Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collectes van de Diaconie oktober, november 2020

Collecterooster 

22-11 De Hezenberg
De Hezenberg, een centrum voortgekomen uit protestants-christelijke pastorale zorg, heeft zich ontwikkeld tot een centrum voor GGZ, Pastoraat en Retraite. Het doel van de Hezenberg is om duurzame veranderingen in de persoonlijke levens en omstandigheden van mensen te realiseren. De programma’s zijn gebaseerd op een open christelijke identiteit en wetenschappelijke inzichten. Men ontvangt er mensen uit allerlei levensbeschouwelijke achtergronden.

29-11 Inloophuis Wording
Inloophuis Wording in Hilversum is er voor iedereen die – om welke reden dan ook – dakloos of thuisloos is geworden of problemen moet verwerken. Je kunt er ook terecht als je maar weinig contact hebt met medemensen, je eenzaam voelt of gewoon eens wat stoom wilt afblazen. Het inloophuis is geheel afhankelijk van giften en alle medewerkers geven hun medewerking geheel vrijwillig.

06-12 Exodus
Gedetineerden, ex-gedetineerden en familieleden vinden bij Exodus zorg en aandacht om de criminaliteit definitief de rug toe te keren. Met een intensief begeleidingsprogramma krijgen (ex-)gedetineerden de kans om in een Exodushuis of thuis te werken aan een succesvolle re-integratie en een zinvolle toekomst.

13-12 VluchtelingenWerk Nederland
VluchtelingenWerk West- enMidden-Nederland zet zich in voor vluchtelingen en asielzoekers in de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Met behulp van honderden vrijwilligers worden bewoners van asielzoekerscentra en statushouders ondersteund. VWWMN zorgt er jaarlijks voor dat vluchtelingkinderen een week zorgeloos kunnen spelen en genieten.
College van diakenen van de PGB rooster

Collecteverantwoording

Oktober 2020
door diaconie verhoogd naar:

Stichting Child € 241,70 € 800,00
Hospice Kajan € 107,00 € 450,00
KiA/Rwanda € 147,00 € 450,00
C’est la Vie € 96,00 € 400,00


Hartelijk dank voor uw bijdragen.
Met vriendelijke groet,
Bas Reitsma,
penningmeester