Redactie-adres website: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De Dorpskerk maakt gebruik van de moderne publiciteitsmiddelen: krantenartikelen, interviews en deze website. Voor dit alles is hulp en creativiteit nodig. Kunt u een beetje schrijven of ontwerpen of leuke dingen op de computer ontwerpen, eventueel al bekend zijn met websites onderhouden of bekend zijn met digitale fotoprogramma's ? Uw input wordt zeer gewaardeerd. Indien u een tekst of foto instuurt beoordelen wij wel eerst of het geschikt is voor de site aan de hand van de criteria bij het Protocol (zie hieronder). Sommige teksten kunnen of moeten ingekort worden, zulks ter beoordeling van de webredactie.

U kunt uw input direct sturen naar-  of contact opnemen met de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.: Harry van Schaik (fotografie) of Margot Cornelis (tekstueel).

Protocol website Protestantse Gemeente Blaricum  (PGB)

Dit protocol regelt de verantwoordelijkheid en onderlinge relaties van allen die bij het maken en in stand houden van (delen van) de website betrokken zijn.

De kerkenraad is eigenaar van de website, de beheerder legt verantwoording af aan de Kerkenraad. De beheerder bewaakt de integriteit en de esthetiek van de site; teksten en foto’s die naar het oordeel van de beheerder niet voldoen aan bepaalde (nader te definiëren) normen, worden niet op de site geplaatst. Daarover wordt, zo mogelijk, contact opgenomen met de inzenders. Foto’s kunnen privacy problemen veroorzaken. Indien personen, die duidelijk (prominent) herkenbaar in beeld zijn, kenbaar maken dit niet te willen, dan worden de bewuste foto’s van de site verwijderd.

Website gebruik

Het is de bezoeker van deze website niet toegestaan de naam en/of het logo van de PGB (het kerkje) op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) gebruiken, anders dan voor zover dit rechtstreeks samenhangt met het oproepen en raadplegen van deze website. De rechten met betrekking tot (alle onderdelen van) deze website - waaronder begrepen opmaak, beeldelementen, tekst, foto's e.d. - berusten uitsluitend bij de PGB, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de PGB niet toegestaan (onderdelen van) deze website op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) vermenigvuldigen of te bewerken. Het is de bezoeker van deze website slechts toegestaan een reproductie van (onderdelen van) deze website voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik te maken. De PKN heeft toestemming verleend voor het voeren van het PKN symbool op deze website.

Website beheer

De beheerder beschermt de privacy van de gebruikers van de website. De website kan volledig anoniem bezocht worden. Er worden geen data bewust geregistreerd. De PGB streeft ernaar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is, zodat de PGB geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze website.

Algemene Gegevens Bescherming

Met betrekking tot de in de website gepubliceerde persoonlijke gegevens, (geluids)-opnames of foto's: hiertoe is persoonlijk  toestemming verkregen. Deze toestemming is ten alle tijde te wijzigen door betrokkenen. Hiertoe kunt u contact opnemen met de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Inhoud teksten

De teksten en foto’s op de website moeten voldoen aan normen, te bepalen door de Kerkenraad. Van belang is dat het materiaal de volgende doelstellingen ondersteunt:

•    ten dienste staat aan de opbouw van de gemeente,

•    gemeenteleden en andere belangstellenden de mogelijkheid biedt om te communiceren via de website,

•    het contact bevordert met gemeenteleden die niet (meer) deelnemen aan de diensten in het kerkgebouw of naar gemeenteavonden kunnen komen, echter  zich door middel van de website verbonden weten met de kerkgemeente,

•    zij die geïnteresseerd zijn in geloof en gemeenschap uit te nodigen kennis te nemen van het geloof in God en de geloofsgemeenschap te Blaricum, met als mogelijk doel daarin te participeren.