Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

van de Kerkenraad uit Onderweg nr. 9-2020

Nu Annette Horsman tijdelijk is teruggetreden wegens ziekte, neem ik, Willem van Someren Gréve, als vicevoorzitter,  Annette’s taken waar.

Op 20 september vierden we de startzondag. Een bijzondere dienst met drie lekenpreken. Het was een verrassing die de gemeente zeker aansprak en voor herhaling vatbaar is. Na de dienst was er koffiedrinken in de tuin van het Achterom, op gepaste afstand: de hele tuin werd gebruikt! Hier werden de vrijwilligers nog eens in het zonnetje gezet, de nieuwe verwelkomd en afscheid genomen van hen die hun taken beëindigden.

Als extra element presenteerde de stichting De Bolder het door de diaconie geadopteerde project ‘Duofiets’, waarvoor apart werd gecollecteerd. Fantastisch dat zulke initiatieven bestaan om gehandicapten mee te kunnen nemen op fietstochten!

In september kwam de kerkenraad bijeen: eerst een korte zakelijke vergadering met een beperkte agenda. Daarin namen we na vier jaar dankbaar afscheid van Cora Rebel, die wel lid blijft van de BEL 40-dagen-Commissie en ook contactpersoon blijft voor onze diaconie inzake de zorgsector. Tiny de Wit heeft aangegeven haar taak als maker van het preekrooster te beëindigen. De diensten tot en met 2021 heeft zij al kunnen invullen. Ook Tiny zijn we erg dankbaar voor het vervullen van deze niet gemakkelijke taak. Het betekent wel dat we op zoek zijn naar een vervanger. Tenslotte werd de jaarrekening van het college van kerkrentmeesters goedgekeurd.

Daarna boog de kerkenraad zich over het concept-Gemeenteprofiel. De discussies gingen met name over hoe een neutraal profiel te maken zonder negatief te zijn of een te rooskleurig beeld te scheppen. Een reëel beeld dus. Na lange discussies kwam het voorstel tot stand dat op de gemeenteavond van 1 oktober werd besproken. Met dertig personen actief in de kerk, vier in het Achterom en in totaal 49 luisteraars via de kerkomroep (!) bleek dat er aan deze gemeenteavond veel belang werd gehecht.
De algemene boodschap was dat het profiel, hoewel feitelijk, een te negatieve toon uitstraalde en dat de veelzijdigheid binnen de gemeente en de succesvolle activiteiten van de Dorpskerk te weinig uit de verf kwamen. Ook vond men het profiel aan de lange kant. Toegezegd is het profiel aan te passen met inachtneming van de, vaak ook schriftelijke, suggesties. Het definitieve profiel zal zo spoedig mogelijk in de gemeente worden verspreid.

We gaan nu op om de volgende belangrijke stukken, het beleidsplan en het profiel van de te beroepen predikant(e), aan de gemeente voor te leggen, zodat we zo spoedig mogelijk aan het beroepen kunnen beginnen.

Namens de kerkenraad,
Willem van Someren Gréve