Naar  aanleiding  van  uw  reacties  op onze overval willen wij U allen danken voor de lieve blijken van medeleven.  Bloemen,  brieven,  telefoontjes, een  schouderklopje,  gewoon  een  begrijpend knikje: alles heeft ertoe bijgedragen dat wij ons enorm gesteund voelden.

Lid zijn van onze gemeente is als een warme deken en daar zijn wij heel dankbaar voor.
Wij zijn op het goede pad voor herstel, maar zijn er nog niet.

Heel veel dank,
Willem en Joyce van Someren Gréve.

Op 28 november is overleden Hendrik Scheur. Hij werd geboren op 29 september 1929. Hij is broer van Janny Klaibeda-Schreur en vader van Bert en Pieter. In de jaren zeventig tot begin tachtig kerkte de familie Schreur in de Dorpskerk.

Henk Schreur was vaak onderweg. Hij reisde veel, eerst voor zijn werk bij Philips en daarna maakte hij met zijn zoon Bert vele muziekreizen om mee te zingen in scratchkoren. Hij zong jaren in de Dorpskerk Cantorij.

Zijn geloof bevond zich zoals hij het zelf zei: tussen ‘Die Schöpfung’ van Haydn en ‘Ein Deutsches Requiem’ van Brahms.

De dienst van woord en gebed werd gehouden op woensdag 6 december. Aansluitend vond de begrafenis plaats op het kerkhof naast deze kerk. ‘Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth’ zingt het requiem van Brahms. Dat citaat stond bovenaan de rouwkaart. Het zijn woorden ontleend aan Psalm 84. Over die woorden werd gemediteerd, over het loslaten van zorg waartoe Jezus oproept en over het zegenen en loven van God waartoe Psalm 103 ons oproept.

Zo hebben wij Henk Schreur herdacht.

Gea Teensma en Ina Beffers kregen te maken met verlies in nabije kring.


Wij feliciteren Elly en Paul Recourt met hun vijftigjarig huwelijk.

Joyce en Willem van Someren Gréve werden het slachtoffer van een gewelddadige roofoverval in hun huis.

Anderen kregen te maken met insluipers en inbrekers.

Of Blaricum meer dan andere plaatsen getroffen wordt door criminaliteit weet ik niet, maar het heeft in elk geval grote impact op de betrokkenen. Want als je je in je eigen huis niet veilig voelt, dan wordt er wel een heel existentiële vloer waarop je staat, onder je weg getrokken. Het is bar.

Wij feliciteren Wim en Miny Beuving met hun vijftigjarig huwelijk. Van harte! Op 11 oktober is het vijftig jaar geleden dat zij in het huwelijk traden. Een gouden huwelijk dus. Ook zij hebben de klappen van het leven gehad, dus dat ze deze dag beleven is reden tot dankbaarheid!

Marnix van der Sijs