Op zaterdag 23 juni a.s. gaan we met onze (pastorale) Contactpersonen een gezellige fietstocht door ‟t Gooi maken, met tussendoor leuke opdrachten, een koffiemoment en gezamenlijke lunch op een prachtlocatie. 

Wilt u ook graag contactpersoon worden? Er is altijd ruimte voor extra vrijwilligers – en u wordt onderdeel van een gezellige groep mensen met een warm hart voor hun medemens. Spreek gerust één van de ouderlingen aan, of meld u via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij geven u graag meer informatie over de taak en de mogelijkheden

 

Na meer dan een jaar stopt Ron Flens als koster van de Dorpskerk Blaricum omdat hij gevraagd is als directeur van een nieuw te starten coaching centrum voor jongeren in Europa.
De laatste maanden was hij al actief met alle voorbereidingen maar vanaf september zal dit fulltime zijn en derhalve niet meer te combineren met de koster activiteiten.  Wij wensen Ron veel succes toe in zijn nieuwe functie! 

Met vriendelijke groet,
Namens het College van Kerkrentmeesters

Frits Baan

In de vroege ochtend van 10 mei verzamelden zich 18 moedige wandelaars bij de Dorpskerk om te gaan dauwtrappen. Het was om zeven uur nog behoorlijk koud en het regende een beetje, maar daar trokken de deelnemers zich niets van aan. Goed aangekleed ging de groep onder aanvoering van Anneke op weg. De route ging eerst via het parkje richting de Woensberg naar de Heemtuin. 

Daarna liepen we via een oversteek bij het Huizerhoogt en de Paviljoensweg naar de Tafelbergheide. Langs mooie bospaden bereikten we de heuvel met de bankjes. Vandaar heb je een schitterend uitzicht over de heide. Zelfs bij dit regenachtige weer werden we er stil van. Tijd voor een kort gedicht door Anneke voorgelezen. Daarna ging de route dwars over de hei richting de schaapskooi. Daar las Mieke een passend gedicht over de Herder en zijn schapen. Na de oversteek van de Boissevainweg liepen we via het fietspad richting de Bussummerweg. Deze volgden we helemaal naar beneden tot we weer bij de Dorpskerk uitkwamen. Daar eindigde de wandeling van ruim anderhalf uur. Tijd voor een welverdiend en gezellig ontbijt thuis bij de familie De Fouw. 

Wat was dat voortreffelijk verzorgd door Mariëtte en Aly! Toen iedereen aan tafel zat, zongen we eerst nog enkele liederen en daarna was het genieten van al het heerlijks wat op tafel stond. Dank aan iedereen die heeft meegewerkt bij de voorbereiding en de uitvoering van dit goede en leuke initiatief! En natuurlijk dank aan alle deelnemers! Volgend jaar gaan we vast en zeker weer dauwtrappen op Hemelvaartsdag. 
Anneke van ’t Hull.

Van 5 t/m 8 juli vindt voor de eerste keer het Blaricum Music Festival plaats.

De editie van 2018, gericht op met name klassieke muziek uitgevoerd door een keur aan internationale bekendheden, bestaat uit negen topconcerten, masterclasses door beroemde pedagogen en de eerste ooit in Nederland gehouden tentoonstelling over de beroemde Italiaanse vioolbouwer Antonio Stradivari, natuurlijk met een groot aantal topstukken uit zijn oeuvre.

De concerten vinden plaats in de Dorpskerk, de masterclasses in Société Wexxs en de tentoonstelling in Kunsthandel Studio 2000. De tuin van Achterom 1 wordt ingericht voor mensen die cateringarrangementen hebben besteld en in Achterom 1 wordt de infobalie en ticketshop gehuisvest. Naast de ingang van de Dorpskerk kunnen rond de concerten losse drankjes en hapjes worden gekocht.

Het openingsconcert “Boordevol romantiek” is op donderdag 5 juli om 20 uur. Cellist Claudio Bohórquez en pianist Péter Nagy laten zich tij-dens dit feestelijk openingsconcert van hun meest romantische kant zien. Heerlijk zwijmelen met Brahms en Schumann. Op zaterdagmiddag 7 juli om 1 uur is er een “Koninklijk kinderconcert”. De kersverse Prinses Christina Concours winnaars Tim de Vries (viool) en Mischa van Tijn (piano) in een wervelend kinderconcert voor klein en groot. De noten vliegen je om de oren!

