Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collectes van de Kerkrentmeesters - uit Onderweg 2 2023

Collecterooster

26-02 Instandhouding kerkelijke gebouwen
Onze kerkelijke gebouwen zijn prachtige oude monumenten die regelmatig onderhoud nodig hebben. Dat onderhoud is een kostbare zaak, waartoe een onderhoudsfonds in het leven is geroepen. Wij vragen daar uw financiële steun voor. 

05-03 Onderhoud theekoepel
In de pastorietuin staat een prachtige theekoepel. Aan dit monument worden momenteel onderhoudswerkzaamheden gedaan en daar zijn grote kosten mee gemoeid. Middels deze collecte vragen wij u een steentje bij te dragen. 

12-03 Verlichting en verwarming
We zitten midden in de wintertijd. De verwarming moet de kerk eerder verwarmen en het licht moet eerder aan. Dit brengt met de gestegen energieprijzen veel extra kosten met zich mee. 

19-03 Communicatiemiddelen
Het blijft belangrijk om de gemeente op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen en rond onze kerkgemeenschap. Dit gebeurt via ons kerkblad Onderweg, via onze website (binnenkort geheel vernieuwd) en via nieuwsbrieven. 

26-03 Pastoraat eigen gemeente
Eén van de facetten van het pastorale zorg betreft het algemeen functioneren van de gemeente zoals de prediking, de kinderdienst, de huwelijksdienst, de begrafenisdienst of de doopdienst. Pastoraat vindt plaats binnen de gemeente, zowel door predikant, als door ouderlingen en door gemeenteleden onderling. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw. 

Abonnement Onderweg
Door de gestegen kosten hebben wij de abonnementsprijs voor ons kerkblad Onderweg moeten verhogen. Voor dit jaar gelden de volgende tarieven: een gewoon abonnement gaat € 12,50 kosten en een postabonnement € 22,50 (mede door de gestegen portokosten). 

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Henk Aertsen, voorzitter.

Collecteverantwoording

Januari 2023

Nieuwjaarscollecte              €      97,55

Verlichting en

Verwarming                            €    135,80

Onderhoud

kerkelijke gebouwen          €    159,85

Pastoraat                                 €    106,35

Voor de verschillende collectes van deze maand werd via de Rabobank een totaalbedrag van € 30,-- en met de QR-code een bedrag van in totaal € 56,-- ontvangen.

Alle gevers onze dank. 

Bijzondere dank past ons voor de vele reacties op de voor de Solidariteitskas en de bijdrage voor Onderweg 2022 verzonden acceptgirokaarten.

Omdat deze kaarten in 2023 worden afgeschaft, beraadt het college zich nog op welke wijze deze bijdragen in 2023 aan u zullen kunnen worden gevraagd. 

In de voorbije maand december kregen wij ook zeer positieve reacties m.b.t. het aanvullen van de vrijwillige bijdragen voor het voorbije jaar. 

Onze zeer hartelijke dank hiervoor.

René de Fouw,  administrateur