Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Het Consistorie bestaat uit 3 wijk-ouderlingen en de Predikant.

En we zullen op 7 november ook weer een vaste predikant hebben in Blaricum, t.w. Ds. Jurjen Zeilstra. Tot die tijd wordt het consistorie en dat is alweer bijna gedurende twee jaar ondersteund door onze Pastorale werker, Ds. Arie de Boer uit Utrecht.

De primaire verantwoordelijkheid van het Consistorie is pastorale zorg aan alle gemeenteleden te verlenen (het omzien naar elkaar in de naam van Christus).

De 3 wijkouderlingen zijn kerkenraadslid; zij denken mee over het te voeren beleid van de kerkenraad en bepalen dat mede. We hebben ook één Ouderling met beperkte taak; hij is geen lid van de kerkenraad.

Naast het zijn van Wijk-ouderling hebben deze ouderlingen ook div. neventaken zoals bijv.:

  -  Ouderling psycho pastoraat; vervolg-pastoraat voortvloeiende uit de bijzondere noden van gemeenteleden op psycho-pastoraal terrein;
  -  Ouderling actief bij het organiseren van activiteiten voor senioren i.s.m. de cie. Kruispunt

Alle ouderlingen zijn ambtsdragers en zijn gekozen door de kerkenraad voor hun taak en bevestigd in het ambt tijdens een kerkdienst. Tijdens de zondagse Eredienst of tijdens diensten op Hoogtijdagen staan alle ouderlingen, ook de ouderling-kerkrentmeesters, om de beurt als Ouderling van Dienst op het rooster. (Taken voor hen zijn o.m.: ontvangst gastpredikant, voorgaan in consistoriegebed, lector in een kerkdienst en verantwoordelijk voor het ordelijk laten verlopen van de kerkdienst).

Organisatie wijkpastoraat.
De pastorale zorg wordt gegeven door een netwerk van wijkouderlingen, een Regio-Contactpersoon en Wijkcontactpersonen (=wijkcp’s). Elke wijkcontactpersoon heeft tussen de 6 en 25 adressen om te bezoeken. Is er vreugde óf verdriet dan kan een gemeentelid dit delen met de wijkcp. Indien gewenst zorgt de CP dan dat verder contact met regio-CP, wijk-ouderling of de predikant plaatsvindt.
Door het jaar heen ontvangt een gemeentelid bezoek van de wijk-CP: rond Pasen, bij de Start van het kerkelijk jaar in september, met Kerst en i.v.m. de jaarlijkse Kerkbalansactie.

We kennen  4 geografisch gebieden, welke elk beschikken over een Pastoraal Team bestaande uit een wijk-ouderling of een Regio-contactpersoon met wijk-contactpersonen:

Team I omvat de wijk Blaricummermeent en Huizen

Regio-Contactpersoon: Aly van Vembde, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met wijk/straten:

Wijk   Bijbehorende Straten:
BO6    Erfgooiersdreef, Plataanplein, Bart van der Lecklaan, Herman Kruyderlaan, Laantje van        Heijenbrock, Laantje van Hynckes, Laantje Loeber, Maasland, Mondriaanlaan oneven,             Stroomzijde, Zuiderzeedreef laag.
BO7    FlorisVdreef, Frederik van Eedenlaan, Krijnenlaan, Laantje van Bakker, Laantje van Calis, Van der Veenlaan, Laantje van Toonder, Laantje van Vos, Blaricummerdreef laag, Gooischedreef,              Zuiderzeedreef hoog, Mondriaanlaan even
BO8    Cleyne Raboesdreef, Adriaan de Grootlaan, Israël de Haanlaan, Adama van Scheltemalaan,    Blaricummerdreef hoog, Harmsen van der Beeklaan, Prof. Brouwerlaan, Laantje van Bruijn,           Nijhofflaan, Rokebrandlaan laag.
HZ1    Driftweg, Duinweg, Nwe Bussummerweg, wijk Zuider Eng
HZ2    wijken Huizermaat, Stad en Lande, Bovenmaat incl. verpleeghuis De Bolder
HZ3    Blaricumse Oranjelanen; Crailo; wijken Huizen Bikbergen & Westereng;
HZ4    wijken Huizen Oude Dorp incl. verpleeghuis de Oude Pastorie & Zenderwijk

