Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collectes van de Diaconie in mei, juni, juli en augustus

COLLECTEROOSTER 

05-07 Epafras

Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten zij niemand zitten.

De mensen van Epafras luisteren naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden. Hun verdriet, hun hoop. Hun levens. Ook praktische hulp wordt geboden, zoals het geven van medicijnen of bellen naar familieleden omdat er geen geld is om zelf te bellen. Het geven van medicijnen, omdat gedetineerden deze zelf niet krijgen. Ook begeleiden ze steeds meer lokale geestelijk verzorgers in de ondersteuning van Nederlandse mannen en vrouwen die vaak jarenlang worden opgesloten. 

12-07 Hospice Huizen

Iedereen die naar verwachting nog slechts korte tijd te leven heeft, kan worden verzorgd in het Hospice te Huizen aan de Gooierserf 126. Er is tijd en aandacht voor de dagelijkse zorg en ondersteuning waarbij de gast mee beslist over de gewenste en/of vereiste zorg. De gasten worden verzorgd door familie, vrienden, vrijwilligers en professionele zorgverleners. En voor het extraatje wordt een beroep gedaan donateurs. 

19-07 Stichting Child

Stichting Child wordt al vele jaren gesteund door de kerkgangers van de protestantse gemeente Blaricum. De stichting CHILD wil de kansen op ontplooiing en een goede gezondheid van kwetsbare kinderen in de Kilimanjaro regio van Tanzania vergroten. Zij doet dit voornamelijk door de scholing in het basis- en middelbaar onderwijs en waar nodig in beroeps- en hoger onderwijs, financieel te ondersteunen. Daarnaast wil CHILD in de Kilimanjaro regio alleenstaande oudere kinderen veilig onderdak verschaffen en in Noord Tanzania een bijdrage leveren aan de therapie van behandelbare kinderkanker. 

26-07 Voedselbank

Hoewel een aantal voedselbanken heeft moeten sluiten bij gebrek aan vrijwilligers en/of voedsel, kan  Voedselbank Gooi & Omstreken nog steeds voedselpakketten uitdelen aan haar cliënten. Ondanks de Corona crisis en de daardoor ontstane problemen wordt hard gewerkt om deze groep in financiële problemen van een wekelijks voedselpakket te blijven voorzien. De aanvoer van voedsel is onzeker en de voorraden beginnen te slinken. Daarom zijn donaties meer dan welkom.

02-08 Stichting de Vrolijkheid

Stichting de Vrolijkheid zet zich in voor kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra.

In het KunstLab ontdekken kinderen en jongeren talenten, en ontwikkelen de jonge makers zich in samenwerking met professionele kunstenaars. Er worden workshopreeksen georganiseerd in uiteenlopende kunstdisciplines als muziek, dans, theater, beeldende kunst, spoken word, film of fotografie. Ieder project in het KunstLab wordt afgesloten met een presentatie. 

09-08 Viore

Viore is een regionaal centrum waar mensen die leven met kanker elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Viore wordt niet ondersteund door de landelijke overheid en ziektekostenverzekeringen.  Nu ten gevolge van het coronavirus inkomsten uit sponsor-evenementen wegvallen is de noodzaak van financiële steun groot. 

16-08 Kerk in Actie

De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde ‘Lichtgroepen’ waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. 

23-08 Stichting de Hoop

Stichting De Hoop helpt op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen om tot herstel te komen.

Bij De Hoop wordt gewerkt vanuit de visie dat naastbetrokkenen een belangrijk onderdeel kunnen zijn van het herstel van een cliënt. Niet alle geboden zorg wordt vergoed door zorgverzekeraars. De Hoop is mede afhankelijk van vrijwilligers én donaties. 

30-08 De Voedselbank

De Voedselbank is voor haar financiën volledig afhankelijk van giften. Er zijn geen personeelskosten maar wel kosten voor energie, de auto’s etc. Daarnaast heeft de voedselbank dringend geld nodig om de voorraden op peil te brengen en te houden.   

U kunt uw gaven storten op rekening NL38 RABO 0139 8079 93 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum. Vergeet u absoluut niet voor welk doel gedoneerd wordt. 

VERANTWOORDING

Mei 2020

Kerk in Actie/Corona          € 455,00

Viore                                   € 140,00

Stap Verder                         € 105,00

Cést la Vie huis                   € 115,00

 

Met hartelijke groet,

namens het college van diakenen