Ons Archief voor preken van ds. Jurjen Zeilstra in onze Dorpskerk

Zondag 19 mei 2024, Jurjen Zeilstra (Pinksterdienst)
Thema: Verstaanbare taal
Schriftlezingen: Oude Testament: Genesis 1, 1-9; Handelingen 2, 1-11; Evangelie: Johannes 14, 23-29
Lees ook de blog: Jurjen schrijft
Lees hier de Preek 

Zondag 5 mei 2024, Jurjen Zeilstra (Oecumenische dienst)
Thema: Opmaat naar 80 jaar vrijheid
Schriftlezingen: Oude Testament: Jesaja 2, 1-5; 2 Korintiërs 3, 17-18;Evangelie: Matteüs 5, 1-10
Lees ook de blog: Jurjen schrijft
Lees hier de Preek 

Zondag 21 april 2024, Jurjen Zeilstra
Thema: Herderschap in de praktijk

Schriftlezingen: Oude Testament: Ezechiël 34, 11-16; Handelingen 5, 12-25; Evangelie: Johannes 10: 11-16
Lees ook de blog: Jurjen schrijft
Lees hier de Preek

Zondag 30 maart 2024, Paasfeest Jurjen Zeilstra
Thema: God uit God, Licht uit Licht

Schriftlezingen: Oude Testament: Genesis 1, 1-5; Kolossenzen 3, 1-4;Evangelie: Johannes 20, 1-18
Lees ook de blog: Jurjen schrijft
Lees hier de Preek

Witte Donderdag 28 maart 2024, Jurjen Zeilstra
Thema: Verhalen van de kruisweg
Schriftlezingen: Oude Testament: Jesaja 42, 1-13; Psalm 22, 18b-19; Evangelie: Matteüs 26, 17-25
Lees ook de blog: Jurjen schrijft
Lees hier de Preek

Zondag 24 maart 2024, Jurjen Zeilstra
Thema: De doek van Veronica
Schriftlezingen: Oude Testament Psalm 24, Brieven: Filippenzen 2, 5-11, Evangelie van de Intocht in Jeruzalem: Marcus 11, 1-11 
Lees ook de blog: Jurjen Schrijft
Lees hier de Preek

Zondag 10 maart 2024, Jurjen Zeilstra
Thema: met open armen ontvangen
Schriftlezingen: Psalm 22, 1-11, Jesaja 54, Lucas 2, 22-39
Lees ook de blog: Jurjen Schrijft
Lees hier de Preek

Zondag 25 februari 2024, Jurjen Zeilstra 
Thema: Hij bant de oorlog uit

Schriftlezingen: Psalm 46; Openbaring 16, 12-21;Matteüs 24, 1-14 
Lees ook de blog: Jurjen Schrijft
Lees hier de Preek

Zondag 18 februari 2024, Jurjen Zeilstra 
Thema: Wie verdient veroordeling?/ Verhalen van de Kruisweg
Schriftlezingen: Deuteronomium 1, 6-18; Brieven 1 Johannes 3, 18-24; Evangelie: Johannes 7, 45-52 
Lees ook de blog: Jurjen Schrijft
Lees hier de Preek

Zondag 11 februari 2024, Jurjen Zeilstra 
Thema: De Lamp van God dooft niet uit
Schriftlezingen: 1 Samuël 3, 1-10 (Vertaling Naardense Bijbel); 2 Petrus 1, 16-21;Marcus 1, 14-20
Lees ook de blog: Jurjen Schrijft
Lees hier de Preek

Zondag 14 januari 2024, Jurjen Zeilstra 
Thema: Drink de wijn die ik heb gemengd
Schriftlezingen: Spreuken 9, 1-6; 1 Korintiërs 11, 17-34 en Johannes 2, 1-11
Lees ook de blog: Jurjen Schrijft
Lees hier de Preek

Zondag 31 december (Oudjaarsnacht) 2023, Jurjen Zeilstra 
Thema: is er zin in de geschiedenis?
Schriftlezingen: Prediker 8; Jacobus 3, 13-18 en Lucas 12, 22-32
Lees ook de blog: Jurjen Schrijft
Lees hier de Preek

Maandag 25 december (Kerstviering) 2023, Jurjen Zeilstra 
Thema: Je God is koning
Schriftlezingen: Jesaja 52, 7-10; Filippenzen 2, 5-11 en Johannes 1, 1-14.
Lees ook de blog: Jurjen Schrijft
Lees hier de Preek

