Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

van de Kerkenraad uit Onderweg nr. 01-2021

Sinds het schrijven van het vorige verslag zijn we tweemaal bijeen geweest. Nu het gemeenteprofiel, het beleidsplan en het profiel voor de te beroepen predikant zijn vastgesteld (deze documenten zijn te vinden op onze website), hebben we ons in deze twee sessies onder andere gebogen over namen van gemeenteleden die bereid zouden kunnen zijn in de beroepingscommissie plaats te nemen. Dit is gelukt. We hebben deze  personen benaderd en de commissie is al een keer samengekomen om elkaar beter te leren kennen en afspraken te maken. In de komende kerkenraadsvergadering wordt het werkplan voor de predikant vastgesteld.
De zes leden van de beroepingscommisie zijn: de dames Jacobien van Dijk, Cora Rebel en Wil Vooijs en de heren René de Fouw, Jaap Kos en Bas Reitsma.

Hier wil ik nogmaals herhalen wat we op de gemeenteavonden ook al hebben gezegd: indien u, als lid van de gemeente, graag een predikant op de lijst geplaatst wilt zien waaruit we een keuze moeten maken voor beroeping, laat u dit dan weten aan een van de leden van de commissie weten.

Ondertussen hebben we kunnen genieten van de erediensten en de kerstdiensten via streaming (kerkdienstgemist.nl). Het is wel erg wennen om dit thuis aan de keukentafel of lui zittend in de zitkamer te beleven. Het zingen, zonder de directe ondersteuning van je medekerkgangers, klinkt soms wat kaal. Toch heb ik veel waardering voor de manier waarop de diensten op Kerstavond en Kerstmorgen werden gehouden en door Petra Barnard werden voorgegaan. Beide zijn het terugkijken meer dan waard.

Verder waren er geen vermeldenswaardige onderwerpen en rest mij u allen een zeer voorspoedig, gezond en goed nieuwjaar te wensen.

Namens de Kerkenraad
Willem van Someren Gréve