Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 
ANBI algemene informatie

ANBI algemene informatie

Gemeenteleden die regelmatig een bijdrage aan de kerk geven, kunnen dat vastleggen in een overeenkomst, zodat de gift volledig fiscaal aftrekbaar is.

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). Zij krijgen allemaal met de nieuwe ANBI-regelgeving te maken.

RSIN/fiscaal nummer protestantse gemeente Blaricum is: 002608534
RSIN/fiscaal nummer  van de Diaconie te Blaricum is: 824133596

Voor het belastingformulier voor overeenkomst voor een periodieke gift in geld kunt u hierop klikken.
Het adres van de Protestantse gemeente Blaricum is Torenlaan 16, 1261GD Blaricum

Voor het bestuur van de dorpskerk zie bij Onze Kerkenraad.