Wat is Kerkbalans?

Kerkbalans is een landelijke actie van diverse kerkgenootschappen om aan hun leden (en andere belangstellenden) een vrijwillige financiële bijdrage te vragen, die volledig ten goede komt aan de eigen gemeenschap. Door uw bijdrage bepaalt u dus mede welke financiële mogelijkheden er zijn binnen onze gemeente.

Eind januari wordt u jaarlijks een brochure uitgereikt met de toelichting voor het dan lopende jaar.  U kunt ook in de kerk (bij de leestafel) deze brochure vinden, mocht u hem gemist hebben. 

Ook worden hierin de fiscaal aantrekkelijke mogelijkheden tot een toezegging voor 5 jaar onder uw aandacht gebracht.
Voor het belastingformulier voor overeenkomst voor een periodieke gift in geld kunt u hierop klikken.

Zie ook de uitleg van de Belastingdienst voor schenkingsvoordeel (klik hierop).
Wij hebben sinds een aantal jaren een ANBI status. Uw giften zijn dus soms fiscaal aftrekbaar. Hoe en wanneer? Dit staat elders op de site uitgelegd, klik voor verdere informatie hierop

RSIN/fiscaal nummer protestantse gemeente Blaricum is : 002608534
RSIN/fiscaal nummer  van de Diaconie te Blaricum is 824133596

Wat betreft gewone giften?

Met een gift aan de Kerkrentmeesters wordt het werk in de plaatselijke gemeente mogelijk gemaakt. Een bijdrage kunt u overmaken op de rekening van de Kerkrentmeesters. Er zijn twee bank rekeningen van de Kerkrentmeesters nl.:
IBAN reknr. NL71 INGB 0000 1446 30 of 
IBAN reknr. NL45 RABO 0308 4012 39


Met een gift aan het Gedachtenisfonds wordt een duurzame investering in het gebouw van de Dorpskerk gedaan ter uitstraling en verfraaiing. Een bijdrage kunt u overmaken op de rekening van het

Gedachtenisfonds: t.n.v. Protestantse Gemeente Blaricum:
IBAN reknr:
NL48 RABO 0332 4500 07

Ook hier zijn de fiscaal aantrekkelijke mogelijkheden tot een toezegging voor 5 jaar van toepassing alsmede de uitleg van de Belastingdienst voor schenkingsvoordeel (klik hierop).

Samenvattend:

- Voor een overzicht van alle Bankrekening nummers zie ook bij Contact/rekeningnummers.
- Voor het belastingformulier voor overeenkomst tot gift in geld kunt u hierop klikken
- Voor het formulier voor overeenkomst tot gift in natura kunt u hierop klikken.