Zaterdag 8 september van 10.00 tot 17.00 uur Open Monumentendag met orgelspel en levende verhalen.
Schuif aan met je eigen verhaal en ontvang een persoonlijk biechtgedicht.
Stille disco: maak kennis met bijzondere verhalen van gewone mensen
Wensslinger: stuur een boodschap of wens naar een ander en ontvang een digitale wens terug
Buitenyoga, rondleidingen en orgelspel

Een goede start begint met het ontbijt!

Op zondag 16 september (save the date!) willen wij om 09.00 uur met elkaar ontbijten in een tent achter het Achterom.

Ervaring leerde ons dat maaltijden in het algemeen zeer gewaardeerd worden door de Dorpskerkgangers. Dus wij willen na de zomer een goede start maken met een goed ontbijt.

Aanmelding is noodzakelijk met het oog op de inkoop. Dat kan per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of de intekenlijst die in de Voorhof ligt.

Openstelling Larense kerken op de zaterdagmiddagen in de zomermaanden

-De Sint-Jansbasiliek is elke zaterdag vanaf 30 juni t/m 8 september van 12.00 uur tot 16.30 uur geopend voor bezichtiging of stil gebed.

-De Johanneskerk aan de Naarderstraat is elke zaterdag vanaf 23 juni t/m 8 september open van 12.00 uur tot 17.00 uur. In de kerk is ook een expositie over het thema ‘Geloven in Vrijheid’ te bezichtigen.

(let op: 8 september  is het Open Monumentendag)
Meer informatie: www.belkerken.nl.

Hieronder is de verkorte staat van baten en lasten 2017 van PG te Blaricum opgenomen.

De staat van baten en lasten laat een voordelig saldo zien van € 61.217. De begroting voor 2017 kwam uit opeen klein tekort van € 1.100, derhalve een veel beter resultaat dan begroot. De baten waren hoger door een slotuitkering van het legaat van 2016, door hogere vrijwillige bijdragen, hogere opbrengst uit vermogen en hogere inkomsten uit verhuur van de kerk voor rouw- en trouwdiensten. De kosten waren hoger hoofdzakelijk door de kosten van niet begrote activiteiten, zoals het kerstdiner,de kerst samenzang en de kinderkerstdienst. Al met al een goed resultaat.

De jaarrekening is door de KKA (Kantoor der Kerkelijke Administraties) goedgekeurd en door de Kerkenraad in haar vergadering van 24 mei 2018 vastgesteld. De jaarrekening ligt ter inzage bij ondergetekende. Graag even bericht als u van de gelegenheid tot inzage gebruik wilt maken.

Piet Oldenziel

Waar komt het woord ‘koster’ vandaan?

Koster komt van het Latijnse woord custos, wat ‘bewaker’ betekent. Al vanaf de eerste eeuwen van het Christendom was er een zgn. sleuteldrager, die het kerkgebouw en de inventaris bewaakte. Die taak is in de loop van de tijd uitgebreid, was lange tijd zelfs meer dan een fulltime baan. Tegenwoordig is het vaker een bijbaan of wordt het volledig door vrijwilligers gedaan.

In een oude tekst wordt de taak van de koster als volgt samengevat:

“De Koster een groot man, ten eerste sal hij luien, de kerck sluiten en ontsluiten, Kerckhof en kerck houen van binnen en van buyten, De Psalmen sal hij voor en na de predicatie singen, 't Water tot den Doop sal hij aanbringen, Die prophecyen sal hij stichtelyken lesen, De predikanten en de kerckeraedt ghehoorsaam wesen. Hij sal tot den nachtmael aanschaffen brood ende wijn, Mits tafelen, bancken, croesen, 't geen dat nodig mag sijn. En wanneer de predicanten ter kercke falen, Soo sal hij uytgaan om die op te halen”.

Nog net voor de vakanties losbarsten, is de kerkenraad op 28 juni bijeengeweest.

Natuurlijk is teruggeblikt op het afgelopen seizoen, wat waren onze successen, welke minder of niet, wat kunnen we meenemen naar het komende seizoen.

In de vorige Onderweg is al een tipje van de sluier opgelicht met betrekking tot de activiteiten in 2018-2019. Ik verwijs u daar graag naar. Ter aanvulling daarop: er zullen ook vier zondagmiddagconcerten worden gehouden in onze Dorpskerk, twee in het najaar en twee in het voorjaar, en voor de cantorij wordt een masterclass georganiseerd. Net als vorig jaar maken we omwille van het kunnen inspelen op de actualiteit geen activiteitenjaarboekje. Alle activiteiten worden tijdig in Onderweg aangekondigd.

