Wilt u ook uw steentje bijdragen?
Alle activiteiten zijn op alfabetische volgorde

. Bloemencommissie
Iedere zondag staan schitterende bloemen in de kerk. Dat alles wordt verzorgd door een klein groepje toegewijden. Zij doen dat met veel liefde en inzet. Als u geïnteresseerd bent in het werk van deze groep: geef het door aan Aly van Vembde mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
. Koffieschenken
Iedere week na de zondagse eredienst is er in de Voorhof gelegenheid om koffie, thee of limonade te drinken. Een aantal mensen verzorgt in toerbeurten deze catering voor kinderen en volwassenen. U kunt ook meehelpen. Het is gezellig werk en u spreekt veel kerkgangers. Interesse om mee te doen? U kunt u contact opnemen met de koster Ron Flens per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch 06 3875 2207. 
. Stuurgroep Oecumene BEL
De Dorpskerk leeft in een samenwerkingsverband met Rooms-katholieken, Evangelischen, Vrijzinnigen en andere Protestanten uit Blaricum, Eemnes en Laren. De Stuurgroep Oecumene BEL organiseert een aantal gemeenschappelijke activiteiten, zoals de oecumenische Vespers en de vieringen met rond Pinksteren en rond Oud en Nieuw. Vindt u het belangrijk om de onderlinge samenwerking te bevorderen en wilt u hier een steentje aan bijdragen?  Neem contact op met de penningmeester van deze werkgroep: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
. 75+ verjaardagsbezoekgroep
Op bezoek gaan bij onze jarige senioren met een felicitatie en een kleine attentie heeft in onze gemeente een lange geschiedenis. Al in 1971 is hiermee gestart en vele bezoeksters hebben voor langere of kortere tijd hieraan meegewerkt. In het voorjaar 2017 heeft de bezoekgroep noodgewongen, o.a. vanwege het stijgen van de eigen leeftijd, besloten dit werk te beeindigen. Gelukkig hoeft er geen einde te komen aan een traditie van ruim 45 jaar, want de contactpersonen hebben zich gaarne bereid verklaard dit werk voort te zetten. Zij gaan voortaan in hun wijk op verjaardagsbezoek bij de 80+-ers met een kaart en een bloemetje om hen de felicitaties van de Dorpskerk over te brengen.
. Wijk-Contactpersonen
U kunt deel gaan uitmaken van de groep van wijkcontactpersonen. Deze groep verzorgt in de Dorpskerk ‘het omzien naar elkaar’. Ieder heeft een wijkje met mensen waarmee contact wordt onderhouden: af en toe even aanbellen, een brief bezorgen, op de hoogte blijven van geboorte, ziekte of huwelijk.  Nu zit daar ook het verjaarsbezoek bij. Drie maal per jaar komen de contactpersonen bij elkaar. Voor informatie, instructie en voor onderlinge verbondenheid en betrokkenheid mail naar Karin Nelson: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

 

 

 

ZWO staat voor = Zending – Werelddiakonaat – Ontwikkelingssamenwerking

Verantwoordelijkheden - aandachtspunten - jaarplanning

Onze ZWO valt onder Regionaal Dienstencentrum Noord-Holland / classis Hilversum.
Een deel van de activiteiten wordt gedaan door de Diakonie.

Verantwoordelijkheden:
Deze zijn voor een ZWO commissie in het algemeen :          
        -  Voorlichting/informatie geven
        -  Bewustzijnsverandering, - vorming
        -  (Politieke) acties plegen
        -  Actieve rol bij het inzamelen van geld

Speciaal aandachtspunt:
De situatie in het Midden Oosten t.a.v. de verhouding Israel/Palestijnen ons toegewezen door onze kerkelijke instanties.


Inkomsten ZWO:
6.       Bron inkomsten   : zie hieronder

Inspiratiebronnen/tijdschriften:
7.          Info uit tijdschriften en info van Kerk In Actie en Regionaal Dienstencentrum                                         

Sub 1   - In kerkdiensten(themadiensten) aangereikt door Kerkinactie met posters en folders publicaties in Onderweg. Verder initiatieven aangeboden door het regionaal dienstencentrum

Sub 2   - In gesprek zijn met groepen over ZWO, meningsvorming, zoals attent maken op cq handtekeningenactie voor Fair Trade, aandacht aan o.a. Max Havelaar producten, zie verder onder sub 3 en 4;

Sub 3   - Paasgroeten acties (te koop aanbieden van wenskaarten die naar gevangenen in binnen- en buitenland worden verstuurd.) Schrijf- verkoopacties voor Amnesty International, vier keer per jaar.                     

Inzamelen van postzegels en briefkaarten (melkbus) en opsturen aan Kerk in Actie (levert elk jaar landelijk groot bedrag op!)

Sub 4   - Oikocrediet is een microcredit financieringsinstelling met christelijk roots. De ZWO – die 4 certificaten van elk € 200 bezit - geeft jaarlijks in maart tijdens een kerkdienst. Speciale  aandacht aan Oikocredit.
 
Sub 5   - Vorige jaren werden door Kerk in Actie en ICCO met veel succes activiteiten aangeboden, die kerkleden bewust maakten van de situatie in het Midden Oosten.

Sub 6   - Het blad Vandaar wordt gelezen.

Voor meer informatie: kunt u het contactformulier invullen.


ps.

de 40 dagen actie : Dit is een belangrijke activiteit onder de noemer ‘ontwikkelingssamenwerking’, die niet wordt uitgevoerd door onze ZWO Cie, doch door een aantal gemeenteleden uit de Protestantse en Rooms Katholieke Kerken in Blaricum, Laren en Eemnes is de INTERKERKELIJKE 40 DAGENACTIE; de opbrengsten zijn veelal bestemd voor kleinere doelen in Afrika en Zuid Amerika.

 

 

 

 

 

 

GESPREKSKRINGEN

Momenteel zijn de "Thema "gesprekskringen afgerond.

Gesprekskring "Over Spiritualiteit" gaat door maar is besloten,
inlichtingen Klaas Kos, Driftweg 155 1272 AC Huizen 035-52583259

 


helaas.... niet meer hier!
voor 2017 verwijzen we naar de AGENDA 2017 bij Top Items

 

Subcategorieën