Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Van en Uit de Kerkenraad, januari 2020

Van de Voorzitter

Een nieuw jaar staat voor de deur. Een jaar van veranderingen voor de PGB.Sam en met Cees Hendriks bouwen wij aan een gedegen fundament. Om klaar te zijn voor een volgende beroeping. Een nieuwe predikant. Een proces waarbij de complete gemeente zoveel mogelijk zal worden betrokken.

Het jaar 2019 laten wij achter ons. Het was een druk jaar, een turbulent jaar. Voor mij zelf een uitdagend jaar aangezienik werd verzocht door de Kerkenraad om de voorzittershamer op te nemen. 
Waarin wij intens meeleefden met onze vorige vice-voorzitter Piet Oldenziel. Hoe goed doet het om te zien dat hij druk bezig is met zijn herstel.
Rekenend op de steun vanuit de Kerkenraad heb ik deze functie aanvaard,wetende dat ik dit zonder Gods zegen zeker niet kan doen. Wees ervan overtuigd dat ik dit naar beste kunnen zal doen.

Wat gebeurt er nog meer? Inmiddels is onze interim-predikant volop bezig met het voeren van gesprekken. Er wordt gekeken naar een efficiënte en effectieve manier van vergaderen, tevens is het werven van nieuwe ambtsdragers besproken.
In dit nummer van de Onderweg vindt u een oproep om de Kerkenraad te komen versterken. Wij zoeken Kerkrentmeesters, maar ook leden die ons willen ondersteunen bij specifieke taken. Daarvoor is een zetel in de kerkenraad niet noodzakelijk.
In de vergadering van 18 december jl. hebben wij tevens stilgestaan bij het vertrek van Frits Baan. Met lede ogen zien wij hem gaan, zijn besluit respecterend. Wij zijn hem zeer veel dank verschuldigd. Tevens zijn wij blij dat ij beschikbaar is voor speciale “ klussen”! Hoe fijn is dat.

Vooruitblikkend naar de Kerstperiode zijn de laatste onderdelen nog doorgesproken. Nu, terwijl ik dit schrijf, kunnen wij al constateren dat de diverse onderdelen als Volkskerstzang, Kerstdiensten, Oudejaarsdienst mooie momenten zijn geweest in december 2019. Dank aan allen die hiervoor zoveel werk hebben verricht. Tevens een felicitatie aan onze koster Rob die in december in het huwelijksbootje stapte. Veel heil en zegen voor hem en zijn echtgenote!

Ik wens u allen, namens onze Kerkenraad een gezegend, gezond en voorspoedig 2020 toe.

Annette Horsman
Voorzitter Kerkenraad