De kerkenraad heeft met instemming kennis genomen van de aanstaande doop van Oscar zoon van Kelly en Coen Ruisendaal - van Deutekom. 

Op voordracht van het college van kerkrentmeesters heeft de kerkenraad besloten onze organist Peter den Ouden ook voor 2019 te benoemen tot cantor van de Dorpskerkcantorij. Daarmee wordt de gewaardeerde inbreng van onze cantorij in de eredienst gecontinueerd.

Ons gemeentelid Gerrit Imhoff gaat per 1 augustus stoppen met de coördinatie van de bezorging van Onderweg voor onze gemeente. Hij heeft er de afgelopen 30 jaar met grote inzet voor gezorgd dat wij ons kerkblad op tijd thuisbezorgd kregen.  Al die jaren rekruteerde hij daartoe vooral middelbare scholieren die voor een vergoeding de bladen rondbrachten. Wij zijn hem daarvoor grote dank verschuldigd. Inmiddels zijn we op zoek gegaan naar een vervanger. Als u denkt:  ik wil daar wel eens per maand een dag tijd aan besteden, meld u dan gerust aan bij voorzitter van de kerkenraad. Tegelijkertijd beraden de kerkrentmeesters zich het het oog op een steeds ouder wordend ledenbestand, over een meer integrale personele inzet van medewerkers en vrijwilligers.

Ook onze gemeente ontkomt niet aan de privacywetgeving. De kerkenraad heeft gesproken over de contouren van het privacybeleid teneinde tot een verantwoorde en voor iedereen duidelijke uitwerking te komen. Daarover later meer.

De kerkenraad wenst u allen mooie zomermaanden, een fijne vakantietijd en, voor wie op reis gaan, een goede reis en behouden thuiskomst. 

Bram Veerman, voorzitter

Na meer dan een jaar stopt Ron Flens als koster van de Dorpskerk Blaricum omdat hij gevraagd is als directeur van een nieuw te starten coaching centrum voor jongeren in Europa.
De laatste maanden was hij al actief met alle voorbereidingen maar vanaf september zal dit fulltime zijn en derhalve niet meer te combineren met de koster activiteiten.  Wij wensen Ron veel succes toe in zijn nieuwe functie! 

Met vriendelijke groet,
Namens het College van Kerkrentmeesters

Frits Baan

Op zaterdag 23 juni a.s. gaan we met onze (pastorale) Contactpersonen een gezellige fietstocht door ‟t Gooi maken, met tussendoor leuke opdrachten, een koffiemoment en gezamenlijke lunch op een prachtlocatie. 

Wilt u ook graag contactpersoon worden? Er is altijd ruimte voor extra vrijwilligers – en u wordt onderdeel van een gezellige groep mensen met een warm hart voor hun medemens. Spreek gerust één van de ouderlingen aan, of meld u via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij geven u graag meer informatie over de taak en de mogelijkheden

 

In de vroege ochtend van 10 mei verzamelden zich 18 moedige wandelaars bij de Dorpskerk om te gaan dauwtrappen. Het was om zeven uur nog behoorlijk koud en het regende een beetje, maar daar trokken de deelnemers zich niets van aan. Goed aangekleed ging de groep onder aanvoering van Anneke op weg. De route ging eerst via het parkje richting de Woensberg naar de Heemtuin. 

Daarna liepen we via een oversteek bij het Huizerhoogt en de Paviljoensweg naar de Tafelbergheide. Langs mooie bospaden bereikten we de heuvel met de bankjes. Vandaar heb je een schitterend uitzicht over de heide. Zelfs bij dit regenachtige weer werden we er stil van. Tijd voor een kort gedicht door Anneke voorgelezen. Daarna ging de route dwars over de hei richting de schaapskooi. Daar las Mieke een passend gedicht over de Herder en zijn schapen. Na de oversteek van de Boissevainweg liepen we via het fietspad richting de Bussummerweg. Deze volgden we helemaal naar beneden tot we weer bij de Dorpskerk uitkwamen. Daar eindigde de wandeling van ruim anderhalf uur. Tijd voor een welverdiend en gezellig ontbijt thuis bij de familie De Fouw. 

Wat was dat voortreffelijk verzorgd door Mariëtte en Aly! Toen iedereen aan tafel zat, zongen we eerst nog enkele liederen en daarna was het genieten van al het heerlijks wat op tafel stond. Dank aan iedereen die heeft meegewerkt bij de voorbereiding en de uitvoering van dit goede en leuke initiatief! En natuurlijk dank aan alle deelnemers! Volgend jaar gaan we vast en zeker weer dauwtrappen op Hemelvaartsdag. 
Anneke van ’t Hull.


Van 5 t/m 8 juli vindt voor de eerste keer het Blaricum Music Festival plaats.

