Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Van en Uit de Kerkenraad, juli 2019 (2)

De Kerkenraadsvergadering van 27 juni stond uiteraard grotendeels in het teken van het aangekondigde vertrek van onze predikant Marnix van der Sijs. Aangezien hij al per 1 september a.s. een andere baan in Weesp betrekt, en zijn afscheidsdienst derhalve op 25 augustus zal zijn, valt er op korte termijn zowel een gat in het preekrooster als op pastoraal gebied. Tiny, onze gedreven roostermaker, is al druk bezig om gastpredikanten te benaderen voor een extra preekbeurt. Gelukkig heeft zij goede contacten en hebben wij ook in eigen kring meelevende mensen die ons in gegeven omstandigheden uit de brand helpen. Mocht u als lezer en kerkganger nog namen weten van interessante voorgangers, dan zijn uw tips van harte welkom!

Een voortijdig vertrek van een predikant en een moeizaam recent verleden brengen best wat emoties vanuit de gemeente met zich mee. We overleggen hoe we daarmee om kunnen gaan, ook wat de communicatie naar buiten toe betreft. Ook de uitdaging om stappen te zetten richting onze toekomst als Dorpskerk gaan we zeker niet met zevenmijlslaarzen aan. In dat kader heeft ds. Peter Verhoeff onze classispredikant die vorige maand in Blaricum te gast was voor zijn vierjaarlijkse gemeentebezoek, zijn hulp en expertise aangeboden. Op 10 september komt hij daartoe opnieuw naar Blaricum. We besluiten om op 14 augustus een extra Kerkenraadsvergadering in te lassen, om de nodige zaken te regelen. Helaas blijkt niet iedereen op de afscheidsdienst van 25 augustus aanwezig te kunnen zijn vanwege geboekte vakanties. Verder verschuiven we de datum van de Startzondag naar 8 september, waarin ds. Arie de Boer voorgaat.

De rest van de vergadering gaat over algemene zaken. Anne-Marie de Fouw, die is verwelkomd op haar eerste  als nieuwbakken ouderling, wordt tot waarnemend scriba/notulist benoemd, in navolging van Karin Nelson die haar laatste kerkenraadsvergadering notuleerde.

Onder het genot van een drankje memoreerde Karin over de afgelopen vier jaar, die intensief en verrijkend voor haar zijn geweest. Tot slot gaf ze de zittende Kerkenraad haar motto van de Brief van Paulus, het bijzondere project van de Dorpskerk van enkele jaren geleden, mee: laten we verbinden en doorgeven!

Vriendelijke groet namens de Kerkenraad,
Piet Oldenziel, wnd. voorzitter