De eerste maand van 2024 zit er al weer op en daarmee ook de eerste vergadering van de kerkenraad. Daarbij was in het kader van haar opleiding ook een kandidaat-predikant als toehoorder aanwezig . Onder andere werd gesproken over de vervulling van een aantal vacatures. In een eerdere Onderweg hebt u kunnen lezen dat Beatrijs Bulder de pastorale taken van Anne-Marie de Fouw als ouderling  overneemt, maar dat Anne-Marie  buiten de kerkenraad nog een aantal taken zal blijven vervullen. Het gaat daarbij met name om het beheer van het Achterom. De andere aanvulling van de kerkenraad betreft het College van Kerkrentmeesters, dat wordt versterkt met een nieuwe ouderling-kerkrentmeester in de persoon van Gerard de Zwart. De ambtsbevestiging  van beiden heeft inmiddels plaats gehad in de dienst van 11 februari.

Niet alleen uit de kerkenraad zijn taakwisselingen te melden: kerkrentmeester Marijke Goote trad na een jarenlange behartiging van de ledenadministratie terug en heeft het stokje overgegeven aan Ada Loenen. Namens de kerkenraad nogmaals veel dank aan Anne-Marie en Marijke en succes gewenst aan Beatrijs, Gerard en Ada!

Het is u waarschijnlijk bekend dat de kerkenraad streeft naar de afbouw van het bezit van onroerend goed, dat niet het eigen gebruik dient. In het licht daarvan is na het vertrek van de verhuurster van het pand aan de Naarderweg 5 in Blaricum besloten ook dit pand af te stoten. Tijdens de vergadering werd meegedeeld dat dit besluit onlangs werd afgerond met de verkoop van het pand.

Verder werd de geactualiseerde gastpredikantenlijst goedgekeurd, vond er een evaluatie van de kerkdiensten van afgelopen december, werd er gesproken over de vormgeving van de Paascyclus en de toekomstige schuldhulpverlening. Natuurlijk werd bericht over  de actie kerkbalans, die traditiegetrouw in deze tijd van het jaar wordt gestart. Aan alle leden van de Dorpskerk (alvast) veel dank voor hun bijdragen.

Bas Reitsma, voorzitter Kerkenraad

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen de Kerkenraad wordt er in drie ‘colleges’ gewerkt aan alles wat er rondom de Dorpskerk speelt, in bestuurlijke zin, maar ook op sociaal en maatschappelijk vlak.

De kerkrentmeesters voeren het beheer over financiële en materiële zaken (geld en gebouwen), de diaconie ‘zorgt voor de armen’ (o.a. via inzamelingsacties, collectes en goede-doelenacties) en de ouderlingen van het consistorie houden zich bezig met het welzijn en de pastorale zorg van de kerkleden. De predikant is onderdeel van het consistorie.

De drie colleges werken grotendeels zelfstandig en vergaderen in kleine groep. Maar in de maandelijkse Kerkenraadsvergadering komt iedereen bij elkaar, en wordt verslag gedaan van wat er speelt. Over nieuwe plannen, uitgewerkte voorstellen of beleid wordt gezamenlijk een besluit genomen.

Wist u, dat u via de scriba (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) altijd ideeën, voorstellen of vragen mag inbrengen voor de Kerkenraadsvergadering?

Er zijn twee bankrekeningen van de Kerkrentmeesters nl.:

IBAN reknr.  NL71 INGB 0000 1446 30   of:  

IBAN reknr. NL45 RABO 0308 4012 39.

 

Ook zijn er mogelijkheden tot fiscaal aftrekbare giften, raadpleeg daarvoor onze pagina over de ANBI -mogelijkheden.

 

Gedachtenisfonds.

Heeft u iets te vieren en daarin de kerk wilt laten delen, kunt een blijvende bijdrage storten op:

IBAN reknr. NL48 RABO 0332 4500 07 tnv Protestantse gemeente te Blaricum ovv Gedachtenisfonds.