Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

De Volkskerstzang vindt dit jaar plaats op donderdag 19 december. Zie verder bij Actueel.

De diaconie zal de Voedselbank actie dit jaar houden op zaterdag 30 november en zondag 1 december. Meer informatie bij Actueel.

Het kerstdiner 2019 zal dit jaar helaas geen doorgang kunnen vinden. De verwachting aan sponsorgelden is niet uitgekomen en daarom vindt de kerkenraad het verstandiger het diner in 2019 niet te laten doorgaan en zich te focussen op 2020.

Namens het consistorie is de preekregelaar druk bezig om het preekrooster van 2020 verder in te vullen. Er zijn nog wat lege plekken maar er wordt hard aan gewerkt!

Annette Horsman, wnd. voorzitter

De kerkenraad nodigt de leden van de Protestantse Gemeente Blaricum uit tot het bijwonen van een Gemeenteavond op 28 november.
Op deze avond zal informatie worden gegeven over de huidige stand van zaken in de gemeente en de te ondernemen stappen voor de toekomst.
Ook zal er ruime gelegenheid zijn om met elkaar hierover in gesprek te gaan. Tevens zal interim-predikant ds. C. Hendriks zich voorstellen.

Ds. Hendriks is, op voorspraak van de PKN, bij ons tijdelijk werkzaam tot het moment dat er een nieuwe predikant is gevonden. Hij zal zijn activiteiten op die avond toelichten.

Aanvang 20.00 uur. U bent hartelijk welkom.

Namens de kerkenraad,
Annette Horsman, wnd. voorzitter

TERUGTREDEN PIET OLDENZIEL

Sinds augustus van dit jaar kampt kerkrentmeester en tijdelijk voorzitter van de kerkenraad Piet Oldenziel met een broze gezondheid. Inmiddels revalideert hij en gaat vooruit. Het herstel gaat nog geruime tijd duren en vergt veel van Piet. Om die reden heeft hij aangegeven per direct te willen stoppen met de werkzaamheden voor de PGB.
De kerkenraad begrijpt zijn beslissing en respecteert deze. Met veel dankbaarheid kijken wij terug op de periode dat Piet actief was in de kerkenraad.
Wij hopen dat zijn herstel zich voorspoedig zal ontwikkelen.

Onze goede wensen zijn voor hem, zijn vrouw Tineke en hun kinderen en kleinkinderen.
Annette Horsman, wnd voorzitter

Op dinsdag 10 september jl zijn wij als kerkenraad bijeen geweest. Zoals reeds aangekondigd ontvingen wij classispredikant Peter Verhoeff in ons midden. Hij opende de vergadering en ging voor in gebed.
Samen met hem bespraken wij de ontstane situatie, de vragen vanuit de gemeente evenals de mogelijke scenario’s op weg naar een nieuwe predikant.
Zorgvuldigheid is geboden in de keuzebepaling voor de volgende stappen. De komende periode zal worden gebruikt om diverse mogelijkheden te onderzoeken. De kerkenraad zal hierbij ondersteund worden vanuit de PKN.
Zodra er helderheid is over de plannen zal de gemeente worden geïnformeerd. In ieder geval streeft de kerkenraad ernaar om dit met de gemeente zo veel mogelijk te delen.
De kerkenraad is verheugd dat “buur” predikant Job de Bruijn bereid is, in deze periode, het consulentschap op zich te nemen voor de Dorpskerk te Blaricum. Zoals bekend zal Ds. Arie de Boer het pastorale werk voor zijn rekening nemen. Een fijne gedachte deze vertrouwde gezichten om ons heen te weten.
Elders op deze website treft u een samenvatting van 25 augustus jl aan, de laatste zondag dat ds. Marnix van der Sijs voorging.
Wij keken terug op een succesvolle Startzondag. Een verslagje hiervan vindt u eveneens elders op de website.
Helaas is onze voorzitter Piet Oldenziel nog niet hersteld. Onze gedachten en gebeden zijn met hem en zijn familie.

Groetend vanuit onze kerkenraad,
Annette Horsman, Wnd voorzitter

Binnen de Kerkenraad wordt er in drie ‘colleges’ gewerkt aan alles wat er rondom de Dorpskerk speelt, in bestuurlijke zin, maar ook op sociaal en maatschappelijk vlak.

De kerkrentmeesters voeren het beheer over financiële en materiële zaken (geld en gebouwen), de diaconie ‘zorgt voor de armen’ (o.a. via inzamelingsacties, collectes en goede-doelenacties) en de ouderlingen van het consistorie houden zich bezig met het welzijn en de pastorale zorg van de kerkleden. De predikant is onderdeel van het consistorie.

De drie colleges werken grotendeels zelfstandig en vergaderen in kleine groep. Maar in de maandelijkse Kerkenraadsvergadering komt iedereen bij elkaar, en wordt verslag gedaan van wat er speelt. Over nieuwe plannen, uitgewerkte voorstellen of beleid wordt gezamenlijk een besluit genomen.

Wist u, dat u via de scriba (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) altijd ideeën, voorstellen of vragen mag inbrengen voor de Kerkenraadsvergadering?

Er zijn twee bank rekeningen van de Kerkrentmeesters nl.: IBAN reknr. NL71 INGB 0000 1446 30 of  IBAN reknr. NL45 RABO 0308 4012 39.

Ook zijn er mogelijkheden tot fiscaal aftrekbare giften, raadpleeg daarvoor onze pagina over de ANBI