Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

COLLECTEN 

07-02 Kosten predikanten PKN

De kosten van alle predikanten in de PKN worden tegenwoordig verdeeld volgens een omslagregeling. Dat heeft als voordeel dat ervaringsjaren geen rol meer spelen in het beroepingswerk. Dat is goed voor een gezond niveau van mobiliteit. Vacante gemeenten betalen ook mee aan deze omslagregeling. Vandaar dat de kerkrentmeesters nu uw bijdrage vragen voor de kosten van predikanten in de PKN.

14-02 Kerkmuziek

Deze zondag betreft dat de kosten van kerkmuziek in de eredienst. Wij vinden een goed vakmanschap en goede voorbereiding van onze diensten belangrijk,  om zo de erediensten tot een bijzonder moment in de week te maken. Onze kerkmusici en solisten zetten daarbij de toon en ze zijn ons daarom wel wat waard. Vandaag vragen we uw bijdrage voor de kosten daarvan.

21-02 Verwarming en verlichting

Op deze zondag vragen de kerkrentmeesters in het bijzonder uw aandacht voor de kosten van verwarming en verlichting. Door de COVID19 epidemie is de behoefte aan ventilatie groter.  Daarmee gaat ook warmte naar buiten. Om een minimaal comfort te handhaven moeten we blijven stoken. Vandaar dat we u vragen bij te dragen aan de kosten die de nutsbedrijven in rekening brengen.

28-02 Kosten pastoraat

De kerkrentmeesters vragen uw bijdrage voor de kosten van het pastoraat. Daarvoor zijn zowel gemeenteleden als professionals actief. Voor ons allen geldt dat we in bepaalde fasen van ons leven, in vreugde en verdriet, pastorale aandacht nodig hebben. Om dat op een passend niveau te kunnen bieden maakt de kerk kosten, voor vergoedingen van pastores en trainingen.

07-03 Kosten preekvoorziening

 De kerkrentmeesters vragen uw bijdrage voor de instandhouding van de eredienst. Er zijn veel redenen om naar de kerk te gaan of om diensten op afstand mee te beleven. Een van de belangrijkste is dat we geinspireerd willen worden door inspirerende verkondiging. Nu, maar ook als onze vacaturetijd voorbij is, doen we daarvoor een beroep op gastpredikanten. De vergoeding daarvan is gebaseerd op regelingen van ons kerkgenootschap. Graag vragen we uw bijdrage in de kosten die dat met zich meebrengt.

14-03 Onderhoud gebouwen

De kerkrentmeesters besteden een deel van hun begroting aan onderhoud van onze gebouwen. Schilderwerk is steeds weer nodig en ook moeten we ons voorbereiden op kosten van restauraties in de toekomst. De stenen van de kerk zijn in zekere zin ook levend. Ze vertellen ons het verhaal dat eeuwenlang mensen op deze plaats vonden dat alles in het dorp mocht veranderen maar dit gebouw moet blijven. Graag vragen wij uw hulp, zodat ze dat dat verhaal ook verder vertellen aan nieuwe generaties.

21-03 Beheer en schoonhouden kerkgebouw

Deze zondag brengen wij onder uw aandacht dat dit gebouw steeds schoon en opgeruimd is. Ook in een kerk moeten mensen daarvoor werk leveren. Al zien wij hen nu niet, wij zien wel het resultaat en we hopen dat u daarvoor waardering hebt en dit met uw bijdrage in de kosten hiervan wilt onderstrepen.

28-03 Communicatiemiddelen

Deze zondag willen we u bepalen bij de kosten die de kerk maakt voor het onderhouden van het onderling contact. We hebben een kerkblad, een website en maken gebruik van streaming van onze bijeekomsten. Daarvoor hebben we providers en dienstverleners nodig en hoewel mensen bijdragen aan het kerkblad is dit niet genoeg om de toenemende kosten van communicatie te dragen. Met uw bijdragen kunnen we ervoor zorgen dat onze onderlinge verbindingen goed blijven functioneren.

02-04 Kosten kerkverband

Op deze zondag brengen we de kosten van ons kerkverband onder uw aandacht. Door de jaren heen hebben we veel houvast gehad aan ons kerkverband. Het is belangrijk dat we onderling solidair zijn, een gezamenlijk gezicht hebben naar buiten en samen kunnen doen waarvoor we elk afzonderlijk te klein zijn. Via uw bijdragen kunnen wij de kosten voldoen die met deze saamhorigheid gepaard gaan.

04-04 Kosten kerkdiensten

De kerkrentmeesters vragen uw bijdrage voor de instandhouding van de eredienst. Op deze zondag willen wij dat wel heel letterlijk nemen. De diensten brengen kosten mee, bijvoorbeeld  voor het maken van de orde van dienst. Ook ziet u elk jaar een nieuwe paaskaars en moeten we vergoedingen aan rechthebbenden betalen voor het gebruik van muziek. Graag vragen we uw bijdrage om deze dingen goed voor elkaar te hebben.

11-04 Onderhoud terreinen

Op deze zondag willen we u wijzen op de kosten die gepaard gaan met het onderhoud van onze terreinen. Het zogenaamde kerkeiland heeft tuinen en muren en die vragen om terugkerende aandacht. In de komende jaren zullen we het onderhoud aan muren moeten intensiveren. Graag vragen we daarom u bijdragen voor het buitenonderhoud aan tuinen en afscheidingen.

18-04 Onderhoud van instrumenten en installaties

 De kerkrentmeesters vragen deze zondag uw bijdrage voor het onderhoud van de muziekinstrumenten en de andere installaties in de kerk. Het onderhoud daarvan en het stemmen van de instrumenten vragen de inzet van vakmensen. Met uw hulp kunnen we er voor zorgen dat alles goed en veilig blijft werken.

De collectes voor onze kerkgemeente worden van harte bij u aanbevolen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op
onze bankrekening: NL45 RABO 0308 4012 39 t.n.v.
Protestantse Gemeente te Blaricum.

Met vriendelijke groet, het College van Kerkrentmeesters