Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Mede door de overgang naar een nieuw college kon de jaarrekening 2021 pas vorige maand afgerond worden. Deze ligt nu, zoals gebruikelijk, ter inzage voor gemeenteleden bij mij. Mocht u belangstellend zijn, spreek me aan in onze kerk, bel me even op 035 533 6405, of mail me op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en we maken een beider passende afspraak.

Het afgelopen jaar (2021) bracht een positief saldo van € 5.593 als ‘resultaat’. Hierbij moet aangetekend worden dat er geen resultaat beleggingen is opgenomen. Begroot was een negatief resultaat van € 1.995.

Voor 2022 wordt op dit moment, mede door het kille beursklimaat, een verlies van bijna € 60.000 verwacht.

Kerkbalans 2022 – 2023
Deze maand zullen gemeenteleden van wie er nog toegezegde bedragen openstaan, een herinnering ontvangen, evenals gemeenteleden die nog geen toezegging hebben gedaan. Mocht het zo zijn dat u afziet van uw toezegging, om welke reden dan ook, dan verzoek ik u contact met mij op te nemen.
Van 14 t/m 28 januari 2023 wordt de nieuwe actie Kerkbalans gehouden waarvan het motto is: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Wilt u dit jaar al profiteren van extra belastingaftrek dan is er de mogelijkheid om dit jaar, vóór 31 december, uw vrijwillige bijdrage voor 2023 over te maken. Zie de voorwaarden op: www.belastingdienst/giften.

Bij vragen kunt u altijd contact met mij opnemen. 


Solidariteitskas en Onderweg
Deze maand zullen ook de acceptgirokaarten voor de Solidariteitskas en het abonnementsgeld voor Onderweg 2022 verzonden worden. De acceptgirokaarten worden overigens per 30 juni 2023 afgeschaft.

René de Fouw, administrateur.Als u hieronder kijkt, leest u de collecte-doelen van de komende zondagen in onze Dorpskerk Blaricum. 
Wilt u per bank-overschrijving bijdragen aan het doel van een bepaalde kerkdienst, dan is dat mogelijk onder vermelding van de datum van de dag/ doel, liefst voor eind van de maand. Dit i.v.m. de administratie voor de specifieke doelen. 

U kunt overmaken op onze bankrekening: NL45RABO 0308 4012 39   

Collecterooster

13-11 Cantorij
De Dorpskerk Cantorij zorgt voor de muzikale invulling en ondersteuning van de erediensten en stelt zich de beoefening van koorzang op hoog niveau ten doel. De Cantorij is uw steun zeker waard.

20-11 Kerkhof
Het onderhoud van ons kerkhof is op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar zoals altijd de bestemming van deze collecte. 27-11 Pastoraat eigen gemeente Een van de facetten van pastorale zorg betreft het algemeen functioneren van de gemeente, zoals de prediking, de kinderdienst, de huwelijksdienst, de begrafenisdienst of de doopdienst. Pastoraat vindt plaats binnen de gemeente, zowel door predikant, als door ouderlingen en door gemeenteleden onderling. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw.

04-12 Verlichting en verwarming
We zitten midden in de wintertijd. De verwarming en het licht moeten eerder aan. Dit brengt veel extra kosten met zich mee, zeker nu de energietarieven zo hoog zijn.

11-12 Instandhouding Kerkelijke gebouwen
Onze kerkelijke gebouwen zijn prachtige oude monumenten die regelmatig onderhoud nodig hebben. Dat onderhoud is een kostbare zaak, waartoe een onderhoudsfonds in het leven is geroepen. Wij vragen daar uw financiële steun voor.

18-12 Eredienst
De Eredienst is één van de belangrijkste onderdelen in onze gemeente. Daar geven we graag wat extra voor.

Henk Aertsen, voorzitter

U kunt nog steeds collectebonnen bestellen!
U doet dit door een bedrag in veelvoud van € 20 over te maken op bankrekening NL45 RABO 0308401239 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Blaricum, dit o.v.v. uw adres, zodat ze ook afgeleverd kunnen worden.

Collecterooster

09-10 Eredienst
De Eredienst is één van de belangrijkste onderdelen in onze gemeente.

16-10 Communicatiemiddelen
Het blijft belangrijk om de gemeente op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen en rond onze kerkgemeenschap. Dit gebeurt via ons kerkblad Onderweg, via onze website en via nieuwsbrieven.

23-10 Orgelfonds
De Dorpskerk heeft een prachtig Flentrop-orgel dat goed onderhouden moet worden. In de afgelopen jaren is er groot onderhoud geweest en nog steeds worden er herstelwerkzaamheden aan uitgevoerd. De kosten daarvan zijn enorm. Een aanvulling van het orgelfonds is daarom zeer noodzakelijk.

30-10 Verlichting en verwarming
De wintertijd breekt aan, het wordt kouder. Dus de verwarming een graadje hoger en het licht eerder aan. Al met al brengt dit extra kosten met zich mee.

