Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

mededelingen Kerkrentmeesters-uit Onderweg 3-2022

Stormschade
Inmiddels is de stormschade aan het dak van de kerk hersteld. De collecte hiervoor bracht € 257,-- op.
Wellicht heeft u de hekken gemist. Wel, deze zijn gemoffeld en kunnen zonder verder onderhoud weer decennialang mee.

Collectebonnen
U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag in veelvoud van € 20 over te maken op bankrekening NL45 RABO 0308401239 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Blaricum, onder vermelding van uw adres, zodat ze op de juiste plaats kunnen worden afgeleverd.

Kerkbalans 2022
Heel hartelijk dank aan alle gemeenteleden die hebben toegezegd en/ of betaald via de bank. Per 23 maart is de voorlopige stand € 58.000. Dit is voor dit moment van het jaar een heel mooi bedrag en geeft vertrouwen om het voor dit kalenderjaar begrote bedrag van € 80.000 te kunnen halen.

Docras
Dank voor alle gaven voor het werk van Dorcas in Oekraïne en de buurlanden. De inzamelingsactie in de Dorpskerk heeft tot half maart ruim € 2.000 opgeleverd. Een geweldig bedrag, waarvoor heel veel dank.
Na de inval van Rusland in Oekraïne is Dorcas betrokken bij noodhulp aan vluchtelingen in het westen van Oekraïne en de buurlanden Moldavië en Roemenië, maar ook aan kwetsbare mensen die zijn achtergebleven in het oosten van Oekraïne. De noodhulp bestaat uit het regelen van onderdak, het uitdelen van voedsel, drinken en hygiënematerialen en het bieden van traumahulp. Een voorbeeld van wat we doen, is het ondersteunen van kerken en gezinnen in Moldavië die vluchtelingen opvangen. Veel van hen hebben niet de financiële mogelijkheden om extra voedsel, matrassen en andere benodigde artikelen
aan te schaffen of een hogere energierekening te betalen.

Vrede is niet vanzelfsprekend
Wat doet Dorcas aan noodhulp in Oekraïne, Moldavië en Roemenië?
Katco, Dorcas landendirecteur in Oekraïne: ’Het is een nachtmerrie en onbeschrijfl ijk spannend en heftig voor zowel  de vluchtelingen als voor onze vrijwilligers en collega’s in Oekraïne, Moldavië en Roemenië.
Alles is onzeker nu. Blijf alsjeblieft bidden voor ons.

Giften zijn nog steeds welkom op:
NL38 RABO 0139 8079 93 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum.
Dank u wel!
Namens Adrienne Zeilstra (werkzaam bij Dorcas)

Kerkbalans
Ook dank aan alle contactpersonen die aan de kerkbalans hebben meegewerkt.