Collectes mei, juni en juli 2018 Diaconie

COLLECTEROOSTER 

17-06 Hospice Kajan

Het hospice Kajan is er voor mensen in de laatste levensfase en hun dierbaren. Met uw steun kan het verblijf aldaar veraangenaamd worden door kleine dingen zoals verse bloemen op tafel en een verzorgde tuin. 

24-06 Stichting Child

De stichting CHILD wil de kansen op ontplooiing en een goede gezondheid van kwetsbare kinderen in de Kilimanjaro regio van Tanzania vergroten. Zij doet dit voornamelijk door de scholing in het basis- en middelbaar onderwijs en waar nodig in beroeps- en hoger onderwijs, financieel te ondersteunen. Daarnaast wil CHILD in de Kilimanjaro regio alleenstaande oudere kinderen veilig onderdak (‘shelter’) verschaffen en in Noord Tanzania een bijdrage leveren aan de therapie van behandelbare kinderkanker. 

01-07 Nieuw Hydepark, voorheen Roosevelthuis

Op landgoed Hydepark in Doorn staat het zorghotel en conferentiecentrum Nieuw Hydepark.

Diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland én Het Vakantiebureau verzorgen hier vakanties voor mensen die zorg nodig hebben.

08-07 Stichting Vrienden van Torenhof

Deze stichting heeft als doelstelling het bevorderen en ontwikkelen van activiteiten ter veraangenaming van het leefmilieu van de bewoners van Torenhof. De stichting Vrienden van Torenhof maakt het financieel mogelijk dat ook in de komende zomerperiode weer activiteiten voor de bewoners georganiseerd kunnen worden.

15-07 Stichting Child

De stichting CHILD wil de kansen op ontplooiing en een goede gezondheid van kwetsbare kinderen in de Kilimanjaro regio van Tanzania vergroten. Zij doet dit voornamelijk door de scholing in het basis- en middelbaar onderwijs en waar nodig in beroeps- en hoger onderwijs, financieel te ondersteunen. Daarnaast wil CHILD in de Kilimanjaro regio alleenstaande oudere kinderen veilig onderdak (‘shelter’) verschaffen en in Noord Tanzania een bijdrage leveren aan de therapie van behandelbare kinderkanker. 

COLLECTEVERANTWOORDING

Mei 2018 

06-05 Exodus                               € 125,15

13-05 Viore                                  €  65,90

20-5 Kerk in actie: Zending         € 177,80 

Alle gevers hartelijk dank.

namens het college van Diakenen,

Marry van Haandel