Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Van en Uit de Kerkenraad, maart 2020

Donderdag 12 maart jl. kwam de Kerkenraad bijeen. De huidige situatie rondom het coronavirus was uiteraard nadrukkelijk onderwerp van gesprek.

De zaken die wij afspraken werden echter in rap tempo door de situatie ingehaald en wij zijn genoodzaakt geweest in navolging van vele collega kerkenraden de kerk te sluiten tot 30 maart. Mededelingen in de mail, op de website en het opvangen van mensen bij de kerk op zondag 15 maart werden  snel georganiseerd. Laten wij omzien naar mensen in onze omgeving die hulpbehoevend zijn en kwetsbaar.
 

Het instellen van het moderamen ter voorbereiding van de vergadering heeft een positief effect op de vergaderinggehad. De onderlinge samenwerking komt dit ten goede en dat is merkbaar. Er ontstaat tijd om naar onderwerpen te kijken die verdieping en bezinning behoeven, wat extra inhoud geeft aan ons werk.

Voorbereidingen zullen worden getroffen voor de organisatie van de startzondag op 20 september. Zodra hier meer over bekend is, berichten wij u.

In de loop van dit jaar zal onze Consistorie- ouderling Aly van Vembde de kerkenraad na vier jaar gaan verlaten. Wij bedanken haar nu al op voorhand voor alles wat zij heeft betekend voor onze gemeente! Gelukkig heeft zij aangegeven beschikbaar te zullen blijven als bloemendame voor ons.

Er hebben zich kandidaten aangemeld voor de functie van kerkrentmeester. Gesprekken zijn gaande. Mochten zich ontwikkelingen voordoen, dan melden wij u dit natuurlijk. Kandidaten zijn zeer welkom, ook voor het Consistorie!

Samen met onze interim predikant Cees Hendriks hebben wij ons gebogen over de verdieping in ons wals kerkenraadsleden en de rol van het geloof hierin. Mooi om een ieders mening hierover te horen en elkaar hierin nog beter te leren kennen. In deze moeilijke, onzekere tijd leggen wij onze zorgen in Zijn Handen en bidden wij om verlichting. Onze gedachten zijn bij onze gemeente en bij eenieder die ziek is of hulp nodig heeft.

Namens de kerkenraad,
Annette Horsman (voorzitter)