Het slotconcert “The Sound of Stradivari” volgt op zondagavond 8 juli om 9 uur.Een feestelijk verrassingsconcert opgebouwd rond de klank van meerdere Stradivari violen die tijdens het Blaricum Music Festival 2018 in Kunsthandel Studio 2000 te bewonderen waren. Een unieke kans om – met begeleidende uitleg van internationaal vioolexpert Florian Leonhard – de klank van deze topviolen met elkaar te vergelijken en meer over ze te weten te komen!

Voor de overige concerten een kaartverkoop, ga naar de website van het festival, www.blaricumfestival.com.

Henk Aertsen (met dank aan Hei en Wei)

Op donderdagmiddag 24 mei j.l. trok een negental gemeenteleden onder aanvoering van Jan van Vembde, naar onze hoofdstad. Het doel was een bezoek aan de Portugese Synagoge aan het Jonas Daniel Meyerplein. Daar het schitterend weer was en de reis voorspoedig was verlopen, was er tijd voor een kop koffie bij de blauwe brug. Wij weten nu dat deze brug zo genoemd wordt vanwege de blauwe lantaarns.

Tegen de klok van 3 uur wandelden we naar de synagoge. Jan had een professionele gids geëngageerd. Deze dame vertelde van de bouwgeschiedenis van de “snoge”. Dit fraaie gebouw stond aanvankelijk buiten de stadswallen. Aan de overzijde van het water, waar thans de Wibautstraat is, lag al een synagoge. Deze synagoge, het huidige Joods Historisch Museum, behoorde aan de zogenaamd Ashkenazische joden. “Onze” Portugese Synagoge behoort aan de groep van de Sefardische joden. De Ashkenazische joden zijn vooral uit Oost Europa afkomstig. De Sefardische joden waren uit het Iberisch schiereiland gevlucht voor de inquisitie en vestigden zich in de 17e eeuw onder andere in Amsterdam. De Sefardische joden waren rijker dan de Ashkezische tak. Het gebouw zelf en het interieur zijn een afspiegeling van de rijkdom. Het complex heeft de Tweede Wereldoorlog goed doorstaan. Dit is te verklaren doordat deze snoge al een Rijksmonument was. Alleen de goudleren bekleding van de banken langs de muren is door de bezetter ontvreemd. De kostbare gewaden en rituele voorwerpen waren verborgen. Deze kunnen thans worden bewonderd in schatkamer van de snoge.

Na het relaas van de gids zijn we naar deze schatkamer gelopen. De gids vertelde ruimhartig over de betekenis van de objecten. Sommige voorwerpen worden tijdens diensten nog gebruikt behalve wanneer het fragiele karakter ervan dit belet. Omdat de synagoge in het centrum van de stad staat, is het aantal deelnemende gelovigen zeer klein. Er is een flink aantal joodse inwoners in Amsterdam, maar de meerderheid woont te ver van deze snoge af. Een gelovige jood mag op sabbat niet ver reizen. Deze wet zorgt dan ook voor een kleine groep actieve gelovigen. Naast de schatkamer hebben we een ritueel bad (mikvah), de wintersynagoge en een vergaderkamer bewonderd en de betekenis van deze onderdelen uitgelegd gekregen. Het was al met al een leerzame en prettige middag. 

Jan van Vembde

Op 16 en 17 juni a.s. zal er weer een inzameling worden georganiseerd voor de Voedselbank in de Dorpskerk te Blaricum.

Wij nodigen u allen uit langs te komen om artikelen te doneren voor deze organisatie.

Er zijn nog steeds veel mensen die rekenen op de steun van de voedselbank in hun wekelijkse behoefte aan voedsel.

Speciaal vraagt de voedselbank deze keer om de volgende artikelen:

Rijst
Groenten in blik
Thee
Visconserven ( Tonijn )
Zonnebloemolie en
Soep in blik

U bent van harte welkom op zaterdag 16 juni 2018 van 10:00 uur – 13:00 uur in de Dorpskerk om uw donatie af te geven.

Of op zondag 17 juni 2018 van 09:00 tot 10:00 uur.

Mogen wij weer op uw rekenen?

Hartelijk dank, namens de Diaconie van de Dorpskerk

Annette Horsman

 

hierbij de brief met uitnodiging aan alle medewerkers van de dorpskerk

 

 

Binnen de Kerkenraad wordt er in drie ‘colleges’ gewerkt aan alles wat er rondom de Dorpskerk speelt, in bestuurlijke zin, maar ook op sociaal en maatschappelijk vlak.

