Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

College van Kerkrentmeesters:

Collectebonnen:

Wanneer u collectebonnen wilt bestellen doet u dit door een bedrag in veelvoud van € 20,-- over te maken op bankrekening NL45 RABO 0308401239 tnv College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Blaricum dit ovv uw adres zodat ze ook afgeleverd kunnen worden.

Gehouden en komende collectes

De op 15 mei jl. gehouden collecte in de Oecumenische dienst in de Vituskerk in Blaricum heeft een bedrag van € 404,55 opgebracht tbv activiteiten mbt de Oekraïners in Blaricum. Elders in het kerkblad leest u meer over de geplande activiteiten.

Verantwoording gehouden collectes in de kerk periode Juni 2022:  

06 juni 2022                     Pinksteren - Orgelfonds                        €  179,75

12 juni 2022                     Cantorij                                                 €    99,15

19 juni 2022                     Onderhoud kerkelijke gebouwen          €  120,15

26 juni 2022                     Pastoraat                                              €  133,15

Collectes deze zomerperiode:

17 juli 2022                      Koffiedrinken na de kerkdienst

24 juli 2022                      Pastoraat

31 juli 2022                      Kruispunt

07 augustus 2022           Eredienst

14 augustus 2022           Communicatie met de gemeente

21 augustus 2022           Koffiedrinken na de dienst

28 augustus 2022           Orgelfonds

04 september 2022        Pastoraat

11 september 2022        Cantorij

 

Met hartelijke groet,

Tjeerd Hoekstra             

Collectebonnen:

Wanneer u collectebonnen wilt bestellen doet u dit door een bedrag in veelvoud van € 20,-- over te maken op bankrekening NL45 RABO 0308401239 tnv College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Blaricum dit ovv uw adres zodat ze ook afgeleverd kunnen worden.

Giften

De Dorpskerk werd verblijd met een 3 tal giften in de voorbije periode van € 50,--, € 250,-- en een gift voor het zeer bijzonder mooie bedrag van € 5.000,--.

Heel, heel hartelijk dank voor deze giften. Een goede geloofsbestemming is verzekerd. 

Kerkbalans 2022

Heel hartelijk dank aan alle gemeenteleden die hebben toegezegd en/of betaald op de bank. Per einde maart was de stand op € 67.000, dit is, voor dit moment van het jaar, een bedrag dat zeer  tevredenstelt en geeft alle vertrouwen om dit kalenderjaar het begrote bedrag van € 80.000,-- te halen.

Verantwoording collectes in de kerk periode Maart t/m April 2022:  

06 maart 2022      Stormschade dak                      € 125,--

13 maart 2022      Kruispunt                                   €   81,90

20 maart 2022      Communicatie                           €   75,85

27 maart 2022      Orgelfonds                                 €  140,--

03 april 2022         Eredienst                                    €    71,70

10 april 2022         Verwarming                              €  129,50                         

17 april 2022         Eredienst                                  €   156,05

24 april 2022         Stormschade dak                     €   122,50

De collectes van de gemeenteleden die via de ING en de Rabobank hun bijdrage betalen:

Stap verder € 100,--,  Totaal giften Januari € 70,--, Februari € 115,--, Maart 2022 € 110,--, ook deze gevers onze zeer hartelijke dank   

Met hartelijke groet,

Tjeerd Hoekstra

Stormschade
Inmiddels is de stormschade aan het dak van de kerk hersteld. De collecte hiervoor bracht € 257,-- op.
Wellicht heeft u de hekken gemist. Wel, deze zijn gemoffeld en kunnen zonder verder onderhoud weer decennialang mee.

Collectebonnen
U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag in veelvoud van € 20 over te maken op bankrekening NL45 RABO 0308401239 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Blaricum, onder vermelding van uw adres, zodat ze op de juiste plaats kunnen worden afgeleverd.

Kerkbalans 2022
Heel hartelijk dank aan alle gemeenteleden die hebben toegezegd en/ of betaald via de bank. Per 23 maart is de voorlopige stand € 58.000. Dit is voor dit moment van het jaar een heel mooi bedrag en geeft vertrouwen om het voor dit kalenderjaar begrote bedrag van € 80.000 te kunnen halen.

