Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

van de Kerkenraad uit Onderweg nr. 10-2020

Het gemeenteprofiel zoals dat werd besproken op de gemeenteavond van 1 oktober is, met inachtneming van de constructieve bijdragen, aangepast en door de kerkenraad op 15 oktober vastgesteld.

Ook werd het nieuwe regime voor kerkbezoek vastgesteld. We zijn weer terug bij het strakke regime van slechts dertig kerkgangers (plus predikant, organist, diaken, ouderling en koster). Belangrijk is dat men reserveert en contactinfo achterlaat.

Een ander belangrijk besluit betreft de aanleg van een permanent netwerk om digitaal opnames van de diensten te kunnen streamen via internet. Hierbij is gekozen voor een systeem dat meerdere camera’s ondersteunt. Ten slotte werd de begroting en het collecterooster van de diaconie vastgesteld.

Momenteel worden het beleidsplan en het profiel voor de te beroepen predikant herzien; die zullen op 4 november in een speciale vergadering door de kerkenraad worden besproken, zodat beide documenten aan de gemeente kunnen worden voorgelegd op de gemeenteavond van 26 november. Gekozen is om deze twee documenten tegelijkertijd aan de gemeente voor te leggen, omdat ze nauw zijn verbonden en ook om tijdwinst te behalen. De eerder geplande gemeenteavond van 10 december kan vooralsnog in reserve blijven staan, indien gewenst.

Namens de kerkenraad,
Willem van Someren Gréve