Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collecterooster Blaricum

In de 40-dagentijd wordt gecollecteerd voor drie projecten van de 40-dagenactie van de BEL-gemeenten. Zie ook pagina 2 in de Onderweg.


26-02 40-dagenactie
Een waterpomp op zonne-energie voor de Tanji Life Nursery School in Gambia.


05-03 40-dagenactie
Ontwikkelingsproject Bandar Jhula Nepal.


12-03 40-dagenactie
Verbetering lokale landbouw door Stichting Ton Memorial School Sailung. 19-03 40-dagenactie Een waterpomp op zonne-energie voor de Tanji Life Nursery School in Gambia.

26-03 40-dagenactie
Ontwikkelingsproject Bandar Jhula Nepal.

Collecteverantwoording

december 2022

Doel

Collectes/ bank/QR

Incl. uplift

Exodus

159,09

500,00

Stichting Vrolijkheid

166,99

550,00

Voedselbank

220,67

900,00

Kinderen in de Knel (2x coll.)

1516,74

3050,00

TOTAAL

 2063.49

5000,00

 

Januari 2023

Doel

Collectes/ bank/QR

Incl. uplift

Stap Verder

119,75

  400,00

Stichting Viore

192,30

800,00

Voedselbank

751,97

3050,00

Inloophuis Wording

141,75

450,00

TOTAAL

 1205,77

4700,00

 

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Met vriendelijke groet,

 

Bas Reitsma

Penningmeester diaconieCollege van Diakenen van de PGB

Collecterooster

22-01 Oecumenische dienst Laren Sint Jansbasiliek

29-01 Inloophuis Wording
Inloophuis Wording in Hilversum is er voor iedereen die – om welke reden dan ook – dakloos of thuisloos is geworden of problemen moet verwerken. Je kunt er ook terecht als je maar weinig contact hebt met medemensen, je eenzaam voelt of gewoon eens wat stoom wilt afblazen.

05-02 Nederlandse Christelijke blinden- en slechtzienden Belangenvereniging Deze vereniging behartigt de belangen en het welzijn van visueel beperkte mensen, vaak in samenwerking met andere verenigingen en instellingen op dat gebied.

12-02 Kerk in Actie – Noodhulp Ethiopië
Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië steeds vaker getroff en door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. Volgens de Verenigde Naties is de situatie in de Hoorn van Afrika sinds 1981 niet zó nijpend geweest. De Ethiopische kerk en hulporganisaties willen dat patroon doorbreken: ze leren Ethiopiërs zich aan te passen aan de nieuwe situatie door andere landbouwmethoden te gebruiken. Ook wordt gezocht naar andere bronnen van inkomsten, bijvoorbeeld een eigen bedrijf, zodat ze minder kwetsbaar zijn voor mislukte oogsten.

19-02 Hospice Huizen 
Hospice Huizen is een gastvrij huis waar iedereen die naar verwachting nog slechts korte tijd te leven heeft, kan worden verzorgd. De gasten worden verzorgd door familie en vrienden, vrijwilligers en professionele zorgverleners - bijna zoals thuis.

College van Diakenen van de PGB 

Collecteverantwoording

november 2022

Doel

Collectes/ bank

Incl. uplift

Inloophuis Wording

265,00

800,00

Hospice Huizen

300,65

1250,00

De Cocon

340,15

1400,00

Colombia

328,20

700,00

TOTAAL

1234,00

4150,00

Hartelijk dank voor uw bijdragen. Met vriendelijke groet, 

Bas Reitsma, Penningmeester diaconie

Collecterooster

18-12 Voedselbank
Voedselbanken ondersteunen klanten met voedselpakketten en door hen te helpen hulp te zoeken, zodat zij weer op eigen benen kunnen staan.

24-12 en 25-12 KiA – Griekenland
Vluchtelingen die na een levensgevaarlijke reis in gammele boten Griekenland bereiken, worden ondergebracht
in tenten; ze zijn blootgesteld aan kou en honger.
Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang. In de adventstijd vraagt Kerk in Actie met de
campagne ‘Geef licht’ opnieuw aandacht voor vluchtelingen kinderen in Griekenland.

01-01 Stap Verder
Stap Verder is een samenwerkingsproject van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (SMA) en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB). De stichting verleent praktische hulp en geeft taallessen. Ouders worden ondersteund bij de opvoeding en scholing van kinderen.

08-01 Viore
Viore is een regionaal centrum waar mensen die leven met kanker elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Waar ze verhalen en ervaringen kunnen delen en waar bezoekers en vrijwilligers samen aandacht geven aan een ieders persoonlijke situatie.

15-01 Voedselbank
Zie 18-12.

U kunt ook uw gift overmaken op rekeningnummer NL38 RABO 0139 8079 93 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum.

Collecteverantwoording

oktober

Doel

Collectes

en viabank

Met uplift

Stg. Child

153,00

  500,00

Voedselbank

299,00

1200,00

KiA Javaanse boeren

176,00

  350,00

C’est la Vie Huis

201,35

  850,00

Stap Verder

273,00

  850,00

TOTAAL         €

1.102,35

3.750,00

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Met vriendelijke groet

Bas Reitsma

Penningmeester diaconie, namens het College van Diakenen van de PGB


GIFTEN

U kunt, onder vermelding van het genoemde doel, uw gift overmaken op:
rekeningnummer NL38 RABO 0139 8079 93
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum.

collecte college van Diakenen

of via deze QR-code van de Diaconie.

Houdt de camera van uw telefoon voor de QR-code.
Pas desgewenst het bedrag aan,
selecteer uw bank en
daarna op betalen.

 


 

Als u hieronder kijkt, leest u de collecte-doelen van de komende zondagen in onze Dorpskerk Blaricum. 
Wilt u per bank-overschrijving bijdragen aan het doel van een bepaalde kerkdienst, dan is dat mogelijk onder vermelding van de datum van de dag/ doel, liefst voor eind van de maand. Dit i.v.m. de administratie voor de specifieke doelen. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL38RABO 0139807993, dan verdubbelt onze Diaconie uw bijdrage!

Collecterooster 

13-11 Hospice Huizen
Hospice Huizen is een gastvrij huis waar iedereen die naar verwachting nog slechts korte tijd te leven heeft, kan worden verzorgd. De gasten worden verzorgd door familie en vrienden, vrijwilligers en professionele zorgverleners – bijna zoals thuis.

20-11 De Cocon
In De Cocon in Hilversum wordt iedereen opgevangen die dakloos is. Daarnaast is er het dienstencentrum, waar bezoekers iedere ochtend kunnen binnenlopen voor een drankje, een spelletje, om gebruik te maken van internet of voor een gezellig praatje.

27-11 Kerk in Actie - Colombia
Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten elke dag zwaar en gevaarlijk werk doen. Ze groeien op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogotá. Stichting De Kleine Arbeider, partnerorganisatie van Kerk in Actie, geeft deze kinderen onderwijs en maakt hen weerbaarder om zo hun kansen op een betere toekomst te vergroten.

04-12 Exodus
Gedetineerden, ex-gedetineerden en familieleden vinden bij Exodus zorg en aandacht om de criminaliteit definitief de rug toe te keren.

11-12 Stichting de Vrolijkheid
Stichting de Vrolijkheid zet zich in voor kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. In het KunstLab kunnen ze hun talenten ontdekken, in samenwerking met professionele kunstenaars.

Collecteopbrengsten

Maand     Doel/ Bedrag via Collectes/ Bedrag met Uplift

Augustus Cocon/ 609,53 /2.500,00
                KiA Egypte /626,50/ 1.900,00
                Hoop/ 605,98 /1.850,00
                Voedselbank/651,03 /2.650,00
September PAX /247,60/ 1.150,00
                KiA Pakistan/ 757,50 /2.050,00
               Exodus /112,50 /350,00
               Amnesty-International/ 247,50 /750,00
TOTAAL 1.365,00/ 4.300,00

Alle gevers, hartelijk dank, namens
College van Diakenen van de PGB

09-10 Voedselbank
Voedselbanken ondersteunen klanten met voedselpakketten èn door hen te helpen hulp te zoeken, zodat ze weer op eigen benen kunnen staan. Zo bestrijden we samen armoede, verdwijnen voedseloverschotten en wordt het milieu minder belast.

16-10 Kerk in Actie - Indonesië
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk hen om duurzaam te ondernemen en coöperaties op te zetten. Door de coöperaties raken boeren minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten.

23-10 C’est la Vie-huis
Als je hoort dat je ongeneeslijk ziek bent, krijg je samen met je naasten een enorme klap te verwerken. Verslagenheid, onzekerheid, boosheid, angst. Je perspectief voor de toekomst wordt je ontnomen. Met het C‘est la Vie-Huis sta je er niet alleen voor. Daar wordt ook ondersteuning geboden in de laatste fase van het leven.

30-10 Stap Verder
Stap Verder is een samenwerkingsproject van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (SMA) en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB). De stichting verleent praktische hulp en geeft taallessen. Ouders worden ondersteund bij de opvoeding en scholing van kinderen.

06-11 Inloophuis Wording
Inloophuis Wording in Hilversum is er voor iedereen die dakloos of thuisloos is geworden of problemen moet verwerken. Je kunt er ook terecht als je maar weinig contact hebt met medemensen, je eenzaam voelt of gewoon eens wat stoom wilt afblazen.

College van Diakenen van de PGB

11-09 Exodus

Gedetineerden, ex-gedetineerden en familieleden vinden bij Exodus zorg en aandacht om de criminaliteit definitief de rug toe te keren. Met een intensief begeleidingsprogramma krijgen (ex-)gedetineerden de kans om in een Exodushuis of thuis te werken aan een succesvolle re-integratie en een zinvolle toekomst. 

18-09 Pax

Van Jemen en Palestina tot Zuid-Soedan en inmiddels ook op ons eigen continent in Oekraïne: oorlog en geweld raakt mensen overal ter wereld. Gewapend conflict drijft miljoenen mensen op de vlucht, maakt ongelijkheid groter en werkt de klimaatcrisis in de hand.

Vrede is geen vanzelfsprekendheid is, maar een gezamenlijk project waar élke dag aan moet worden gebouwd. PAX gaat voorop in de strijd voor vrede en gelooft dat de toekomst begint met een sterke democratie, geweldloos verzet en oprechte ontmoetingen tussen mensen om conflict te voorkomen. 

25-09  Amnesty International

Amnesty International is een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen die strijdt tegen onrecht. In meer dan 150 landen wordt actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. Dit werk beschermt en versterkt mensen – van het afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van migranten en vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging. Zie ook de “schrijfactie” elders in Onderweg.

02-10 |Stichting Child

Stichting Child wordt al vele jaren gesteund door de kerkgangers van de protestantse gemeente Blaricum. De Stichting Child wil de kansen op ontplooiing en een goede gezondheid van kwetsbare kinderen in de Kilimanjaro-regio van Tanzania vergroten. Zij doet dit voornamelijk door de scholing in het basis- en middelbaar onderwijs en waar nodig in beroeps- en hoger onderwijs, financieel te ondersteunen. Daarnaast wil Stichting Child in de Kilimanjaro-regio alleenstaande oudere kinderen veilig onderdak verschaffen en in Noord-Tanzania een bijdrage leveren aan de therapie van behandelbare kinderkanker.  

09-10 Voedselbank

Hoewel een aantal voedselbanken heeft moeten sluiten bij gebrek aan vrijwilligers en/of voedsel, kan Voedselbank Gooi & Omstreken nog steeds voedselpakketten uitdelen aan haar cliënten. Ondanks de corona- crisis en de daardoor ontstane problemen wordt hard gewerkt om deze groep met financiële problemen van een wekelijks voedselpakket te blijven voorzien. De aanvoer van voedsel is onzeker en de voorraden beginnen te slinken. Daarom zijn donaties meer dan welkom. 

16-10 Kerk in Actie/Indonesië

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk hen om duurzaam te ondernemen en coöperaties op te zetten. Tijdens trainingen worden christelijke waarden en normen gekoppeld aan het bedrijven van landbouw. Door de coöperaties raken boeren minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun

Producten en zorgt zodoende voor een beter inkomen voor Javaanse boeren. Het project is zo succesvol dat het wordt uitgebreid tot in Midden-Sulawesi. 