Docras
Dank voor alle gaven voor het werk van Dorcas in Oekraïne en de buurlanden. De inzamelingsactie in de Dorpskerk heeft tot half maart ruim € 2.000 opgeleverd. Een geweldig bedrag, waarvoor heel veel dank.
Na de inval van Rusland in Oekraïne is Dorcas betrokken bij noodhulp aan vluchtelingen in het westen van Oekraïne en de buurlanden Moldavië en Roemenië, maar ook aan kwetsbare mensen die zijn achtergebleven in het oosten van Oekraïne. De noodhulp bestaat uit het regelen van onderdak, het uitdelen van voedsel, drinken en hygiënematerialen en het bieden van traumahulp. Een voorbeeld van wat we doen, is het ondersteunen van kerken en gezinnen in Moldavië die vluchtelingen opvangen. Veel van hen hebben niet de financiële mogelijkheden om extra voedsel, matrassen en andere benodigde artikelen
aan te schaffen of een hogere energierekening te betalen.

Vrede is niet vanzelfsprekend
Wat doet Dorcas aan noodhulp in Oekraïne, Moldavië en Roemenië?
Katco, Dorcas landendirecteur in Oekraïne: ’Het is een nachtmerrie en onbeschrijfl ijk spannend en heftig voor zowel  de vluchtelingen als voor onze vrijwilligers en collega’s in Oekraïne, Moldavië en Roemenië.
Alles is onzeker nu. Blijf alsjeblieft bidden voor ons.

Giften zijn nog steeds welkom op:
NL38 RABO 0139 8079 93 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum.
Dank u wel!
Namens Adrienne Zeilstra (werkzaam bij Dorcas)

Kerkbalans
Ook dank aan alle contactpersonen die aan de kerkbalans hebben meegewerkt.

Collecterooster 

3 april  Collecteren wij voor de kosten verbonden aan de eredienst. Denkt u aan de kosten voor het houden van de maaltijd van de Heer, voor de kaarsen en dergelijke. 

10 april De toegangshekken zijn opgeknapt. We vragen uw bijdrage in de kosten van dit herstel. 

17 april Verwarmingskosten zijn een bron van zorg. Deze gaan scherp omhoog. Uw steun hierbij is van belang. 

24 april Ons mooie Flentrop orgel heeft regelmatig onderhoud nodig. Wilt U Uw steentje bijdragen? 

1 mei De kerkrentmeesters collecteren voor de kosten van de koffie en koekjes voor na de dienst. 

8 mei Is de collecte van de Kerkrentmeesters voor het pastoraat binnen de Dorpskerk. Denk met name aan de kosten die de commissie Kruispunt moet maken om met name onze oudere gemeenteleden bij onze activiteiten te betrekken.

15 mei De collecte is voor de kosten van het onderhoud door de orgelbouwer Flentrop van ons kerkorgel. 

22 mei De kerkrentmeesters vragen uw financiële steun voor de kosten verbonden aan video en geluid. Denkt u hierbij aan de kosten van Kerkdienst gemist, de web site,  de video apparatuur en ons kerkblad Onderweg. 

29 mei Uw financiële bijdrage vragen de kerkrentmeesters voor de kosten verbonden aan het houden van de Eredienst: De organisten, de kosterij, de muziek en dergelijke. 

Indien er in de avondbijeenkomsten in de paasweek wordt gecollecteerd is de bestemming voor de kosten van verlichting van de kerk.

Collecteverantwoording
December 2021 – februari 2022
Een aantal data is uitgevallen omdat er vanwege Corona geen kerkgangers bij de diensten konden zijn.

12-12-21 Communicatie € 162,50
30-01-22 Alg. middelen € 96,00
06-02-22 Orgelfonds € 79,55
13-02-22 Gebouwen € 102,35
20-02-22 Verwarming € 92,00
27-02-22 Stormschade € 257,00

De collectes die via de bank zijn betaald in 2022 zullen in het komende nummer van Onderweg verantwoord worden.
Met hartelijke groet,
Tjeerd Hoekstra