Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

College van kerkrentmeesters collecteren in mei en juni 2020 in "algemene zin"

COLLECTEN 

Lieve mensen, in deze, voor velen, zware periode collecteren we ‘in algemene zin’. Hiermee bedoel ik dat de kerkrentmeesters collecteren in de breedste zin voor de kerk. Voor alle mogelijke kosten van de kerk en niet 1 specifiek doel. We verdelen de opbrengsten over de diverse kostenposten die we hebben. Hierbij valt te denken aan het onderhoud van het kerkhof, onderhoud kerkorgel, gas, water, licht, onze bijdrage aan de Protestantse Kerk Nederland, de Onderweg, enzovoorts. 

Deze algehele collecte voor onze kerkgemeente wordt van harte bij u aanbevolen. U kunt uw bijdrage overmaken op onze bankrekening NL45 RABO 0308 4012 39 t.n.v. Protestantse Gemeente te Blaricum. 

Wij danken alle gevers zeer hartelijk. 

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos