Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

van de Kerkenraad uit Onderweg nr. 7-2020

Op 9 juli, net voor het zomerreces, vergaderde de kerkenraad in de Dorpskerk, met inachtneming van alle aanbevelingen van het RIVM.
Door ziekte kon de voorzitter helaas niet aanwezig zijn. Haar taak werd voor zover mogelijk waargenomen door interim-predikant Cees Hendriks. Als inleiding las hij een stukje voor uit een recent verschenen boek van Tom Wright over een mogelijk antwoord van christenen op het virus. De eerste christenen waren de eersten die bij een pandemie achterbleven  in de stad om de zieken en stervenden bij te staan met gevaar voor eigen leven. Dat was toen zo nieuw en opmerkelijk dat het christendom zich vervolgens als een virus over de wereld verspreidde.
Het gaat er niet om redenen te zoeken voor een crisis, terugkijken naar het verleden, maar om te handelen door te klagen (erkenning van het lijden), te bidden en het goede te doen voor anderen.
Vervolgens werd de agenda vastgesteld.
In de vacature ouderling- kerkrentmeester, ontstaan door het vertrek van  Frits Baan, zijn door de gemeente geen namen ingediend. De kerkenraad is blij dat Bert Bulder bereid is gevonden die taak op zich te nemen. Op 6 september zal hij bevestigd worden. In dezelfde dienst zal worden stilgestaan bij het afscheid van Frits Baan.
In de voorbereiding van het beroepingswerk wordt de gids voor het beroepingswerk van de Protestantse Kerk als nuttig gezien. De kerkenraad heeft besloten om samen met de in te stellen beroepingscommissie een training van de Protestantse Kerk te volgen in het najaar. Een aantal verslagen zijn vastgesteld en besproken.
Uitgebreid is stilgestaan bij de ervaringen rondom het heropenen van de Dorpskerk. Het is allemaal onwennig maar de aanwijzingen worden goed opgevolgd. Gemeenteleden zijn blij weer in de kerk te kunnen zijn op zondagmorgen; wel wordt het zingen zeer gemist. Alles tegen elkaar afwegende besluit de kerkenraad vooralsnog de adviezen van het RIVM en de PKN/ Classis te blijven volgen en NIET te zingen, hoe spijtig ook.
Door het vertrek van Aly van Vembde wordt de bloemendienst iets anders georganiseerd. Het verhuurreglement van de Dorpskerk en het Achterom wordt aangepast. Er worden namen genoemd voor nieuwe ambtsdragers, die benaderd zullen worden. Tweede kerstdag 2021 valt op een zondag. De kerkenraad besluit dan een cantatedienst te houden in lijn met de dienst in 2010. Voor de startzondag op 20 september wordt een werkgroep samengesteld. De tijdelijke wekelijkse nieuwsbrief stopt, nu de kerkdiensten weer mogelijk zijn. Er wordt over nagedacht de nieuwsbrief in ‘lichtere’ vorm voort te zetten. Daar is dan wel een team voor nodig. Er wordt nog van gedachten gewisseld over de bijzondere situatie in Blaricum dat ooit bevestigde kerkenraadsleden op zondag nog altijd ambtelijke taken verrichten, hoewel zij geen lid meer zijn van de kerkenraad. Hierover zal nog verder worden nagedacht.
In het tweede gedeelte van de vergadering is de lopende bezinning in aanloop naar het beroepingswerk voortgezet. De samenvatting van de bezinning van 24 juni over wat een kerkenraad is, doet, wat ervan verwacht wordt, is vastgesteld. De tussenrapportage van de interim-predikant is met algemene instemming begroet. Die is ook besproken met classispredikant Peter Verhoeff. Er is een strakke tijdlijn vastgesteld voor de tweede helft van 2020. Daarin zal de bezinning worden afgerond. Er zal een uitgebreid profiel van de gemeente worden gemaakt en een nieuw beleidsplan worden samengesteld.
Een en ander wordt voorbereid door een commissie bestaande uit Bas Reitsma, Willem van Someren Greve, Bert Bulder, Wil Vooijs, Anne-Marie de Fouw en Cees Hendriks. Daarna kan het profiel van de te beroepen predikant worden gemaakt. Los van vele (voorbereidende) overleggen zal een drietal gemeenteavonden worden belegd: op 1 oktober, 12 november en 10 december.
Na de rondvraag leest Klaas Kos een door Willem van Someren Greve aangereikt gedicht van Catharina Visser getiteld ‘Icoon’, uit Door schemering en Dageraad.
Na een lange vergadering sluit de voorzitter deze door iedereen te danken voor haar/zijn bijdrage en wenst allen wel thuis.

ds. Cees Hendriks