Team II omvat Blaricum Dorp Noord en Dorp Oost en Bijvanck West

Wijk-ouderling: Wil Vooijs, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van de volgende wijken/straten:

Wijk   Bijbehorende Straten:
DN1    Meent- & Polweg, Singel
DN2    Oude Renbaan, Schapendrift (laag). Statenkamer
DN3    Schapendrift 70, Raadhuisstraat, Capittenweg (midden/hoog)Driftlaan, Zwaluwenweg 1+1a
DN4    Stachouwerweg, Kerklaan, Hazeleger, De Bongerd,  Fransepad laag
DN5    Angerechtsweg, Bergweg, Mosselweg, Middenweg en Langeweg, Kuijerpad, Korte Bergweg, St. Josephweg
DO1   Evenaar, Scheimel, Rongen, Elbertsveen, Schapendrift midden, Kogge
DO2   1e en 2e Molenweg, Molenveenweg, Capittenweg (laag), Fransepad (laag), Eemnesserweg laag, Pastoor Jongeriusweg, Kerkpad
BW1   Achterhuis, Booket, Kaper, Koggewagen, Korf, Menwagen, Opzetter, Raat
BW2   Baars, Blei, Forel, Hoofdweg, Salamander (Hz), Snoek, Steenkarper, Teylingen (Hz), Zalm plus bezoeker van verpleeghuis de Oude Pastorie.
BW3   Hallehuis, Langwagen, Schouw, ’t Erf, Veurhuis
BW4   Plaggewagen, Stobbe, Twijg (Hz), Viersloot, Stam, De Dam, De Staken, Emmerrek even
BW5   Emmerrek oneven, ’t Hilder, Wetering

Team III omvat Blaricum Dorp Zuid en Dorp West, Bijvanck Oost, Laren en Eemnes

Wijk-ouderling: Anne-Marie de Fouw, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van de volgende wijken/straten:

Wijk   Bijbehorende Straten:
DZ1    Bussummerweg, Boslaan, Englaan, Onder den Dael, Matthijssenhoutweg, Tafelbergweg, Raboes, A.M. de Jonglaan, Wallandlaan, Noolseweg hoog, Prof. van Reeslaan en in Laren: Koloniepad
DZ2    Zwaluwenweg, Korte Vliegweg, Vliegweg, Heideweg
DZ3    Eemnesserweg (midden/hoog), Schapendrift hoog, Het Domein
DZ4    Torenhof verpleeghuis en aanleunwoningen
DW1  Bierweg, Smedenweg, Kooltjespad, Bloemlandseweg, Dwarslaan, Oude Huizerweg, Rotondeweg, Huizerweg (midden+hoog), Houtwal; en Huizerhoogt: Paviljoenweg (Hz), Blaricummerstr.(Hz),
DW2  Huizerweg (begin), Witzand, Holleweg, Achterom, Naarderweg, Binnendoor, Torenlaan begin
DW4  Verbeeklaan, Dr.Catzlaan, Verloren Engh, Torenlaan (midden en hoog), Noolseweg (laag), Eemnesserweg 15/19
BO3    De Noord, ‘t Schaar
BO5    Blei, Buizerd, Geelgors, Havik, Kauw, Kemphaan, Lepelaar, De Maten, Roerdomp
LRN    gemeenteleden Dorpskerk woonachtig in Laren
EMS   gemeenteleden Dorpskerk woonachtig in Eemnes
 
Team IV omvat de Buiten-leden; gemeenteleden niet-wonende in Huizen, of BEL-gemeente,
maar wel in: Almere, Amsterdam, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Bussum, Delft, Den Haag, Hilversum, Nederhorst den Berg, Utrecht

Wijk-ouderling: Aliëtte van der Wal, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

NB: het kan zijn dat een straat meerdere wijkcp’s heeft.