Dopen
In de kerk kun je meelevend lid worden door de doop. De doop is het teken van de inlijving in de gemeente van Christus. Als één van beider ouders verbonden is met de Dorpskerk, kan men zich opgeven om het kind te laten dopen. Het is ook mogelijk om als volwassene uitgesproken het geloof te aanvaarden. Dat geschiedt ook in de doop. Voorafgaand aan de doop vinden één of meerdere gesprekken met de dienstdoende predikant plaats.

Voor meer informatie over dopen kunt u contact opnemen met onze predikant 
ds. Jurjen Zeilstra 035-6247449

 

Trouwen
Bij een christelijk huwelijk ontvangt het bruidspaar Gods zegen over het gegeven ja-woord. Dit geschiedt alles in bij het bruidspaar passende, stijlvolle sfeer. Voorafgaand aan het huwelijk vinden meerdere gesprekken met de predikant plaats. Zo wordt de trouwdienst een afronding en een hoogtepunt in een goed samenzijn. Wilt u trouwen in onze kerk, neem dan contact op met onze predikant ds Jurjen Zeilstra 035-6247449 

 

Rouwen
Als het levenseinde nadert, is aandacht van de eigen omgeving, maar zeker ook die van de kerk van groot belang voor de zeer zieke mens.  Gaat de zieke overlijden dan kan de familie een beroep doen op onze predikant, 
ds Jurjen Zeilstra 035-6247449

Wellicht wilt u dat hij uw familie bijstaat in deze moeilijke periode en ook om de rouwdienst of crematieplechtigheid samen voor te bereiden. 

Wellicht heeft u voor ons overleden gemeentelid een graf uitgezocht op onze begraafplaats, dan kunt contact opnemen met onze kerkhofbeheerder 
Harry van Schaik tel. 06 1530 6861. 

Voor verdere vragen die u aan de kerk wilt stellen, adviseren wij u contact op te nemen met een uitvaartbegeleider van een begrafenisonderneming. Deze onderhoudt de contacten met de kerk als de wens is dat er een rouwdienst gehouden wordt, denk hierbij aan contacten met de koster van een kerk, de beheerder van een begraafplaats, afspraken bij het crematorium etc.