Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collectes van de Kerkrentmeesters in deze corona-tijd

COLLECTEN 

Lieve mensen, in deze moeilijke periode kunnen we eindelijk weer naar de kerk! We collecteren ook deze periode nog ‘in algemene zin’. Hiermee bedoel ik dat de kerkrentmeesters collecteren in de breedste zin voor de kerk. Voor alle mogelijke kosten van de kerk en niet één specifiek doel. We verdelen de opbrengsten over de diverse kostenposten die we hebben. Hierbij valt te denken aan het onderhoud van het kerkhof, onderhoud kerkorgel, gas, water, licht, onze bijdrage aan de Protestantse Kerk Nederland, de Onderweg, enzovoorts. In de afgelopen 3 maanden zijn er een aantal mensen geweest die met gulle hand een bijdrage aan de collectes hebben gedaan. Daarnaast zijn er begin juni ook 2 grote schenkingen gedaan (een legaat van mevr. Schiere-Berkelaar en een anonieme gift). Fijn, iedereen heel hartelijk dank daarvoor.

De algehele collecte voor onze kerkgemeente wordt van harte bij u aanbevolen. U kunt uw bijdrage overmaken op onze bankrekening NL45 RABO 0308 4012 39 t.n.v. Protestantse Gemeente te Blaricum. 

Wij danken alle gevers zeer hartelijk. 

Met vriendelijke groet,

Namens het College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos