Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

van de Kerkenraad uit Onderweg nr. 6-2020

Op 28 mei jl. kwam de kerkenraad bijeen. Het verheugde ons allen dat we op 7 juni 2020 de eredienst - in beperkte kring – konden opstarten.

De Werkgroep Heropening

Dorpskerk is direct aan de slag gegaan met de protocollen en de logistiek om een en ander mogelijk te maken. Door de nieuwsbrief zullen wij zo veel mogelijk mensen kunnen bereiken en al wat gaat gebeuren, delen.

Aangezien het RIVM en de PKN w aarschuwen voor besmetting  meezingen, mag er alleen binnensmonds geneuried worden. Jammer, maar we zullen moeten roeien met de riemen die we hebben. Dit vereist aanpassing in de dienst zowel voor predikant als organist(e).

De collectes richten we ook anders in.In de  kerkenraadsvergadering kwam ook het onderwerp communicatie aan de orde. De wekelijkse nieuwsbrief is succesvol gebleken. Er is veel inspanning verricht een informatief en makkelijk leesbaar medium tot stand te brengen. Blijft natuurlijk een aandachtspunt dat wij niet van al onze leden het email-adres hebben. De oproep hiertoe heeft niet veel extra adressen opgeleverd. Wij blijven proberen.

De bezetting van de colleges van ouderling-kerkrentmeesters en van het consistorie zijn besproken. Een aantal kandidaten heeft zich gemeld, wat verheugend is. Zodra hier meer over kan worden gedeeld zullen wij dit aangeven.

Aangezien Onderweg aanzienlijk later in de bus zal vallen dan de kerkenraadsvergadering zullen er in de tussentijd dingen veranderen. Mocht dit zo zijn, dan vindt u daarover elders in de Onderweg informatie. Deze keer bijvoorbeeld inde bijdrage van de Kerkrentmeesters.

Blijf gezond en zie om naar elkaar.

Hartelijke groet,

Annette Horsman