Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

van de Kerkenraad uit Onderweg nr. 2-2021

Terwijl ik dit schrijf (10/02), kijk ik uit op een zonovergoten tuin, volledig bedekt met een dikke laag sneeuw. Wat kan een mooi uitzicht een positief effect hebben op het gemoed. Je wordt er blij van ondanks alle beperkingen die vanwege het coronavirus aan een ieder worden opgelegd, met vaak ernstige gevolgen. 

De afgelopen maand is het moderamen noch de kerkenraad (fysiek of zoom-wise) bijeengeweest. Wel heeft op 8 januari een ontmoeting plaatsgevonden met de classispredikant, ds. Peter Verhoef, de interim predikant, ds. Cees Hendriks, Annette Horsman en ondergetekende. Dit omdat nu de opdrachten van de interim predikant voltooid zijn, te weten een nieuw profiel van de gemeente, een nieuw beleidsplan en een profiel van de te beroepen predikant. Ds.Verhoef prees de tot stand gekomen stukken en verklaarde dat het breed moderamen akkoord gaat met een beroeping door de  Protestantse Gemeente te Blaricum. We zijn nog in afwachting van een definitief besluit door het Classicale College
Behandeling van Beheerszaken (CCBB) over het percentage dat een toekomstige predikant kan werken.
Middels het digitale verkeer is nog wel het werkplan voor de te beroepen predikant vastgesteld. Ook zijn de brief en de folder behorende bij de kerkbalans vastgesteld. Die zijn inmiddels bij de gemeenteleden bezorgd. Ophalen zal dit jaar niet door de contactpersonen plaatsvinden. Men is verzocht per mail of per postte antwoorden.

Op zondag 7 februari stond ds. Cees Hendriks op het rooster om in de eredienst voor te gaan, waarbij tevens afscheid van hem genomen kon worden als interim predikant. Code rood betekende dat op het laatste moment een vervanger moest worden gezocht, die we bijna vanzelfsprekend vonden in de persoon van Petra Barnard. Fantastisch zoals zij dat met blij gemoed oppakte! Een kort woord van dank bereikte Cees wel middels de streaming van de dienst. Op een later geschikt moment zullen we nogmaals afscheid van hem nemen.

Namens de kerkenraad,
Willem van Someren Gréve