Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collectes van de Diaconie in dec. 2019 en jan. en febr. 2020

26-01 Pax 

Iedere nieuwe generatie heeft het recht om op te groeien in vrijheid, vrede en rechtvaardigheid, en PAX zet zich daar onvermoeibaar voor in, samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland. Iedereen ter wereld kan iets voor vrede doen, maar daar is durf voor nodig. De moed om te geloven dat vrede mogelijk is, om tegen de stroom in te roeien en je uit te spreken en toch door te gaan. De durf om de politiek ter verantwoording te roepen en over je eigen grenzen heen te kijken. De durf om mensen aan te spreken en uit te nodigen om mee te doen ongeacht iemands achtergrond. PAX kan niet zonder onze steun. 

02-02 Werelddiakonaat: Oeganda

In de regio Teso in het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze moeten planten. Soms komt de regen op het goede moment. Soms blijft er weinig te oogsten over. De Anglicaanse Kerk van Oeganda steunt boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. 

09-02 Cést la Vie huis

De visie van het C’est la Vie huis is dat ieder mens het recht heeft om in een menswaardige en respectvolle omgeving afscheid te nemen van het leven. Naast hospicezorg is er ook ruimte voor respijtzorg om zo mantelzorgers te ontlasten.

De vergoeding door de zorgverzekeraars en de eigen bijdrage die gasten betalen zijn niet voldoende om alle kosten te kunnen dekken. Denk aan kosten voor kennisontwikkeling van de vrijwilligers. Ook zijn er mensen die hulp nodig hebben, maar niet draagkrachtig genoeg zijn om bijvoorbeeld de eigen bijdrage te kunnen betalen.

16-02 Hospice Kajan

Hospice Kajan is een high-care hospice, met een vast team van gespecialiseerde verpleegkundigen. Het hospice geeft de bewoners de vrijheid en ruimte waaraan zij behoefte hebben. Respect is het uitgangspunt. Speciaal opgeleide vrijwilligers helpen mee in de zorg. Dit houdt in dat zij de zorgverleners ondersteunen, bewoners helpen met het eten, praten en vooral veel en goed luisteren. Steun en begeleiding die elders in de gezondheidszorg soms in de verdrukking komt, wordt hier geboden. Niet alle kosten worden vergoed door de zorgverzekeringen. 

23-02 Epafras

Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten zij niemand zitten.

De mensen van Epafras luisteren naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden. Hun verdriet, hun hoop. Hun levens. Ook praktische hulp wordt geboden, zoals het geven van medicijnen of bellen naar familieleden omdat er geen geld is om zelf te bellen. Het geven van medicijnen, omdat gedetineerden deze zelf niet krijgen. Ook begeleiden ze steeds meer lokale geestelijk verzorgers in de ondersteuning van Nederlandse mannen en vrouwen die vaak jarenlang worden opgesloten. 

01-03 40 dagen-actie BEL start 

COLECTEVERANTWOORDING

Over de maand december 2019

01-12 Exodus                                                               €  102,55

08-12 Vluchtelingenwerk                                             €  165,40

15-12  Voedselbank                                                      €  108,20 

22-12  Inloophuis Wording                                          €   128,15

24-12 Kinderen in de Knel                                           €  635,90

25-12 Kinderen in de Knel                                           €  319,03

30-12 Amnesty International                                        € 123,35

31-12 Kinderen in de Knel                                           €  113,50 

Allen hartelijk dank!

namens het college van Diakenen