Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Van en Uit de Kerkenraad, oktober 2019

Op dinsdag 10 september jl zijn wij als kerkenraad bijeen geweest. Zoals reeds aangekondigd ontvingen wij classispredikant Peter Verhoeff in ons midden. Hij opende de vergadering en ging voor in gebed.
Samen met hem bespraken wij de ontstane situatie, de vragen vanuit de gemeente evenals de mogelijke scenario’s op weg naar een nieuwe predikant.
Zorgvuldigheid is geboden in de keuzebepaling voor de volgende stappen. De komende periode zal worden gebruikt om diverse mogelijkheden te onderzoeken. De kerkenraad zal hierbij ondersteund worden vanuit de PKN.
Zodra er helderheid is over de plannen zal de gemeente worden geïnformeerd. In ieder geval streeft de kerkenraad ernaar om dit met de gemeente zo veel mogelijk te delen.
De kerkenraad is verheugd dat “buur” predikant Job de Bruijn bereid is, in deze periode, het consulentschap op zich te nemen voor de Dorpskerk te Blaricum. Zoals bekend zal Ds. Arie de Boer het pastorale werk voor zijn rekening nemen. Een fijne gedachte deze vertrouwde gezichten om ons heen te weten.
Elders op deze website treft u een samenvatting van 25 augustus jl aan, de laatste zondag dat ds. Marnix van der Sijs voorging.
Wij keken terug op een succesvolle Startzondag. Een verslagje hiervan vindt u eveneens elders op de website.
Helaas is onze voorzitter Piet Oldenziel nog niet hersteld. Onze gedachten en gebeden zijn met hem en zijn familie.

Groetend vanuit onze kerkenraad,
Annette Horsman, Wnd voorzitter