Zondag 24 december (Kerstavond) 2023, Jurjen Zeilstra 
Thema: Kwetsbaar en gekoesterd als de vrede
Schriftlezingen: Jesaja 2, 1-5 en Lucas 2, 1-20
Lees ook de blog: Jurjen Schrijft
Lees hier de Preek

Zondag 17 december 2023, Jurjen Zeilstra 
Thema: Vreugdevol verwachten
Schriftlezingen: Oude testament Jesaja 65, 17-25; Filippenzen 3, 1-11 en Evangelie Johannes 3, 22-30
Lees ook de blog: Jurjen Schrijft
Lees hier de Preek

Zondag 26 november 2023, Jurjen Zeilstra 
Thema: Wat ons is toevertrouwd
Schriftlezingen: oude Testament: Numeri 6, 22-26; 2 Timoteüs 1, 12-14 en Evangelie: Johannes 14, 15-31
Lees ook de blog: Jurjen Schrijft
Lees hier de Preek

Zondag 12 november 2023, Jurjen Zeilstra 
Thema: Omwille van de gaafheid van de Schepping
Schriftlezingen: Jesaja 35; Hebreeën 12, 12-17;Evangelie: Lucas 7, 18-23
Lees ook de blog: Jurjen Schrijft
Lees hier de Preek

Zondag 5 november 2023, Jurjen Zeilstra
Thema: Ga in het schip
Schriftlezingen Oude Testament: Jona 1; Handelingen 27, 14-26;Evangelie: Marcus 4, 35-41
Lees ook de blog: Jurjen Schrijft
Lees hier de Preek

Zondag 29 oktober 2023, Jurjen Zeilstra 
Thema: De zevende Bazuin
Schriftlezingen: Oude Testament: Jozua 6, 1-16; Openbaring 8, 6-13 en 11,15; Evangelie: Matteüs 24, 29-31 
Lees ook de blog: Jurjen Schrijft
Lees hier de Preek

Zondag 1 oktober 2023, Jurjen Zeilstra 
Thema: De bevrijdende macht van verhalen
SchriftlezingenOude Testament -Jeremia 15, 15-21;Handelingen 12, 6-18;Evangelie: Lucas 4, 16-19 
Lees ook de blog: Jurjen Schrijft
Lees hier de Preek

Zondag 17 september 2023, Jurjen Zeilstra - Startzondag
Thema: Verhalen om door te vertellen
Schriftlezingen: Oude Testament: Exodus 10, 1-20; Brieven: Romeinen 15, 4-13; Evangelie: Matteüs 13, 51-52 
Lees ook de blog: Jurjen Schrijft
Lees hier de Preek

Zondag 3 september 2023, Jurjen Zeilstra 
Thema: Een wonderlijk antwoord (Job 5)
Schriftlezingen: Oude Testament: Job 38, 1-15 en 42, 1-6;Handelingen 2, 37-47; Evangelie: Lucas 12, 33-34
Lees ook de blog: Jurjen Schrijft
Lees hier de Preek  

Zondag 27 augustus 2023, Jurjen Zeilstra 
Thema: Herrijzen als de Phoenix (Job 4)
Schriftlezingen: Oude Testament: Job 29; Brieven: 1 Johannes 2,28 – 3,10; Evangelie: Lucas 6, 17-26
Lees ook de blog: Jurjen Schrijft
Lees hier de Preek  

Zondag 20 augustus 2023, Jurjen Zeilstra 
Thema: de Keuze van Tekla
Schriftlezingen: 
Oude Testament: Daniël 6, 20-24; Apocriefen: De Handelingen van Paulus en Tekla1, 18-22 en 37-39
Lees ook de blog: Jurjen Schrijft
Lees hier de Preek

 Zondag 9 juli 2023, Jurjen Zeilstra 
Thema: De vertwijfeling van Job (3)
Schriftlezingen: Job 24; Efeziërs 4, 25-28 en Matteüs 6, 19-34.
Lees ook de blog: Jurjen Schrijft
Lees hier de Preek  

Zondag 2 juli 2023, Jurjen Zeilstra 
Thema: Heb jij echte vrienden? (Job 2)
Schriftlezingen: Job 2; Jakobus 5, 7-11 en Lucas 4, 42-44.
Lees ook de blog: Jurjen Schrijft
Lees hier de Preek

