Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collectes van de Kerkrentmeesters begin 2020

COLLECTEROOSTER

01-03     Verbindende activiteiten voor jong en oud

De Dorpskerk is een belangrijke ader middenin het dorp waar je tot rust kunt komen bij de zondagse preek. Maar we willen ook de jeugd bij tijd en wijle aan het werk laten gaan om een kerstboom te kleien en daar een wedstrijdelement aan te verbinden. Voor alle uitingen om door het jaar heen creatief bezig te kunnen zijn is deze collecte! 

08-03     Cantorij

De cantorij zorgt voor de muzikale invulling en ondersteuning van de erediensten in onze dorpskerk. Uitgaven die betrekking hebben op het instandhouden van de cantorij worden middels deze collecte bekostigd. 

15-03     Communicatiemiddelen

Het blijft belangrijk om de gemeente op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen en rond onze kerkgemeenschap. Dit gebeurt middels ons kerkblad Onderweg, en ook middels onze website. 

22-03     Activiteiten Commissie Kruispunt

Deze commissie organiseert  activiteiten voor 70 + binnen onze gemeente, zoals 2x per maand het “Koffiepunt”. 

29-03     Onderhoudsfonds

Deze collecte is bestemd voor het onderhoud en het in stand houden van de kerkelijke gebouwen. Het zijn prachtige monumentale oude gebouwen die regelmatig onderhoud nodig hebben. De Dorpskerk ligt ons na aan het hart maar vergt ook veel onderhoud waartoe een onderhoudsfonds in het leven is geroepen. Graag uw financiële steun daarvoor. 

05-04     Verlichting en Verwarming

De wintertijd is weer voorbij, de verwarming kan iets lager en het licht kan wat later aan. Echter de kosten voor verlichting en verwarming zijn hoog. Graag uw financiële steun!  

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen. 

COLLECTEVERANTWOORDING 

12-01     Verlichting en Verwarming            € 111,90

19-01     Geen dienst

26-01     Orgelfonds                                     € 107,27

02-02     Instandhouding kerk                      €   91,50

09-02     Communicatiemiddelen                 € 103,05 

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op deze website..

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos