Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Van en uit de Kerkenraad december 2018

De kerkenraadsvergadering van 22 november was de laatste van dit kalenderjaar. We kijken terug op een goed jaar voor onze gemeente, waarin veel nieuwe activiteiten zijn ontplooid. Fijn is ook dat we een toename zien in het bezoek van de zondagse
eredienst.
En we kijken vooruit naar het komende jaar. We zullen weer het nodige organiseren om zoveel mogelijk gemeenteleden en andere belangstellenden te bereiken. Veelal hebben we daarbij de hulp van vrijwilligers nodig. We zijn dankbaar dat dat altijd lukt, maar het kan ook zomaar zijn dat er op u een beroep wordt gedaan.
In de kerkenraadsvergadering is de vervolgactie, die de commissie KR2.0 heeft ingebracht om de 30 – 40 jarigen bij de kerk te betrekken, besproken en bediscussieerd. Het stadium van het nemen van besluiten is nog niet bereikt.
Daar gaan we in 2019 mee verder.
Ook het inmiddels verplichte privacybeleid is aan de orde geweest. De kerkenraad heeft daarin een aantal keuzes gemaakt. Voor u als gemeentelid zijn de belangrijkste:
 de opnames voor de kerkomroep blijven 3 weken online, in plaats van 1 week nu; in de mededelingen en de voorbeden zullen alleen namen, maar geen nadere gegevens worden genoemd.
 het kerkblad Onderweg wordt niet integraal opgenomen in de website van onze gemeente; de meest relevante informatie uit Onderweg wordt online geplaatst door de webmaster, zónder de vermelding van persoonlijke gegevens.
 alle ambtsdragers en vrijwilligers zullen bij hun aantreden het privacydocument ter akkoordverklaring voorgelegd krijgen.

We maken ons nu op voor Kerst. Het Blaricums Kerstdiner hebben we achter de rug, de Volkskerstzang heeft plaatsgevonden en het Kerstfeest-voor-iedereen is gevierd. We verheugen ons op de beide diensten met Kerst.

De kerkenraad wenst u een gezegende Kerst, gezellige feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar.

Bram Veerman