Zondag 25 juni 2023, Jurjen Zeilstra 
Thema: Wordt er een spel met ons gespeeld? (Job 1)
Schriftlezingen: Job 1, Romeinen 8, 12-16, Evangelie: Lucas 13, 1-5
Lees ook de blog: Jurjen Schrijft
Lees hier de Preek  

Zondag 28 mei 2023, Pinksterfeest, Jurjen Zeilstra 
Thema: Het Oogstfeest van ons leven
Schriftlezingen: Oude Testament: Leviticus 23, 15-22; Handelingen 2, 1-13;Evangelie: Marcus 4, 26-29
Lees ook de blog: Jurjen Schrijft
Lees hier de Preek 

Zondag 21 mei 2023, Jurjen Zeilstra 
Thema: Wat doen wij als wij bidden
Schriftlezingen: Ezechiël 39, 21-29; Brieven: 1 Petrus 4, 7-11; Evangelie: Johannes 17
Lees ook de blog: Jurjen Schrijft
Lees hier de Preek 

Donderdag 18 mei 2023 (Hemelvaart), Jurjen Zeilstra 
Thema: Opgang uit den Hoge
Schriftlezingen: Oude Testament: Ezechiël 1, 1-5 en 26-28 en Brieven: Efeziërs 4, 1-13 en Evangelie: Lucas 24, 49-53 
Lees ook de blog: Jurjen Schrijft
Lees hier de Preek 

Zondag 14 mei 2023, Jurjen Zeilstra 
Thema: Leef met elkaar mee, heb elkaar lief
Schriftlezingen: Jesaja 41, 17-20; 1 Petrus 3, 8-18 en Johannes 16, 16-24.
Lees ook de blog: Jurjen Schrijft
Lees hier de Preek 

Zondag 9 april 2023 (Pasen), Jurjen Zeilstra 
Thema: Het levende Lichaam van Christus
Schriftlezingen:  Oude Testament: Ezechiël 37, 1-14;Brieven:Jacobus 5, 13-19;Evangelie: Matteüs 28, 1-10
Lees ook de blog: Jurjen Schrijft
Lees hier de Preek 

Zaterdag 8 april 2023 (Paaswake), Jurjen Zeilstra 
Thema: Heb geduld en houd moed
Schriftlezingen: Genesis 1, 1-10 en 2, 8-17; Exodus 14,15 – 15,1; Genesis 22, 1-14; Jona 1; Daniël 3, 1-25; Jacobus 5, 7-12; Matteüs 27, 62-66; Romeinen 6, 3-11; 1 Korintiërs 15, 1-8
Lees ook de blog: Jurjen Schrijft
Lees hier de Preek

Vrijdag 7 april 2023 (Goede vrijdag), Jurjen Zeilstra 
Thema: Hij weigerde hun wijn te drinken
Schriftlezingen: Jesaja 50, 4-11; Jacobus 4,11 – 5,6 en Matteüs 26,37 - 27,61
Lees ook de blog: Jurjen schrijft
Lees hier de Preek

Donderdag 6 april 2023,  Jurjen Zeilstra 
Thema: Wij worden gevoed met zijn leven
Schriftlezingen:  Oude Testament: Exodus 12, 15-20;Brieven: Jacobus 3,13 – 4,10; Evangelie: Matteüs 26, 17-36
Lees ook de blog: Jurjen schrijft
Lees hier de Preek

Zondag 2 april 2023, (Palmzondag) Jurjen Zeilstra 
Thema: Met Matteüs en Jakobus naar Jeruzalem
Schriftlezingen:  Oude Testament: Psalm 24; Brieven: Jacobus 3, 1-12 Evangelie van de Intocht in Jeruzalem: Matteüs 21, 1-22
Lees ook de blog: Jurjen schrijft 
Lees hier de Preek


Zondag 19 maart 2023, Jurjen Zeilstra 

Thema: Met Matteüs en Jacobus naar Jeruzalem, IV De eerste levensbehoeften
Schriftlezingen:  Oude Testament: Deuteronomium 32, 7-14; Brieven: Jacobus 2, 14-26; Evangelie: Matteüs 14, 13-22
Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft 

Zondag 5 maart 2023, Jurjen Zeilstra 
Thema: met Matteüs en Jacobus naar Jeruzalem (II) Doen wat je hebt gehoord
Schriftlezingen: Oude Testament: Deuteronomium 18, 15-18; Brieven: Jacobus 1,19 – 2,13; Evangelie: Matteüs 17, 1-13
Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft 

