Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

U kunt ook, indien u niet aanwezig kunt zijn, onder vermelding van het genoemde doel, uw donaties overmaken op: rekeningnummer NL45 RABO 0308 4012 39 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Blaricum 

Collecterooster

11-07 Onderhoud terreinen
Het zogenaamde kerkeiland heeft tuinen en muren die voortdurend om aandacht vragen. In de komende jaren zullen we het onderhoud aan muren moeten intensiveren. Graag vragen we daarom uw bijdragen voor het onderhoud aan tuinen en afscheidingen.

19-07 Onderhoud van instrumenten en installaties
Muziekinstrumenten en de anderei nstallaties in de kerk vragen onderhoud; instrumenten moeten worden gestemd. Daarvoor hebben we vakmensen nodig. Met uw hulp kunnen we er voor zorgen dat alles goed en veilig blijft werken.

25-07 Eredienst en pastoraat
U kunt zich voorstellen dat de kosten van voorgangers en pastores een groot aandeel uitmaken van de begroting. Wij hopen dat u ons helpt hierin te voorzien. Naast vaste giften zijn ook uw bijdragen aan de collecten belangrijk voor de continuïteit van dit werk.
 
01-08 Onderhoud monumentale gebouwen
Een deel van de kosten voor monumentale gebouwen wordt niet gedekt door subsidies. Daarin dragen de kerkrentmeesters bij. Schilderwerk en dakonderhoud is steeds weer nodig en we moeten ons voorbereiden op  kosten van restauraties in de toekomst.

08-08 Beheer en administratie
Om de kerk als organisatie voort te laten bestaan moeten we aan allerlei praktische en bureaucratische eisen voldoen. De rentmeesters vragen uw bijdrage in de kosten van het beheer van gebouwen en van de administratie.

15-08 Kosten eredienst
De eredienst is het hart van de gemeente. Dat vraagt om goede organisatie en voorbereiding. De rentmeesters nodigen u uit daaraan bij te dragen.

22-08 Kerkelijke gebouwen en afschrijvingen
We moeten reserveren voor onderhoud, restauratie en renovatie van de gebouwen. Uw hulp is zeer welkom.

29-08 Kerkelijke activiteiten
We hopen dat de mogelijkheden voor activiteiten ruimer zijn dan in de afgelopen 1,5 jaar en dat we daaraan met uw hulp meer uit kunnen geven.

Klaas Kos

U kunt ook overmaken op onze bankrekening: NL45RABO 0308 4012 39