Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collecterooster

02-05 Onderhoud monumentale gebouwen
De kerkrentmeesters besteden een deel van hun begroting aan onderhoud van onze gebouwen. Niet alle
onderhoudskosten worden gedekt door subsidies. Schilderwerk en dakonderhoud is steeds weer nodig. Ook moeten we ons voorbereiden op kosten van restauraties in de toekomst.

09-05 Kosten kerkdiensten 
De kerkrentmeesters vragen uw bijdrage voor de instandhouding van de eredienst. Er zijn veel redenen om
naar de kerk te gaan of om diensten op afstand mee te beleven. Een van de belangrijkste is dat we geïnspireerd willen worden door de verkondiging. Nu, maar ook als onze vacaturetijd voorbij is, doen we daarvoor een beroep op gastpredikanten. Graag vragen we uw bijdrage in de kosten die dat met zich meebrengt.

16-05 Kosten pastoraat

De kerkrentmeesters vragen uw bijdrage voor de kosten van het pastoraat. Daarvoor zijn zowel gemeenteleden als professionals actief. Voor ons allen geldt dat we in bepaalde fasen van ons leven, in vreugde en verdriet, pastorale aandacht nodig hebben. Om dat op een passend niveau te kunnen bieden maakt de kerk kosten, voor vergoedingen van pastores en trainingen.

23-05 Kosten kerkmuziek
Deze zondag collecteren we voor de kosten van kerkmuziek in de eredienst. We vinden een goed vakmanschap en goede voorbereiding van onze diensten belangrijk, om zo de eredienst tot een inspirerend moment in de week te maken. Onze kerkmusici en solisten zetten daarbij de toon; ze zijn ons daarom wel wat waard.

30-05 Onderhoud gebouwen
De kerkrentmeesters besteden een deel van hun begroting aan onderhoud van onze gebouwen. Schilderwerk is steeds weer nodig en ook moeten we ons voorbereiden op kosten van restauraties in de toekomst. De stenen van de kerk zijn in zekere zin ook levend. Ze vertellen ons het verhaal dat eeuwenlang mensen op deze plaats vonden dat alles in het dorp mocht veranderen maar dit gebouw moest blijven. Graag vragen wij uw hulp, zodat ze dat dat verhaal ook verder vertellen aan nieuwe generaties.

De collectes voor onze kerkgemeente worden van harte bij u aanbevolen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op onze bankrekening: NL45 RABO 0308 4012 39 t.n.v. Protestantse Gemeente Blaricum.

Met vriendelijke groet, College van Kerkrentmeesters

Collecterooster

28-03 Communicatiemiddelen
Deze zondag willen we u bepalenbij de kosten die de kerk maakt voor het onderhouden van het onderling contact. We hebben een kerkblad, een website en maken gebruik van streaming van onze bijeenkomsten. Daarvoor hebben we providers en dienstverleners nodig en hoewel mensen bijdragen aan het kerkblad is dit niet genoeg om de toenemende kosten van communicatie te dragen. Met uw bijdragen kunnen we ervoor zorgen dat onze onderlinge verbindingen goed blijven functioneren.

04-04 Kosten kerkdiensten
De kerkrentmeesters vragen uw bijdrage voor de instandhouding van de eredienst. Op deze zondag willen we dat wel heel letterlijk nemen. De diensten brengen kosten mee, bijvoorbeeld voor het maken van de orde van dienst. Ook ziet u elk jaar een nieuwe Protestantse Gemeente Blaricum paaskaars en moeten we vergoedingen aan rechthebbenden betalen voor het gebruik van muziek. Graag vragenwe uw bijdrage om deze dingen goed voor elkaar te hebben.

11-04 Onderhoud terreinen
Op deze zondag willen we u wijzen op de kosten die gepaard gaan met het onderhoud van onze terreinen. Het zogenaamde kerkeiland heeft tuinen en muren en die vragen om terugkerende aandacht. In de komende jaren zullen we het onderhoud aan
muren moeten intensiveren. Graag vragen we daarom uw bijdragen voor het buitenonderhoud aan tuinen en afscheidingen.

18-04 Onderhoud instrumenten en installaties
De kerkrentmeesters vragen deze zondag uw bijdrage voor het onderhoud van de muziekinstrumenten en andere installaties in de kerk. Het onderhoud daarvan en het stemmen van de instrumenten vragen de inzet van vakmensen. Met uw hulp kunnen we er voor zorgen dat alles goed en veilig blijft werken.

25-04 Instandhouding eredienst
De kerkrentmeesters vragen u bij te dragen aan de kosten die verbonden zijn aan de predikantsplaats. Deze kosten lopen door, ook als we nog vacant zijn, en vormen een substantieel deel van onze begroting.

De collectes voor onze kerkgemeente worden van harte bij u aanbevolen.
U kunt uw bijdrage overmaken op onze bankrekening: NL45 RABO 0308 4012 39 t.n.v. Kerkrentmeesters (en datum waarvoor uw gift bestemd is) Protestantse Gemeente te Blaricum.

Met vriendelijke groet, College van Kerkrentmeesters