Zondag 26 februari 2023, Jurjen Zeilstra 
Thema:  met Matteüs en Jacobus naar Jeruzalem (I)
Schriftlezingen: Oude Testament: Psalm 37 : 1 – 11; Evangelie: Matteüs 4, 1-11
Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft 

Zondag 5 februari 2023,  Jurjen Zeilstra 
Thema:  De wonderbare visvangst

Schriftlezingen: Oude TestamentJesaja 6, 1-8; Brieven1 Korintiërs 15, 1-11; EvangelieLucas 5, 1-11
Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft 

Zondag 22 januari 2023, Jurjen Zeilstra en Nico van der Peet
Thema:  Doe goed, zoek recht
Schriftlezingen: Oude TestamentJesaja 1, 16d-17; Efeziërs 2, 13-22 en Mattheüs 25, 31-40
Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft

Zondag 15 januari  2023, Jurjen Zeilstra
Thema:  Vreugde om recht uit geloof

Schriftlezingen: Jesaja 62, 1-5; Romeinen 4, 1-12 en Johannes 2, 1-11
Lees ook de blog: Jurjen schrijft 
Lees hier de Preek


Zaterdag 31 december 2022 (oudjaar), Jurjen Zeilstra
Thema:  De zegen van de naam van Jezus Christus in de tijd
Schriftlezingen: Oude Testament: Numeri 6, 22-27; Handelingen 4, 8-12; Evangelie: Lucas 2,21
Lees hier de Preek

Lees ook de blog: Jurjen schrijft 

Zondag 25 december 2022 (kerstfeest),  Jurjen Zeilstra
Thema:  Moeders van Jezus (V) Maria
Schriftlezingen: Oude Testament: Ezechiël 37, 21-28; Brieven: Hebreeën 1, 1-4; EvangelieMatteüs 1
Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft 

Zaterdag 24 december 2022 (kerstnacht),  Jurjen Zeilstra
Thema: De lofzang van de engelen in deze wereld
Schriftlezingen: Oude Testament: Jesaja 9, 1-6; Evangelie: Lucas 1,26 – 2,20
Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft 

Zondag 18 december 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema:  Moeders van Jezus (IV) Tamar
Schriftlezingen: Genesis 38, 24-30; Jesaja 45,8;Matteüs 1, 1-17
Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft 

Zondag 11 december 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema:  Moeders van Jezus (III) Rachab
Schriftlezingen: Oude Testament: Ruth 1,19b – 2,12 en 4, 13-17; Leviticus 19, 32-34; Evangelie Matteüs 12, 46-50
Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft 

Zondag 4 december 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema:  Moeders van Jezus (II) Ruth
Schriftlezingen: Oude Testament: Jozua 2, 1-24 ;Brieven: Filippenzen 4, 4-5; Evangelie Matteüs 13, 54-56
Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft 

Zondag 27 november 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: Moeders van Jezus (I) Batseba
Schriftlezingen: Oude Testament 2 Samuël 11, 1-27; Psalm 51, 1-15; EvangelieMatteüs 21, 1-9
Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft 

Zondag 20 november 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: Blaricum aan Tafel in de Dorpskerk (VII) Herkend bij het breken van het brood
Schriftlezingen: Oude Testament: Genesis 18, 1-8 ; Openbaring 3, 20-22; Evangelie: Lucas 24 13-35
Lees hier de Preek 
Lees ook de blog: Jurjen schrijft

Zondag 13 november 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: Blaricum aan Tafel in de Dorpskerk (VI) Zij hebben Mozes en de Profeten
Schriftlezingen: Oude Testament: Leviticus 26, 1-17 ; Brieven: 1 Korintiërs 10, 14-22; Evangelie: Lucas 16, 19-31
Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft

 Zondag 6 november 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: Blaricum aan Tafel in de Dorpskerk (V) Een heer die zijn slaven dient
Schriftlezingen: Oude Testament: Exodus 24, 9-11; Brieven: Galaten 2,12 ; Evangelie: Lucas 12, 35-40 en 14, 7-11
Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft

Zondag 30 oktober 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: waar het koninkrijk om vraagt
Schriftlezingen: Oude Testament Genesis 3, 1-19; Handelingen 2, 41-47; Evangelie-Lucas 17, 7-10
Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft

