Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Sinds kort is het niet meer mogelijk om via geldmachines muntgeld te storten. Bij de banken waar dit nog mogelijk was zijn deze machines verwijderd. Wel bieden zij sinds kort de mogelijkheid om geld te storten via gezamelijke geldautomaten, maar deze accepteren geen munten. Dit resulteert voor het storten van de volledige collecteopbrengst een dusdanig complexe situatie, dat gezocht wordt naar alternatieven.

Sommige kerken hebben inmiddels een QR-code geïntroduceerd, die op de orde van dienst wordt afgedrukt en via een betaal-app op de smartphone van de donateur kan worden gebruikt voor het doen van giften. Hiervoor lijkt in de gemeente van de Protestantse Gemeente te Blaricum (PGB) geen   draagvlak te bestaan.

Het College van Diakenen van de PGB – en dit geldt ook voor  het College van Kerkrentmeesters – heeft dan ook besloten om van deze mogelijkheid voorlopig nog geen gebruik te maken en gaat nu  de volgende alternatieven voorbereiden:

  • Alleen cash-betaling middels papiergeld
  • Betaling d.m.v. het gebruik van tevoren betaalde collecte-bonnen
  • Overmaking van donaties via bankrekeningen.

Wij hopen u binnenkort nader te kunnen informeren en rekenen op uw begrip. 

Namens de Diaconie PGB, Sebastiaan Reitsma, penningmeester

Lieve (Dorps-)kerkgenoten,

Op 1 augustus heb ik tijdens mijn laatste dienst als ouderling afscheid genomen. Van kerk en vaderland min of meer, hoewel dat ook maar betrekkelijk is.
Ik was bijzonder blij met alle lieve mensen die mede of speciaal voor mijn afscheid naar de kerk kwamen, via mail of een kaart een persoonlijk bericht stuurden of een mooie fotocollage ophingen met al lang vergeten maar gekoesterde fotomomenten. Ook de heerlijke macarons (in de kleuren van de Spaanse vlag, maar speciaal voor mij ook nog een paar met chocolade, haha) en zowaar de ijscoman van De Hoopgaven een heel feestelijk tintje aan de koffie na de dienst, ondanks de regen. Dit alles maakt het afscheid weliswaar moeilijker, maar geeft een warm gevoel: hartelijk dank allemaal!

Groet,
Mieke Bleys

Zoals bekend, is ‘Torenhof’ in transitie van verzorgingshuis naar verpleeghuis. Dus: intern grootscheeps verbouwen met gevolgen ook voor de kerkdienst, die daardoor niet meer in zaal ‘De Lawei’ kon plaatsvinden. Ondertussen stak ook nog Corona de kop op, waardoor het huis hermetisch op slot ging.
Nu dit hopelijk verleden tijd is, pakken ds. Tanja Viveen en activiteitencoördinator Marieke de Bruin van Torenhof samen met voorgangers van Dorpskerk en St. Vituskerk en hun vrijwilligers de kerkdiensten weer op. Een aantal vrijwilligers gaf inmiddels aan te willen afzwaaien. Hen willen we dankzeggen voor hun tomeloze inzet: Tiny de Wit & Ina Beffers. Petje af voor jullie! Maar ook is het verheugend dat anderen, zoals Gradie Hoekstra zich blijven inzetten, tesamen met een aantal nieuwe vrijwilligers.

Vanaf september zullen de kerkdiensten steeds in de EVEN weken plaatsvinden, aanvang elke woensdag om 10.30 uur.
Op 8 september gaat ds. Arie de Boer voor en op 22 september gaat Pastor Andrea óf Pastor Mikel voor tijdens de eucharistieviering. Daarna steeds om de veertien dagen een protestantse of katholieke viering.

We hopen met elkaar op  een vruchtbare samenwerking, die ten goede komt aan de bewoners.

Anne-Marie de Fouw

Geachte gemeente,

Ik wil mij graag even officieel aan u voorstellen. U heeft mij wellicht al een aantal keren in de kerk gezien als zijnde de assistent van de koster. Mijn naam is Patrick Boshuijzen, ik ben geboren in Bussum op 18 juni 1947 en ben thans woonachtig te Huizen.

Ik ben getrouwd en mijn vrouw Marja en ik hebben vier kinderen. In mijn werkzame leven ben ik fysiotherapeut geweest en heb mijn praktijk in Zeist gehad. Ik ben werkzaam als vrijwilliger in het ziekenhuis Tergooi, zowel in Blaricum als in Hilversum. Voorts ben ik 10 jaar voorzitter geweest van de V.V.E van het appartementengebouw waar wij wonen.

Rob Hoogendoorn heeft mij gevraagd of ik, als het nodig is bij ziekte en of vakantie, hem zou willen waarnemen als koster, hetgeen ik heel graag wil doen. Zoals u misschien is opgevallen heb ik al een aantal keren met hem meegelopen en heb ik inmiddels een paar keer alleen gedraaid.

Ik vind dit een goede manier om me nuttig te maken voor uw kerk. Verder hoop ik op een goede samenwerking met uw gemeente en hopelijk tot ziens in de kerk. 

Met vriendelijke groet, 

Patrick Boshuijzen

Op 14 december 2020 zijn enkele foto's met een drone (een vliegende camera) gemaakt.

Hieronder een selectie.

 

 

(Met dank aan Rob Hoogendoorn)