Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collectes van de Diaconie mei, juni en juli 2020

COLLECTEROOSTER 

10-05 Viore

Viore is een regionaal centrum waar mensen die leven met kanker elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Waar ze verhalen en ervaringen kunnen delen en verwerken en waar bezoekers en vrijwilligers samen aandacht geven aan een ieders persoonlijke situatie. Daarnaast zijn er informatiebijeenkomsten en gespreksgroepen en is er een contactgroep voor nabestaanden. 

17-05 Stap Verder

Stap Verder is een samenwerkingsproject van de Sociëteit Afrikaanse Missiën (SMA) en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB).  Er wordt taalles gegeven en er is een kenniscentrum met spreekuren over toegang tot voorzieningen. Ouders worden ondersteund bij de opvoeding en scholing van kinderen. Maar ook praktische hulp zoals een postadres, een plek om de was te doen, een douche te nemen, een maaltijd te koken. 

24-5 C’est la vie-huis

Als je hoort dat je ongeneeslijk ziek bent, krijg je een enorme klap te verwerken. Je wordt geconfronteerd met het besef dat het leven eindig is. Met moed en wilskracht kun je zo’n grote tegenslag het hoofd bieden. Vrijwilligers en professionals van het C’est la vie-huis kunnen daarbij helpen met hospicezorg, tijdelijke zorg, respijtzorg en thuisondersteuning. 

31-05 Kerk in Actie/Pinksterzending

In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko Europa bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christen. Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt predikanten en leken op, bevordert de dialoog tussen verschillende religies en culturen en biedt hulp aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd en totaal berooid zijn. De diaconie wil dit werk van Kerk in Actie steunen. 

07-06 Stichting Leergeld

Stichting Leergeld is een stichting die kinderen financieel ondersteunt, zodat zij kunnen meedoen aan school-, sport en cultuuractiviteiten. Steeds meer kinderen in de gemeenten kunnen om financiële redenen niet meedoen aan school-, sport en cultuuractiviteiten. Voor 1 op de 12 kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting.

De huidige bestaande voorzieningen van gemeenten en particuliere organisaties zijn niet toereikend om al deze kinderen te helpen. Leergeld wil hierop inspringen door op een duurzame manier te investeren in de participatie van deze kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen. 

Nu de kerk voor lange tijd gesloten is, kunnen we wel online kerkdiensten beluisteren. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om op creatieve wijze naar elkaar om te zien en samen kerk te zijn. Ook de collecten horen hierbij. De roeping om onze gave, ook in collecten, te delen met de geloofsgemeenschap en met medemensen in nood, is wezenlijk voor ons samen kerk-zijn.   

U kunt uw gaven storten op rekening NL38 RABO 0139 8079 93 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum. Vergeet u absoluut niet voor welk doel gedoneerd wordt. 

VERANTWOORDING 

Aan giften ontvangen € 325,= voor de 40 dagen aktie BEL

Het college van diakenen heeft dit bedrag aangevuld en € 5000,= overgemaakt aan de 40 dagen aktie BEL. 

Door de diaconie is een extra donatie ad € 5000,= geschonken aan de Voedselbank Gooi en Omstreken. 

Met hartelijke groet, namens het college van diakenen