Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Mededelingen Kerkrentmeesters uit Onderweg nr. 4 -2022

Collectebonnen:

Wanneer u collectebonnen wilt bestellen doet u dit door een bedrag in veelvoud van € 20,-- over te maken op bankrekening NL45 RABO 0308401239 tnv College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Blaricum dit ovv uw adres zodat ze ook afgeleverd kunnen worden.

Giften

De Dorpskerk werd verblijd met een 3 tal giften in de voorbije periode van € 50,--, € 250,-- en een gift voor het zeer bijzonder mooie bedrag van € 5.000,--.

Heel, heel hartelijk dank voor deze giften. Een goede geloofsbestemming is verzekerd. 

Kerkbalans 2022

Heel hartelijk dank aan alle gemeenteleden die hebben toegezegd en/of betaald op de bank. Per einde maart was de stand op € 67.000, dit is, voor dit moment van het jaar, een bedrag dat zeer  tevredenstelt en geeft alle vertrouwen om dit kalenderjaar het begrote bedrag van € 80.000,-- te halen.

Verantwoording collectes in de kerk periode Maart t/m April 2022:  

06 maart 2022      Stormschade dak                      € 125,--

13 maart 2022      Kruispunt                                   €   81,90

20 maart 2022      Communicatie                           €   75,85

27 maart 2022      Orgelfonds                                 €  140,--

03 april 2022         Eredienst                                    €    71,70

10 april 2022         Verwarming                              €  129,50                         

17 april 2022         Eredienst                                  €   156,05

24 april 2022         Stormschade dak                     €   122,50

De collectes van de gemeenteleden die via de ING en de Rabobank hun bijdrage betalen:

Stap verder € 100,--,  Totaal giften Januari € 70,--, Februari € 115,--, Maart 2022 € 110,--, ook deze gevers onze zeer hartelijke dank   

Met hartelijke groet,

Tjeerd Hoekstra