Zondag 9 oktober 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: Met liefde gezalfd (aan tafel in de Dorpskerk 3)
Schriftlezingen: Oude Testament Spreuken 9, 1-18 ;  Psalm 23; Evangelie-Lucas 7, 36-50
Lees hier de Preek 
Lees ook de blog: Jurjen schrijft

Zondag 25 september 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: Volg mij (aan tafel in de Dorpskerk 2)
Schriftlezingen: Oude Testament: Jesaja 55; Brieven: Hebreeën 9, 1-10 en Evangelie: Lucas 5, 27-32
Lees hier de Preek 
Lees ook de blog: Jurjen schrijft

Zondag 18 september 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: Gods aanwezigheid vieren  (aan tafel in de Dorpskerk 1)
Schriftlezingen: Oude Testament, Exodus 25, 23-30; Psalm 100; Lezing van het EvangelieLucas 1, 46-55
Lees hier de Preek 

Lees ook de blog: Jurjen schrijft

Zondag 28 augustus 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: De apocriefen (3) Beweging en Rust
Schriftlezingen: Oude Testament Ezechiël 1; Kolossenzen 2, 1-3; Apocriefen Thomasevangelie, 1-4, 29, 50-51, 58, 67, 70, 77, 83-84, 97 en 113.
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 7 augustus 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: De apocriefen (2) Makkabeeën: Martelaars voor God? 
Schriftlezingen: Apocriefen 2: Makkabeeën 6, 1-6 en 2 Makkabeeën 7: 1-2 en 9
Schriftlezing Brieven: Filippenzen 1, 20-26; Schriftlezing Evangelie: Matteüs 16, 21-28 
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 31 juli 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: De apocriefen (1) De beloning van Tobit
Schriftlezingen: Apocriefen: Tobit 1-2; Brieven Nieuwe Testament: 1 Timoteüs 6, 17-19;Evangelie: Matteüs 25, 31-46
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 10 juli 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: Prediker (IV) Wanneer het lied van de vogels versterft
Schriftlezingen: Oude Testament Prediker 11,7 – 12,14; Brieven: Jacobus 1, 17-18; Evangelie: Lucas 11, 33-36
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 3 juli 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: Prediker (III) De toekomst in Gods hand
Schriftlezingen: Oude Testament Prediker 9; Jacobus 4, 13-17 en Lucas 21, 29-33.
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 26 juni 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: Prediker (II) Houd het ene vast en laat het andere niet los
Schriftlezingen: Oude Testament Prediker 7; Brieven Jacobus 3, 16-18; Evangelie Lucas 6, 46-49
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 19 juni 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: Prediker (I) de vreugde die van God komt
Schriftlezingen: Schriftlezing Oude Testament: Prediker 5; Brieven: Jacobus 1, 19-27; Evangelie: Lucas 12, 16-21
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 15 mei 2022, Oecumenische dienst, deel van Jurjen Zeilstra
Thema: de mantel van Elia
Schriftlezingen: Oude Testament: 1 Koningen 19; Brieven: Jacobus 2, 12-20;Evangelie: Lucas 9, 23-27
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 8 mei 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: ... en een klein kind zal ze houden
Schriftlezingen: Jesaja 11, 1-10; Romeinen 6, 3-5 en Lucas 18, 15-17.
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 8 mei 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: ... en een klein kind zal ze houden
Schriftlezingen: Jesaja 11, 1-10; Romeinen 6, 3-5 en Lucas 18, 15-17.
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 8 mei 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: ... en een klein kind zal ze houden
Schriftlezingen: Jesaja 11, 1-10; Romeinen 6, 3-5 en Lucas 18, 15-17.
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 17 april 2022, Pasen Jurjen Zeilstra
Thema: Vrouwen die Kletspraat verkondigen
Schriftlezingen: Oude Testament: Jesaja 51, 9-11;Brieven: Kolossenzen 3, 1-4; Evangelie: Lucas 24, 1-12
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Donderdag 14 april 2022, Witte Donderdag Jurjen Zeilstra
Thema: Hij is in ons midden als iemand die dienst
Schriftlezingen: Oude Testament: Jeremia 31, 31-34; Evangelie: Lucas 22, 1-38
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 10 april 2022, Palmpasen Jurjen Zeilstra
Thema: Nederig, maar zelfbewust
Schriftlezingen: Oude Testament: Jesaja 50, 4-7; Brieven: Filippenzen 2, 5-11;  Evangelie: Lucas 19, 29-48
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 28 maart 2022, Jurjen Zeilstra
Thema: Thuiskomen en feestvieren
Schriftlezingen: Oude Testament: 2 Kronieken 36, 11-23; Brieven: 2 Korintiërs 5, 14-21; Evangelie: Lucas 15, 11-32
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 20 maart 2022, Jurjen Zeilstra
Thema: De hand van God herkennen
Schriftlezingen: Oude Testament: Exodus 6, 2-9 en 6, 28 – 7: 7;Brieven: Romeinen 5, 1-11;Evangelie: Lucas 13, 1-9
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 6 maart 2022, Jurjen Zeilstra
Thema: Wat doen wij als wij God aanroepen
Schriftlezingen: Oude Testament: Psalm 91;Exodus 17, 1-7 ;Lucas 4, 1-13
Lees hier de Preek

