Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Mededelingen kerkenraad, september 2020

De kerkenraad was weer bijeen en heette haar nieuwe ouderling-kerkrentmeester Bert Bulder van harte welkom. In de dienst van 6 september werd hij door interim predikant Cees Hendriks bevestigd. Klaas Kos gaf aan heel verheugd te zijn dat Bert het college komt versterken.

De Startzondag zal bij het ontvangen van deze Onderweg al voorbij zijn. Het wordt een andere aanpak dan voorheen en wij zijn heel enthousiast over de plannen.

De Werkgroep Heropening Dorpskerk zal zich buigen over de komende winterperiode. Nog steeds is het virus actief. Wat gaat er op ons afkomen? Is er een alternatief voor het koffiedrinken in het Achterom? Wij houden u op de hoogte!

Tevens heeft de kerkenraad gesproken over het uitbreiden van de weergave van de diensten met video, zodat er meegekeken kan worden op zondag. Het college van kerkrentmeesters zal hiervoor een plan opstellen.

Onze interim predikant heeft in de afgelopen periode veel gesprekken gevoerd met gemeenteleden. Zoals reeds gemeld in de Nieuwsbrief is gebleken dat het noodzakelijk is een fundament te maken met onder andere een gemeenteprofiel, een beleidsplan en een profiel van de beoogde predikant. De kerkenraad heeft deze bouwstenen uitgebreid besproken. Het wordt dus tijd u allen in een drietal gemeenteavonden mee te nemen in deze onderdelen die moeten leiden tot de beroeping van een nieuwe predikant voor de Dorpskerk.

Uw mening wordt zeer op prijs gesteld. Dit betekent dat op:
1 oktober er een gemeenteavond zal worden gehouden met als onderwerp ‘Het Gemeenteprofiel’,
12 november a.s. een gemeenteavond met als onderwerp ’Het Beleidsplan’
10 december a.s. een gemeenteavond met als onderwerp ‘Het Profiel van de Predikant’.
Alle avonden beginnen om 19.30 uur.
Gemeenteleden zijn van harte welkom op deze avonden.
Aangezien er vanwege corona-maatregelen maar vijftig personen in de kerk kunnen plaatsnemen, is aanmelden vereist. Dit kunt u doen bij onze scriba: (scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl).

Enkele dagen voor de gemeenteavonden zullen de te bespreken documenten te lezen zijn op onze website:
www.protestantsegemeenteblaricum.nl

Wij zijn blij met deze ontwikkelingen.
Namens de kerkenraad,
Annette Horsman