COLLECTEVERANTWOORDING DIACONIE

  Juni 2022:

 

collecte plus donaties

met uplift

Kia Zending (Zuid Afrika)

284,50

600,00

Hospice Kajan

177,00

550,00

Exodus

165,00

500,00

Stichting Epafras

160,00

500,00

TOTAAL

785,50

2150,00

 

 

 

 Juli 2022 

 

collecte plus donaties

met uplift

Stap Verder

173,00

550,00

KiA India

198,00

400,00

St. Child

142.15

450,00

Hospice Kajan

204,60

850,00

St. Vrolijkheid

120,50

400,00

TOTAAL

838,25

2’650,00

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Met vriendelijke groet,

Bas Reitsma

Penningmeester diaconie

 

 

 

COLLECTEROOSTER

17-07 Stichting Child
Stichting Child wordt al vele jaren gesteund door de kerkgangers van de protestantse gemeente Blaricum. De stichting wil de kansen op ontplooiing en een goede gezondheid van kwetsbare kinderen in de Kilimanjaroregio van Tanzania vergroten. Zij doet dit voornamelijk door scholing in het basis- en middelbaar onderwijs en waar nodig in beroeps- en hoger onderwijs, financieel te ondersteunen.

24-07 Stap Verder
Stap Verder is een samenwerkingsproject van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer. De stichting verleent praktische hulp en geeft taallessen. Er is een kenniscentrum met spreekuren over toegang tot voorzieningen. Ouders worden ondersteund bij de opvoeding en scholing van kinderen.

31-07 Hospice Kajan
Een warm huis met deskundige zorg voor mensen in de laatste levensfase en hun dierbaren: dat is Hospice Kajan in Hilversum. Hier staat sinds 2001 de bewoner centraal, met al zijn of haar wensen. Speciaal opgeleide vrijwilligers helpen mee in de zorg. Zij ondersteunen de zorgverleners. 

07-08 De Cocon
In De Cocon in Hilversum wordt iedereen opgevangen die dakloos is. Daarnaast is er het dienstencentrum, waar
bezoekers iedere ochtend kunnen binnenlopen voor een drankje, een spelletje, om gebruik te maken van internet
of voor een gezellig praatje. Ook voor het medisch spreekuur kan men in het dienstencentrum terecht.
 

14-08 Kerk in Actie/Egypte
Met een groot ontwikkelingsprogramma investeert de Koptische kerk in dorpen in heel Egypte met als doel: minder armoede. In elk dorp werkt ze samen met de inwoners drie tot vijf jaar lang aan betere gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en huizen. Er worden bijvoorbeeld alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd. De armste inwoners worden geholpen om stroom en water te kunnen blijven betalen. Zo werken kerk en samenleving samen onder het motto: ‘Veranderen kan’.
 

21-08 Stichting De Hoop
Stichting De Hoop helpt op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische
problemen of verslavingsproblemen. Stichting De Hoop werkt vanuit de visie dat naastbetrokkenen belangrijk kunnen zijn bij het herstel van een cliënt.
 

28-08 Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Voedselbanken ondersteunen klanten met voedselpakketten èn door hen te helpen hulp te zoeken, zodat zij weer op eigen benen kunnen staan. 

04-09 Kerk in actie/|Myanmar
Van de 54 miljoen inwoners van Myanmar heeft 4,6 procent een beperking. Gezinnen waarin een kind of volwassene een beperking heeft, hebben vaak te maken met extra (medische) kosten en minder inkomen. Deze families zijn daarom extra kwetsbaar. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en training over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen.

11-09 Exodus

18-09 Amnesty International
Amnesty International is een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen die strijdt tegen onrecht. In meer dan 150 landen wordt actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. Dit werk beschermt en versterkt mensen – van het afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van migranten en vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging. Zie ook de “schrijfactie” elders in Onderweg.
 

