Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collectes van de Kerkrentmeesters in november 2020

Lieve mensen, in deze moeilijke periode kunnen we nog steeds naar de kerk! Helaas met allerlei beperkende maatregelen, maar toch mogen we nog gaan. Tijdens de komende diensten gaan we weer beginnen met het collecteren voor specifieke doelen.

Collecterooster
22-11 Eredienst en beeld via internet
Het in stand houden van de eredienst is op deze zondag het collectedoel. De eredienst is één van de belangrijkste onderdelen in onze gemeente. Dat is echter niet alles, we willen voor de mensen die niet naar de kerk kunnen komen in plaats van geluid ook beeld van de dienst beschikbaar gaan stellen. Dit vergt een grote investering en we willen dit op korte termijn gaan realiseren. We hopen dat u hier graag wat extra voor wil geven!

29-11 Het Flentrop-orgel
De Dorpskerk heeft een prachtig Flentrop-orgel dat goed onderhouden moet worden. In de afgelopen jaren is er groot onderhoud geweest aan ons orgel en nog steeds worden er herstelwerkzaamheden aan uitgevoerd. Een voorbeeld: door oververhitting van de thermische zekering stopt de motor soms. Er is een reparatie uitgevoerd, maar het lijkt erop dat de motor zijn beste tijd gehad heeft. Hij stamt uit 1938, dus dat is niet zo vreemd. De kosten van vervanging van de motor zijn enorm. Uw bijdrage voor het orgel is daarom zeer noodzakelijk.

06-12 Communicatiemiddelen
Het blijft belangrijk om de gemeente op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen en rond onze kerkgemeenschap. Dit gebeurt met ons kerkblad Onderweg en ook via onze website.

13-11 Verlichting en verwarming
De wintertijd breekt aan, het wordt kouder. Dus de verwarming moet een graadje hoger en het licht gaat eerder aan. Al met al brengt dit extra kosten met zich mee. Graag uw financiële steun!

20-12 Instandhouding kerk
Deze collecte is bestemd voor het onderhoud en het in stand houden van de kerkelijke gebouwen. Het zijn prachtige monumentale gebouwen die regelmatig onderhoud nodig hebben. De Dorpskerk ligt ons na aan het hart maar vergt ook veel onderhoud, waartoe een onderhoudsfonds in het leven is geroepen. Graag uw financiële steun daarvoor.

De collectes voor onze kerkgemeente worden van harte bij u aanbevolen.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op onze bankrekening:
NL45 RABO 0308 4012 39 t.n.v. Protestantse Gemeente te Blaricum.
We danken alle gevers zeer hartelijk.
Met vriendelijke groet,
namens het college van kerkrentmeesters,
Klaas Kos