Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

wat is het Consistorie?

Het Consistorie wordt gevormd door de Ouderlingen en ook de predikant (momenteel onze Pastorale Werker) maakt deel uit van het consistorie. 

In de Dorpskerk kennen we Ouderlingen met een taak, zoals de wijkouderling, jeugdouderling of een ouderling psycho-pastoraat. En we kennen een Ouderling met een beperkte taak.  

Alle ouderlingen zijn ambtsdragers en zijn gekozen door de kerkenraad voor hun taak en bevestigd in het ambt tijdens een kerkdienst. 

De ouderlingen met beperkte taak zijn geen kerkenraadslid, maar hebben net zoals de ouderlingen ook de taak om tijdens de zondagse kerkdienst Ouderling van Dienst te zijn (ontvangst gastpredikant, voorgaan in consistoriegebed, lector in een kerkdienst en verantwoordelijk voor het ordentelijk te laten verlopen van die kerkdienst). De ouderlingen die kerkenraadslid zijn, hebben een bijzondere verantwoordelijkheid, omdat zij meedenken over het te voeren beleid en dat mede bepalen. Verder ligt hun primaire verantwoordelijkheid op het gebied van de pastorale zorg.

De taken van deze kerkenraads-ouderlingen kunnen zijn:
-             Jeugdouderling: aansturen van het Kinderkerkteam en Team Jeugd12+;
-             Wijkouderlin, die elk aanspreekpunt is voor een gebied van de kerk
-             Ouderling psycho pastoraat, deze ouderling ontfermt zich over het vervolg-pastoraat dat voortvloeit uit de bijzondere noden van gemeenteleden op psycho-pastoraal terrein.   

Het Consistorie wordt ondersteund door een netwerk van zo’n 25 wijk-contactpersonen. Deze zorgen er op hun beurt voor dat gemeenteleden in hun wijk regelmatig bezocht worden. Is er vreugde óf verdriet op een adres dan weet men de ‘eigen’ contactpersoon te vinden of wordt men door de contactpersoon bezocht. Ook kan er tussentijds aanleiding zijn dat u de contactpersoon wilt spreken schroom dan niet om contact met hem/haar op te nemen. Viermaal per jaar komt de contactpersoon langs bij u, denk aan Pasen, Kerst, Kerkbalans en bij de Start van het Seizoen.  

Heeft u uw contactpersoon iets te melden, dan kunt u uw contactpersoon mailen.