Het college van Diakenen van de PGB

 

 

COLLECTEVERANTWOORDING DIACONIE

 Mei 2022

collecte plus donaties

met uplift

40-dagen aktie

1904,00

7650,00

Hospice Huizen

207,00

850,00

Stichting de Vrolijkheid

302,80

950,00

Kerk in actie/Libanon

271,90

550,00

Stichting De Hoop

221,90

700,00

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Met vriendelijke groet,

Bas Reitsma

Penningmeester diaconie

Collecterooster Blaricum

19-06 Exodus
Gedetineerden, ex-gedetineerden en familieleden vinden bij Exodus zorg en aandacht om de criminaliteit definitief de rug toe te keren. Een van de projecten beoogt behoud of herstel van de vader-kind relatie en het versterken van andere sociale contacten. Uit onderzoek is gebleken dat een positief sociaal netwerk een beschermende factor is voor alle betrokkenen.

26-06 Epafras
Epafras steunt Nederlanders die vastzitten in buitenlandse gevangenissen. Medewerkers van Epafras luisteren naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden. Hun verdriet, hun hoop, hun levens. Ook praktische hulp wordt geboden, zoals het geven van medicijnen of bellen naar familieleden.


03-07 Kerk in Actie – India
In India worden duizenden kasteloze Dalit kinderen achtergesteld en buitengesloten. De schooluitval is hierdoor hoog. Samen met een Indiase partnerorganisatie biedt Kerk in Actie kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Ook besteedt de organisatie veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie.


10-07 Stichting De Vrolijkheid
Stichting De Vrolijkheid zet zich in voor kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. Er worden workshops georganiseerd voor muziek, dans, theater, beeldende kunst, spoken word, film of fotografie.


College van Diakenen van de PGB

 

COLLECTEVERANTWOORDING DIACONIE

Maart/April 2022

 

collecte plus donaties

met uplift

40-dagen aktie

1904,00

7650,00

Hospice Huizen

207,00

850,00

Stichting de Vrolijkheid

302,80

950,00

Kerk in actie/Libanon

271,90

550,00

Stichting De Hoop

221,90

700,00

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Met vriendelijke groet,

Bas Reitsma

Penningmeester diaconie

COLLECTEROOSTER 

15-05 Binnenlands diaconaat: “jeugddorp” De Glind
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun leven al té veel mee. In jeugddorp De Glind vinden deze kinderen een veilig thuis. Ze wonen bij gewone gezinnen, in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp. De ouders hebben een opleiding om kwetsbare kinderen de juiste verzorging en opvoeding te geven. Daarnaast krijgen ze ondersteuning bij hun ontwikkeling en traumaherstel. Dat gebeurt door heel gewone dingen als zwemles, naar school gaan en buiten spelen, maar ook door speciale activiteiten waarbij ze werken aan zelfvertrouwen en sociale vaardigheden: paardrijden, muziekles, schilderen en judo. 

22-05 Stichting leergeld
Stichting Leergeld is een stichting die kinderen fi nancieel ondersteunt, zodat zij kunnen meedoen aan school-, sport- en cultuuractiviteiten. Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan die activiteiten. Voor één op de twaalf kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting. 

29-05 Inloophuis Wording
Inloophuis Wording in Hilversum is er voor iedereen die – om welke reden dan ook – dakloos of thuisloos is geworden of problemen moet verwerken. Je kunt er ook terecht als je maar weinig contact hebt met medemensen, je eenzaam voelt of gewoon eens wat stoom wilt afblazen. Het inloophuis is geheel afhankelijk van giften en alle medewerkers geven hun medewerking geheel vrijwillig. 

05-06 kerk in actie: Zuid-Afrika
Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen met bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van ‘jong geleerd, oud gedaan’ investeert de organisatie juist ook in kinderen zodat er een structurele verbetering van de leefomstandigheden optreedt. 

12-06 Hospice Kajan
Een warm huis met deskundige zorg voor mensen in de laatste levensfase en hun dierbaren: dat is Hospice Kajan. Hier staat sinds 2001 de bewoner centraal, met al zijn of haar wensen. Speciaal opgeleide vrijwilligers helpen mee in de zorg. Zij ondersteunen de zorgverleners. 

Het college van Diakenen van de PGB