De zomer dient zich aan en dat is traditiegetrouw de tijd om hen, die zich als vrijwilliger voor de Dorpskerk inzetten, in het zonnetje te zetten. Zo geschiedde ook dit jaar en wel op 21 juni, de langste dag van het jaar. Helaas was het weer dusdanig dat de vrijwilligersavond niet in de tuin van het Achterom kon plaats vinden en als alternatieve locatie werd gekozen voor de kerkzaal. Het werd ook daar een gezellige en sfeervolle avond.  

De uitbreiding van de kerkenraad en haar colleges bleef in de verslagperiode weer een thema. In de vorige Onderweg werd al gemeld dat Trudy Baan zal toetreden tot het college van ouderlingen. Inmiddels heeft ook de diaconie versterking gevonden in de persoon van Bertien Estié. Het is de bedoeling om beide dames te bevestigen tijdens de startzondag op 15 september. 

Helaas is de nood in de diaconie nog niet geheel geledigd, nu Marry van Haandel haar werkzaamheden als ambtelijk secretaris met ingang van oktober gaat beëindigen. Marry was een steunpilaar in de diaconie en jarenlang actief in de Dorpskerk. We zullen haar en haar ervaring node missen en danken haar hierbij alvast voor alles en haar langdurige inzet voor de kerk.

Overigens heeft het college van ouderlingen zich bereid verklaard om de bloemengroet van de diaconie over te nemen. Met suggesties voor deze groet kunt u dus vanaf oktober bij dat college terecht.

En mocht u in dit of ander verband declarabele kosten hebben gemaakt: zowel het college van kerkrentmeesters als de diaconie beschikken over declaratie-formulieren. Een stapeltje daarvan treft u aan in de predikantenkamer. Wij verzoeken u hiervan gebruik te maken. Gebleken is namelijk dat sommige instanties die onze administratie controleren moeite hebben met kassabonnen, waarop - al dan niet leesbaar -  naam en/of datum zijn geschreven.  

Wij wensen u een ontspannen zomer! 

Bas Reitsma, voorzitter               

 

 

 

 

Binnen de Kerkenraad wordt er in drie ‘colleges’ gewerkt aan alles wat er rondom de Dorpskerk speelt, in bestuurlijke zin, maar ook op sociaal en maatschappelijk vlak.

De kerkrentmeesters voeren het beheer over financiële en materiële zaken (geld en gebouwen), de diaconie ‘zorgt voor de armen’ (o.a. via inzamelingsacties, collectes en goede-doelenacties) en de ouderlingen van het consistorie houden zich bezig met het welzijn en de pastorale zorg van de kerkleden. De predikant is onderdeel van het consistorie.

De drie colleges werken grotendeels zelfstandig en vergaderen in kleine groep. Maar in de maandelijkse Kerkenraadsvergadering komt iedereen bij elkaar, en wordt verslag gedaan van wat er speelt. Over nieuwe plannen, uitgewerkte voorstellen of beleid wordt gezamenlijk een besluit genomen.

Wist u, dat u via de scriba (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) altijd ideeën, voorstellen of vragen mag inbrengen voor de Kerkenraadsvergadering?

Er zijn twee bankrekeningen van de Kerkrentmeesters nl.:

IBAN reknr.  NL71 INGB 0000 1446 30   of:  

IBAN reknr. NL45 RABO 0308 4012 39.

 

Ook zijn er mogelijkheden tot fiscaal aftrekbare giften, raadpleeg daarvoor onze pagina over de ANBI -mogelijkheden.

 

Gedachtenisfonds.

Heeft u iets te vieren en daarin de kerk wilt laten delen, kunt een blijvende bijdrage storten op:

IBAN reknr. NL48 RABO 0332 4500 07 tnv Protestantse gemeente te Blaricum ovv Gedachtenisfonds.