De editie van 2018, gericht op met name klassieke muziek uitgevoerd door een keur aan internationale bekendheden, bestaat uit negen topconcerten, masterclasses door beroemde pedagogen en de eerste ooit in Nederland gehouden tentoonstelling over de beroemde Italiaanse vioolbouwer Antonio Stradivari, natuurlijk met een groot aantal topstukken uit zijn oeuvre.

De concerten vinden plaats in de Dorpskerk, de masterclasses in Société Wexxs en de tentoonstelling in Kunsthandel Studio 2000. De tuin van Achterom 1 wordt ingericht voor mensen die cateringarrangementen hebben besteld en in Achterom 1 wordt de infobalie en ticketshop gehuisvest. Naast de ingang van de Dorpskerk kunnen rond de concerten losse drankjes en hapjes worden gekocht.

Het openingsconcert “Boordevol romantiek” is op donderdag 5 juli om 20 uur. Cellist Claudio Bohórquez en pianist Péter Nagy laten zich tijdens dit feestelijk openingsconcert van hun meest romantische kant zien. Heerlijk zwijmelen met Brahms en Schumann. Op zaterdagmiddag 7 juli om 1 uur is er een “Koninklijk kinderconcert”. De kersverse Prinses Christina Concours winnaars Tim de Vries (viool) en Mischa van Tijn (piano) in een wervelend kinderconcert voor klein en groot. De noten vliegen je om de oren!

Het slotconcert “The Sound of Stradivari” volgt op zondagavond 8 juli om 9 uur. Een feestelijk verrassingsconcert opgebouwd rond de klank van meerdere Stradivari violen die tijdens het Blaricum Music Festival 2018 in Kunsthandel Studio 2000 te bewonderen waren. Een unieke kans om – met begeleidende uitleg van internationaal vioolexpert Florian Leonhard – de klank van deze topviolen met elkaar te vergelijken en meer over ze te weten te komen!

Voor de overige concerten een kaartverkoop, ga naar de website van het festival, www.blaricumfestival.com

Henk Aertsen (met dank aan Hei en Wei)

Op donderdagmiddag 24 mei j.l. trok een negental gemeenteleden onder aanvoering van Jan van Vembde, naar onze hoofdstad. Het doel was een bezoek aan de Portugese Synagoge aan het Jonas Daniel Meyerplein. Daar het schitterend weer was en de reis voorspoedig was verlopen, was er tijd voor een kop koffie bij de blauwe brug. Wij weten nu dat deze brug zo genoemd wordt vanwege de blauwe lantaarns.

Tegen de klok van 3 uur wandelden we naar de synagoge. Jan had een professionele gids geëngageerd. Deze dame vertelde van de bouwgeschiedenis van de “snoge”. Dit fraaie gebouw stond aanvankelijk buiten de stadswallen. Aan de overzijde van het water, waar thans de Wibautstraat is, lag al een synagoge. Deze synagoge, het huidige Joods Historisch Museum, behoorde aan de zogenaamd Ashkenazische joden. “Onze” Portugese Synagoge behoort aan de groep van de Sefardische joden. De Ashkenazische joden zijn vooral uit Oost Europa afkomstig. De Sefardische joden waren uit het Iberisch schiereiland gevlucht voor de inquisitie en vestigden zich in de 17e eeuw onder andere in Amsterdam. De Sefardische joden waren rijker dan de Ashkezische tak. Het gebouw zelf en het interieur zijn een afspiegeling van de rijkdom. Het complex heeft de Tweede Wereldoorlog goed doorstaan. Dit is te verklaren doordat deze snoge al een Rijksmonument was. Alleen de goudleren bekleding van de banken langs de muren is door de bezetter ontvreemd. De kostbare gewaden en rituele voorwerpen waren verborgen. Deze kunnen thans worden bewonderd in schatkamer van de snoge.

Na het relaas van de gids zijn we naar deze schatkamer gelopen. De gids vertelde ruimhartig over de betekenis van de objecten. Sommige voorwerpen worden tijdens diensten nog gebruikt behalve wanneer het fragiele karakter ervan dit belet. Omdat de synagoge in het centrum van de stad staat, is het aantal deelnemende gelovigen zeer klein. Er is een flink aantal joodse inwoners in Amsterdam, maar de meerderheid woont te ver van deze snoge af. Een gelovige jood mag op sabbat niet ver reizen. Deze wet zorgt dan ook voor een kleine groep actieve gelovigen. Naast de schatkamer hebben we een ritueel bad (mikvah), de wintersynagoge en een vergaderkamer bewonderd en de betekenis van deze onderdelen uitgelegd gekregen. Het was al met al een leerzame en prettige middag. 

Jan van Vembde