De kerkrentmeesters voeren het beheer over financiële en materiële zaken (geld en gebouwen), de diaconie ‘zorgt voor de armen’ (o.a. via inzamelingsacties, collectes en goede-doelenacties) en de ouderlingen van het consistorie houden zich bezig met het welzijn en de pastorale zorg van de kerkleden. De predikant is onderdeel van het consistorie.

De drie colleges werken grotendeels zelfstandig en vergaderen in kleine groep. Maar in de maandelijkse Kerkenraadsvergadering komt iedereen bij elkaar, en wordt verslag gedaan van wat er speelt. Over nieuwe plannen, uitgewerkte voorstellen of beleid wordt gezamenlijk een besluit genomen.

Wist u, dat u via de scriba (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) altijd ideeën, voorstellen of vragen mag inbrengen voor de Kerkenraadsvergadering?

In de vergadering van de kerkenraad van 19 april jl. heeft de commissie, waarvan in de vorige Onderweg melding is gemaakt, haar notitie ‘Doelstellingen en Strategie Dorpskerk 2018-2020’ gepresenteerd. Doel van de notitie is te komen tot een concreetwerkplan voor de kerkenraad, daarom richten we ons ook op de periode tot 2020. In de notitie worden twee doelstellingen aangedragen:
1. Mensen bereiken die niet naar de kerkdienst gaan, maar wel betrokken willen zijn of worden.
2. Zichtbaar zijn in de regio. De kerkenraad stemt in met deze doelstellingen.
Met betrekking tot de eerste constateren we dat de categorie 30 -50 jaar bij ons niet in beeld is, maar dat wij hen wel geïnteresseerd willen krijgen in de Dorpskerk. De commissie en de predikant zullen een plan van aanpak maken voor een gerichtepersoonlijke behoeftepeiling onder een aantal tot deze doelgroep behorende gemeenteleden. Bij de tweede doelstelling zal, naast de gebruikelijkeactiviteiten, de focus ook gericht worden op de 30+groep. De commissie zal hiervoor met ideeën komen.
Op de diensten in de Goede Week wordt met gemengde gevoelens teruggekeken. Geconstateerd wordt dat niet alle kerkdiensten in deze week even goed
zijn bezocht, integendeel zelfs. Voor volgend jaar zal de invulling van de Goede Week daarom nader worden bezien.
De kerkenraad streeft naar het aanbrengen van een Gedachteniswand in de kerk, waar gedurende een jaar de namen van dopelingen en overledenen zichtbaar zullen zijn. Het zou mooi zijn als we de gedachteniswand in november, bij het einde van het kerkelijk jaar, in gebruik kunnen nemen.
De kerkenraad ondersteunt het initiatief van de Cie. Kruispunt om het jaarlijkse  Seniorenuitje nieuw leven in te blazen. Dit jaar zal het uitje in september zijn. De kosten worden gedragen door de diaconie en het college van kerkrentmeesters.

Bram Veerman

Ook al hebben we op Hemelvaartsdag geen kerkdienst in de Dorpskerk, er is toch alle reden om deze bijzondere dag te gedenken. Na zijn opstanding ging Jezus naar de hemel. Welke voorstelling maak je daarbij? Steeg Hij op een wolk omhoog en verdween zomaar? In elk geval was het indrukwekkende gebeurtenis.

Om in de vroege ochtend van Hemelvaartsdag de frisheid van de natuur te ervaren gaan we DAUWTRAPPEN! Het plan is om bij de Dorpskerk te vertrekken om 7 uur. Anneke van ’t Hull zet een wandelroute uit in onze eigen mooie omgeving en na anderhalf uur zorgt Mariëtte de Fouw voor een heerlijk ontbijt. Graag voor 8 mei opgeven bij Anne-Marie de Fouw, telnr. 06-21230727. Trek wel goede wandelschoenen aan!

De diaconie is trots te kunnen melden dat de laatste Voedselbank actie in Februari jl. tot grote vreugde van allen 300 producten heeft gegenereerd.

Geweldig. Dank voor uw aller steun!!

Wij gaan in het najaar 2018 wederom een actie op touw zetten.

Wij zullen, behalve dat wij dit keer ook alle regionale media hadden benaderd, ook dit weer onder uw aandacht brengen.

Hartelijke groet namens de diaconie

Annette Horsman