06-11 Kerkelijke gebouwen
Onze kerkelijke gebouwen zijn prachtige oude monumenten die regelmatig onderhoud nodig hebben. Dat onderhoud is een kostbare zaak. Wij vragen uw financiële steun daarvoor.

13-11 Cantorij
De Dorpskerk Cantorij zorgt voor de muzikale invulling en ondersteuning van de erediensten en stelt zich de beoefening van koorzang op hoog niveau ten doel. De Cantorij is uw steun zeker waard.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Henk Aertsen, voorzitter


Stormschade
Inmiddels is de stormschade aan het dak van de kerk hersteld. De collecte hiervoor bracht € 257,-- op.
Wellicht heeft u de hekken gemist. Wel, deze zijn gemoffeld en kunnen zonder verder onderhoud weer decennialang mee.

Collectebonnen
U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag in veelvoud van € 20 over te maken op bankrekening NL45 RABO 0308401239 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Blaricum, onder vermelding van uw adres, zodat ze op de juiste plaats kunnen worden afgeleverd.

Kerkbalans 2022
Heel hartelijk dank aan alle gemeenteleden die hebben toegezegd en/ of betaald via de bank. Per 23 maart is de voorlopige stand € 58.000. Dit is voor dit moment van het jaar een heel mooi bedrag en geeft vertrouwen om het voor dit kalenderjaar begrote bedrag van € 80.000 te kunnen halen.

Docras
Dank voor alle gaven voor het werk van Dorcas in Oekraïne en de buurlanden. De inzamelingsactie in de Dorpskerk heeft tot half maart ruim € 2.000 opgeleverd. Een geweldig bedrag, waarvoor heel veel dank.
Na de inval van Rusland in Oekraïne is Dorcas betrokken bij noodhulp aan vluchtelingen in het westen van Oekraïne en de buurlanden Moldavië en Roemenië, maar ook aan kwetsbare mensen die zijn achtergebleven in het oosten van Oekraïne. De noodhulp bestaat uit het regelen van onderdak, het uitdelen van voedsel, drinken en hygiënematerialen en het bieden van traumahulp. Een voorbeeld van wat we doen, is het ondersteunen van kerken en gezinnen in Moldavië die vluchtelingen opvangen. Veel van hen hebben niet de financiële mogelijkheden om extra voedsel, matrassen en andere benodigde artikelen
aan te schaffen of een hogere energierekening te betalen.

Vrede is niet vanzelfsprekend
Wat doet Dorcas aan noodhulp in Oekraïne, Moldavië en Roemenië?
Katco, Dorcas landendirecteur in Oekraïne: ’Het is een nachtmerrie en onbeschrijfl ijk spannend en heftig voor zowel  de vluchtelingen als voor onze vrijwilligers en collega’s in Oekraïne, Moldavië en Roemenië.
Alles is onzeker nu. Blijf alsjeblieft bidden voor ons.

Giften zijn nog steeds welkom op:
NL38 RABO 0139 8079 93 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum.
Dank u wel!
Namens Adrienne Zeilstra (werkzaam bij Dorcas)

Kerkbalans
Ook dank aan alle contactpersonen die aan de kerkbalans hebben meegewerkt.

Collectebonnen:

Wanneer u collectebonnen wilt bestellen doet u dit door een bedrag in veelvoud van € 20,-- over te maken op bankrekening NL45 RABO 0308401239 tnv College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Blaricum dit ovv uw adres zodat ze ook afgeleverd kunnen worden.

Giften

De Dorpskerk werd verblijd met een 3 tal giften in de voorbije periode van € 50,--, € 250,-- en een gift voor het zeer bijzonder mooie bedrag van € 5.000,--.

Heel, heel hartelijk dank voor deze giften. Een goede geloofsbestemming is verzekerd. 

Kerkbalans 2022

Heel hartelijk dank aan alle gemeenteleden die hebben toegezegd en/of betaald op de bank. Per einde maart was de stand op € 67.000, dit is, voor dit moment van het jaar, een bedrag dat zeer  tevredenstelt en geeft alle vertrouwen om dit kalenderjaar het begrote bedrag van € 80.000,-- te halen.

Verantwoording collectes in de kerk periode Maart t/m April 2022:  

06 maart 2022      Stormschade dak                      € 125,--

13 maart 2022      Kruispunt                                   €   81,90

20 maart 2022      Communicatie                           €   75,85

27 maart 2022      Orgelfonds                                 €  140,--

03 april 2022         Eredienst                                    €    71,70

10 april 2022         Verwarming                              €  129,50                         

17 april 2022         Eredienst                                  €   156,05

24 april 2022         Stormschade dak                     €   122,50

De collectes van de gemeenteleden die via de ING en de Rabobank hun bijdrage betalen:

Stap verder € 100,--,  Totaal giften Januari € 70,--, Februari € 115,--, Maart 2022 € 110,--, ook deze gevers onze zeer hartelijke dank   

Met hartelijke groet,

Tjeerd Hoekstra