400 jaar gemeente

De reformatie kwam in onze dorpen, wellicht met uitzondering van Huizen, waar men massaal voor de gereformeerde kerk heeft gekozen, maar moeizaam op gang. In 1595 wordt Hillebrandus Cunaeus, op verzoek van Blaricum en Huizen, door de synode hier als eerste predikant aangesteld. In 1605 scheidde Blaricum zich af van Huizen.

Er zijn ook bronnen die vertellen dat de in 1596 als predikant van Hilversum en Laren aangestelde Drogenbroek ook opdracht kreeg om in Blaricum te arbeiden. Hoewel hij merkwaardig genoeg ontbreekt op het predikantenbord, lijkt hier het feitelijke begin te liggen van onze gemeente. Formeel komt Blaricum pas in 1605 los van Huizen en samen met Laren. 

Blaricum en Laren vormen tot 1942 één kerkelijke gemeente; in dat jaar krijgt een zo langzamerhand gegroeide situatie feitelijk haar beslag in de vorming van twee aparte hervormde gemeenten.

In de loop der jaren is het contact tussen beide gebleven en vooral het laatste decennium is de samenwerking tussen de hervormde gemeente Blaricum en de inmiddels sow-gemeente Laren-Blaricum-Eemnes geïntensiveerd.

Predikanten vanaf 1595 (geschiedenis)

Voor een overzicht van de predikanten sinds de Reformatie, kunt u deze link aanklikken. 

Let op:  dit is een overdruk uit het boek: "Toren in de tijd" van  A.W. Berkhof uit 1996.  Deze predikanten-lijst is daarom een moment- opname van enige jaren geleden. Bij Onze Predikant, kunt u de volledige aangevulde predikanten-lijst vinden, die door onze web-redactie is aangepast. 

ps. Er zijn nog enkele exemplaren van het boek "Toren in de Tijd" te koop in de voorhal van de kerk.