Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Nieuwe ouderlingkerkrentmeester, augustus 2020

De kerkenraad is verheugd de voordracht aan te kondigen van een nieuwe ouderling-kerkrentmeester:
Bert Bulder. Hij stelt zich graag aan u voor:
Sinds twee jaar wonen mijn vrouw Beatrijs en ik over de brug van de A27 in Flevoland. Wij zijn op zoek gegaan naar een gemeente om ons bij aan te sluiten. Na verloop van tijd kwamen we steeds vaker in de dorpskerk van Blaricum. Niet alleen, omdat het voor ons eigenlijk het meest bereikbaar was. De klassieke liturgie en de verzorgde kerkmuziek spraken ons aan. Aardige mensen ook. Ik heb positief gereageerd op het verzoek om rentmeester te worden omdat ik denk dat wat wij waarderen in de Dorpskerk in stand moet blijven en aan toekomstige generaties doorgegeven. Een rentmeester moet zich inzetten voor die continuïteit. Wat mij betreft ook als het gaat om de fysieke stenen. Ik hoor wel eens mensen zeggen dat een kerk niet uit stenen bestaat maar uit mensen. Ik zal dat nooit zeggen, omdat juist die historische stenen en vormen mij verbinden met vorige generaties. En dat verbindt ons weer aan elkaar. Dit korte stukje is niet geschikt om mij echt te leren kennen. Maar misschien kan het wel een begin zijn van een voortgezet gesprek met u over de waarde van onze kerk.
Ik kan nog de volgende persoonlijke informatie met u delen: ik ben geboren in Groningen, ben gepromoveerd in Utrecht op een sociologisch onderwerp en werk in rijksdienst (directeur bij de Inspectie van het Onderwijs).
A.(Bert) Bulder
Het is ons voornemen Bert in de dienst van 6 september in het ambt te bevestigen. Tot zaterdag 5 september 12.00 uur kunnen eventuele bezwaren worden ingediend bij de scriba. Wij zien uit naar zijn komst!

Namens de kerkenraad,
Annette Horsman