Lees ook de Blog Jurjen Schrijft

Zondag 27 februari 2022, Jurjen Zeilstra
Thema: Toen de dag aanbrak riep Jezus zijn leerlingen
Schriftlezingen: Oude Testament: 1 Koningen 8, 41-43 (NBV21);Brieven: 1 Tessalonicenzen 5, 16-24 (NBV21) ;Evangelie: Lucas 6, 12-26 (NBV21)
Lees hier de Preek
Lees ook de Blog Jurjen Schrijft

Zondag 13 februari 2022, Jurjen Zeilstra
Thema: Mensen tot gastvrijheid geroepen
Schriftlezingen: Oude Testament: Genesis 18, 1-8 ; Brieven: Romeinen 11, 33-36; Evangelie: Matteüs 28, 18-20
Lees hier de Preek

Derde zondag na Epifanie, 23 januari 2022  Jurjen Zeilstra
Thema: Verrast door Gods ontferming
Schriftlezingen: Genesis 14:18-24; Hebreeën 7:1-3 en 15b-28 en Matteüs 22: 41-46
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Tweede zondag na Epifanie, 16 januari 2022 Jurjen Zeilstra 
Thema: Licht in het duister

Bijbelteksten: Numeri 24, 15 - 17;Openbaring 22, 16; Matteüs 2, 1 - 12 
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Oudjaar, 31 december, 19.30 uur Jurjen Zeilstra
Thema: Silvester en het geschenk van Constantijn 

Bijbelteksten: Jesaja 53, 11-12; Efeziërs 6, 10-17 en Lucas 22, 35-38
Lees hier de PreekLees ook de blog: Jurjen schrijft 

Zondag onder het Octaaf van Kerstfeest, 26 december, 10.00 uur Jurjen Zeilstra
Thema: De tranen van Rachel 

Bijbelteksten:1 Koningen 17, 7-24; Hebreeën 11, 32-35 en Matteüs 2, 13-18
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft 

Kerstfeest, 25 december, 10.00 uur Jurjen Zeilstra
Thema: Vredeswoord dat in ons midden woont

Bijbelteksten: Jesaja 52, 7-10; Hebreeën 1, 1-12 en Johannes 1, 1-14
Lees hier de Preek 
Lees ook de blog: Jurjen schrijft

Kerstnacht, 24 december, 21.00 uur Jurjen Zeilstra
Thema: Verwondering

Bijbelteksten: Jesaja 8,23b – 9,7; Titus 2, 11-14 en Lucas 2, 1-20
Lees hier de Preek 
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 19 december Jurjen Zeilstra 
Thema: De belofte
Bijbelteksten: Micha 5, 1-4a; Hebreeën 10, 5-10 en Lucas 1, 39-45

Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft

Zondag 14 november 2021 Jurjen Zeilstra 
Thema: Standvastigheid
Schriftlezing Oude Testament: Daniël 1; Tweede Schriftlezing: Spreuken 15, 13-17 ;Schriftlezing Evangelie: Lucas 21, 10-19 

Lees hier de Preek  
lees ook de blog Jurjen schrijft 

Zondag 07 november 2021 Jurjen Zeilstra
Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 43, 18-21; Schriftlezing Brieven: 2 Korintiërs 5, 14-21; Schriftlezing Evangelie: Johannes 13, 34-35 en 15, 9-17
Lees hier de Preek
lees ook de blog Jurjen schrijft