Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collectes van de Diaconie va. maart 2020

COLLECTEROOSTER 

05-04 40-dagen Aktie BEL 

12-04 Stichting de Vrolijkheid

Stichting de Vrolijkheid organiseert al sinds 1999 kunstzinnige en creatieve activiteiten voor, door en met kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. In de workshops van de Vrolijkheid kunnen deze jonge mensen hun ervaringen verwerken, hun verhaal vertellen en hun talenten ontwikkelen. Zo wordt Vrolijkheid gebracht naar de asielzoekerscentra. 

19-04 Stichting Child

De stichting CHILD wil de kansen op ontplooiing en een goede gezondheid van kwetsbare kinderen in de Kilimanjaro regio van Tanzania vergroten. Zij doet dit voornamelijk door de scholing in het basis- en middelbaar onderwijs en waar nodig in beroeps- en hoger onderwijs, financieel te ondersteunen. Daarnaast wil CHILD in de Kilimanjaro regio alleenstaande oudere kinderen veilig onderdak verschaffen en in Noord Tanzania een bijdrage leveren aan de therapie van behandelbare kinderkanker. 

26-04 Hospice Huizen

De gasten in het hospice worden verzorgd door familie en vrienden, vrijwilligers en professionele hulpverleners. Er is aandacht voor dagelijkse zorg, maar ook aanvullende zorg, voor zomaar een praatje of een goed gesprek. Stichting Hospice Huizen is afhankelijk van donateurs en giften van particulieren en bedrijven. 

03-05 Kerk in actie: Traumahulp voor slachtoffers Boko Haram in Nigeria

In het noordoosten en midden van Nigeria lijdt de bevolking onder het geweld van Boko Haram en andere criminele nomaden-groepen die roven en moorden en hele dorpen platbranden. De Nigeriaanse Raad van Kerken leert vrijwilligers groepstherapie te geven om slachtoffers te helpen hun trauma’s te verwerken. 

10-05 Viore

Viore is een regionaal centrum waar mensen die leven met kanker elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Waar ze verhalen en ervaringen kunnen delen en verwerken en waar bezoekers en vrijwilligers samen aandacht geven aan een ieders persoonlijke situatie. Daarnaast zijn er informatiebijeenkomsten en gespreksgroepen en is er een contactgroep voor nabestaanden. 

17-05 Stap Verder

Stap Verder is een samenwerkingsproject van de Sociëteit Afrikaanse Missiën (SMA) en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB).  Er wordt taalles gegeven en er is een kenniscentrum met spreekuren over toegang tot voorzieningen. Ouders worden ondersteund bij de opvoeding en scholing van kinderen. Maar ook praktische hulp zoals een postadres, een plek om de was te doen, een douche te nemen, een maaltijd te koken. 

COLLECTEVERANTWOORDING

Februari en maart 2020 

02-02 Werelddiakonaat: Oeganda                  € 141,61

09-02 C’est la Vie                                           €  51,40

16-02 Hospice Kajan                                      € 133,55

23-02 Epafras                                                  € 121,75

01-03 40-dagen aktie BEL                              € 201,85 

08-03 40 dagen aktie BEL                              € 104,99

Allen hartelijk dank! 

namens het college van Diakenen